တူေမာင္ညဳိ - စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုုိင္ပါေစ

စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုိင္ပါေစ
တူေမာင္ညိဳ
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီ မွ စိန္ေခၚသံမ်ားကို ၾကားရသည့္အခါ ၾကက္သီးမ်ားထမိသည္။ “ႏွစ္ေဟာင္း ၂၀၁၃” ကို စိန္ေခၚသံ ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး “ႏွစ္သစ္၂၀၁၄”ကို စိန္ေခၚသံျဖင့္ဖြင့္လွစ္ေပေတာ့မည္ဟုလည္း အေတြးပြားမိၿပီး၊ လက္သီးမ်ားပင္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္မိသြားပါသည္။ 

သမၼတ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုၾကေရး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို တစ္ဖက္က ျငင္းပယ္လုိက္ ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ စိန္ေခၚသံမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ေပၚထြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီ မွ ရဲရင့္ေသာ စိန္ေခၚသံ မ်ားကို ၾကားၿပီးေနာက္ နာက်င္မႈ၊ စုိးရိမ္မႈတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ က်ေနာ္စိတ္သႏၱာန္ဝယ္ “၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဂႏၵီခန္းမ၊ စီအာပီပီ၊ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏွင့္ေလးစားလုိက္နာ က်မ္းက်ိန္သည့္ကိစၥမ်ား” အစီအရီေပၚထြက္လာပါသည္။

အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီမွ ရဲရင့္ေသာစိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ထုိကိစၥမ်ားကဲ့သုိ႔ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားမည္လား။ မဆို စေကာင္း ဆိုစေကာင္း အဖ်ားရွဴးသြားေလမလားဆိုသည့္ စိုးရိမ္စိတ္ဒီေရသည္ တရိပ္ရိပ္ ျမွင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ 

လက္ပံေတာင္းတြင္ “ေခါင္းႏွင့္ရင္းခဲ့ရသည္” သည္ဟု ဆရာဝင္းထြဋ္ေဇာ္က မခ်ိတင္ကဲေရးပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ကိစၥမ်ားတြင္“ရက္စက္ေသာတိတ္ဆိတ္မႈ”ကိုေဆာင္ၿမဲတုိင္းေဆာင္ေနခဲ့သျဖင့္“ႏွလံုးသားကို ပါစေတးခဲ့သည္” ဟု ေရးလွ်င္ ရမည္ထင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက “သူေတာ္စင္မဟုတ္” ဟူ၍ ေဝဖန္လာၾကပါေတာ့သည္။ 

ထို႔အျပင္(နအဖ)စစ္အစုိးရ၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သည့္“ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ”ကိုမံုရြာေအာင္ရွင္တစ္ေယာက္ သာ “ဒီလိႈင္းစာေစာင္”တြင္မေမ့ေကာင္း၊ မေပ်ာက္ေကာင္းေရးသားမွတ္တမ္းတင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ အတိတ္ကိုအတိတ္မွာပဲ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာထားရစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤသို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ေခါင္းေတြ၊ ႏွလံုးသားေတြ၊ ရင္းႏွီးခဲ့၊ ေပးဆပ္ခဲ့၊ အတိတ္၏ နာက်င္ခါးသည္းမႈေတြကို အတိတ္မွာထားရစ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္းတစ္ဖက္မွေယာက်္ားရင့္မႀကီး၊ေသနာခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အရိပ္အေယာင္စကားကို စတိမွ်ပင္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ၾကပါေခ်။ ရက္စက္စိမ္းကားလွပါဘိေတာ့သည္။

သူရသတိၱရွင္ေသနာခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ယင္းသုိ႔အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္စကားကို တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ် မေျပာမဆိုေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ခႏိုးခနဲ႔အာေဘာ္ဖန္တီးလ်က္ရွိေနပါသည္။ 

“ႀကီးေလးႀကီးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး အတြက္ အလြတ္သေဘာညႇိႏိႈင္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး က စီစဥ္လိုေသာ္လည္း တစ္ဖက္ တြင္အကဲဆတ္သည့္ ေျပာဆိုမႈ (Emotional Speech) မ်ား ျမင္ေတြ႔ေနရသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္ သူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။”
“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိျပင္ဆင္မည္လဲ။ မည္သည့္အတုိင္းအတာ အထိျပင္ဆင္ေပးမွ သာ “ေပမီေဒါက္မီျပင္ဆင္ေရး” ဟုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထားပါသလဲ။  ျပည္သူမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤအခ်က္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိမသိရွိၾကရေသးပါ။ 

ျပည္သူကိုအားကိုးသည္၊ ျပည္သူ႔အားျဖင့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ဆင္မည္ဟုဆုိလွ်င္ မည္သည္က “အတုအေယာင္ ျပင္ဆင္ေရး”ျဖစ္ၿပီး၊မည္သည္က“ေပမီေဒါက္မီျပင္ဆင္ေရး”ျဖစ္သည္ကို ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေစရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း၊ တိတိက်က်ထုတ္ျပန္ေပးရန္လို အပ္ပါသည္။ 

ျပည္သူ႔အား၊ ျပည္သူ႔စြမ္းအားဆုိသည္မွာ မိမိလုိအပ္လာသည့္အခ်ိန္အခါမွ ခလုတ္ဖြင့္၍ အသံုးျပဳရသည့္ မိုကၠရိုေဝ့ဗ္မီးဖုိမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ျပင္ဆင္မေပးခဲ့လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္မည္သုိ႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားၾကရမည္ဆုိသည္ ကို တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ေပးထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သမၼတႏွင့္အဆင္ေျပေနသည့္အခါတစ္မ်ိဳး၊မေျပလည္ေတာ့သည့္အခါတစ္မ်ိဳး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေလေပးေလယူေျဖာင့္ တန္းေနသည့္အခါတစ္မ်ိဳး၊ မေျဖာင့္တန္းေတာ့သည့္အခါတစ္မ်ိဳး စသျဖင့္ ျပဒါးကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲေနသည့္လုပ္ဟန္မ်ိဳးမွာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ တည္ၾကည္ျပတ္သားဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကိုယ့္သိကၡာကိုတန္ဖုိးထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ၂၀၁၅ က်လို႔ရွိရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျပင္ဘဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ သင့္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္မတို႔ျမင္တယ္”ဟုေျပာပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုေထာက္ထားၿပီး ဝင္မယ္ဆုိရင္ကၽြန္မတုိ႔က စြန္႔စား ၿပီးဝင္ရမွာ၊ မမွ်တတဲ့အေျခအေနမွာ စြန္႔စားၿပီးဝင္ရမွာ၊ ကၽြန္မတုိ႔က သိကၡာက်စရာ ဘာမွမရွိဘူး။ အထက္စီးယူၿပီးဝင္တဲ့သူေတြ အတြက္ ေတာ့ သိကၡာမရွိဘူးလို႔ ကၽြန္မေျပာခ်င္တယ္” ဟု ဆက္၍လည္း ဤသုိ႔ေျပာျပန္ပါေသးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနာက္ေျပာစကားမ်ားကို ဆက္စပ္၍ က်ေနာ္နားလည္သလိုျပန္ေျပာရလွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုျပင္ၾကည့္မယ္။ ျပင္မေပးလွ်င္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားအဓိပၸါယ္ေကာက္ေနသလုိ “၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္မည္” ဆုိသည့္သေဘာမေတြ႔ရပါ။ 

မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိျပင္ေပးရမည္၊ မျပင္ေပးလွ်င္ဘာဆက္လုပ္ၾကမည္ဟူသည့္တိက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မရွိတာေတြ႔ရ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ “တစ္ႏွစ္အတြင္းလြတ္လပ္ေရးေပးရမည္” ဟု နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔ထံတစ္ဖက္ကအေရးဆိုၿပီး၊ “ရလွ်င္ရ မရလွ်င္ခ်” ဖို႔လည္း အျခားတစ္ဖက္ကျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ “ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵကိုေထာက္ထားၿပီးဝင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ကစြန္႔စားၿပီးဝင္ရမွာ“ ဟုဆိုထား ပါသည္။  စစ္မေရာက္ခင္ ျမားက ကုန္ႏွင့္ၿပီဟုဆိုရေပေတာ့မည္။ 

သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ကာခ်ဳပ္ စေသာ ေသနာခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ သိကၡာသည္ အာဏာေလာက္အေရးမႀကီး၊ သိကၡာရွိ ျခင္း/မရွိျခင္း၊ သိကၡာက်ျခင္း/မက်ျခင္းသည္  အာဏာရွိျခင္း/မရွိျခင္းေလာက္မေရးမႀကီးေခ်။ သူတုိ႔အတြက္ အာဏာသည္ အဓိက၊ အာဏာသည္သာ အရာရာျဖစ္သည္။ ယေန႔အာဏာသည္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ႏွင့္ “စစ္တပ္”ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း ၂ ခုကိုထိပါးေသာ သူ မွန္သမွ်သည္ ရန္သူပင္ျဖစ္သည္။ 

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္မေပးလွ်င္ဘာဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း။ 

“၂၀၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲ”မဝင္လွ်င္ဘာဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း။ အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ ၃ နယ္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳလွ်င္ ပါတီဖ်က္သိမ္း ခံရမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၂ (က) ၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) အရ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရဖြယ္ရွိပါသည္။

အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီမွရဲရင့္ေသာစိန္ေခၚသံမ်ားသည္ျပည္သူ႔စြမ္းအားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္တိက်ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားျဖစ္လာပါေစဟု ဆုေတာင္းပါသည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူ႔အား၊ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ သို႔တည္းမဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

ၫြန္း

- ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အေဖ်ာက္ေက်းရြာ ႏွင့္ သာယာဝတီတုိ႔တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ား