မင္းညႊန္႔လႈိင္ - အုုိ ..ရန္ကုုန္

အို..ရန္ကုန္
မင္းညႊန္႔လႈိင္
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃ခရိုနီမ်ားမ်ား
သူေတာင္းစားထူထူ ။

ေရႊေရာင္ၿပိဳးျပက္
အမိႈက္ဗရပြ ။

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ထြားႀကိဳင္း
စြဲမက္ဖြယ္နက္ရႈိင္း ။

မႏိုင္ရင္ကာဝါးမ်ိဳ
တဟုန္ထိုးပ်ိဳ႕အန္ ။

ေရွးေခတ္
သေဘၤာဝမ္းဗိုက္ထဲက
ေလွထိုးသားငါတို႔တေတြ
ေန႔စဥ္
သင့္ထံလာေနက်
ဘယ္ေတာ႔မွလည္းမေရာက္ႏိုင္
မာယာဝကၤပါ
ပဥၥလက္ေမွာ္ ။            ။