မုုိးမခေပးစာ

ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီး မတရားရယူသိမ္းပိုက္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လစဥ္ ေကာက္ခံရရွိေသာေငြေၾကးမ်ား ဘယ္ေနရာတြင္ သံုးစြဲေနသလဲ ??? (မုုိးမခေပးစာ)
ဟသၤာတ 
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊  ၂၀၁၃ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၄)ခုရွိရာ၊ ၎တို႔မွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီသည္ ယခင္ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ေက်းလက္လူငယ္မ်ားရိပ္သာ၀န္းႀကီးအတြင္း ရံုးဖြင့္လွစ္၍ မ်က္ႏွာ စာတန္း၌ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္အငွားခ်ထားၿပီး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (KPP) တို႔မွာ အိမ္ ခန္းငွား၍ ရံုခန္းဖြင့္လွစ္ထားၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံံၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယခင္ေဆးရံုေဟာင္း၀န္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႀကီး ရံုးတိုက္အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုလံုးကို ၀န္းၿခံပါသိမ္းယူ၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကပင္ ရံုးဖြင့္လွစ္ကာ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ထား သည္။ ထို႔အျပင္ ရံုး၏အေနာက္ဘက္ အစိုးရပိုင္ေျမကြက္ႀကီးကို သိမ္းယူကာ ေဘးပတ္ပတ္လည္ႏွစ္ဘက္၌ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ငွားရမ္းျခင္း၊ ဆိုင္ခန္းေနရာငွားရမ္းျခင္း၊ ၀န္းအတြင္း ကားရပ္နားခြင့္ျပဳ၍ ကားတစ္စီးလွ်င္ တစ္ေန႔ (၁၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ကားစီးေရ (၃၀)ကို အခြန္ေကာက္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္၍ ရန္ပံုေငြရွာသည္။ လမ္း၏တစ္ဘက္ျခမ္းရွိ ယခင္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယာမကာလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ ဟသၤာဦး စားေသာက္ဆိုင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္အား လႊဲေျပာင္းရယူလွ်က္ တည္းခိုးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဆိုင္ေဘးပတ္လည္၌ ကားဂိတ္မ်ား၊ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္၊ အလွျပင္ဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ငွားရမ္း၍ ရံပံုေငြရွာသည္။

ထိုေငြေၾကးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သံုးစြဲသနည္း။


အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခို္င္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႀကီးသည္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ (၁၂၃) စုသို႔ တစ္စုလွ်င္ လစဥ္ (၅၀၀၀၀) က်ပ္ခန္႔ ရံပံုေငြ ထုတ္ေပးလွ်က္ ပါတီ၀င္အင္အားစုေဆာင္းသည့္ေနရာတြင္ သံုးစြဲသည္။ တစ္လလွ်င္ ပါတီ၀င္စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ က်ပ္သိန္း (၆၀) ေက်ာ္ သံုးစြဲေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူပိုင္အေဆာက္အဦး၊ ျပည္သူပိုင္ေျမမ်ားျဖင့္ ပါတီ၀င္စုေဆာင္းရာတြင္ သံုးစြဲေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး အတြက္ မယ္မယ္ရရ ဘာေတြမ်ား လုပ္ေပးၿပီးၿပီလဲ။ ေက်ာင္းဖြင့္၊ လမ္းဖြင့္၊ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္၊ ေဆးခန္းဖြင့္၊ နာေရးကူညီမႈဖြင့္ပြဲမ်ား၌ အလွဴေငြထည့္၀င္ရံုမွ်သာ ရွိသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ မိဘျပည္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာျပရမွန္းပင္ မသိ၊ ေရြးခ်ယ္ခံၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ စာမလာ သတင္းမၾကား ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အသံ ျပည့္သူ႔ဆႏၵကို ခံယူနား ေထာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူအေပါင္းမွ လိုလားေတာင့္တလွ်က္ ရွိပါသည္။