ကုုိေအာင္မႈိင္း - ကစဥ့္ကရဲ အနာဂါတ္ေတြအတြက္ အလင္းေရာင္

ကစဥ့္ကရဲ အနာဂါတ္ေတြအတြက္ အလင္းေရာင္
ကုုိေအာင္မႈိင္း
ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃


          
တကယ္ေတာ့ ငါတိုု႔ေခတ္ႀကီးက အေမွာင္ေခတ္ႀကီးပါလိုု႔  အနာဂါတ္အတြက္ကဗ်ာကိုု ဗားေတာ့ဗရက္ကေရးခဲ့တယ္။

ကေန႔လူငယ္ေတြၾကား ေျပာေနၾက တိုုင္ပင္ေနၾက အေျဖရွာေနၾကတဲ့ကိစၥကေတာ့ လူငယ္ေတြအနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကိစၥဘဲျဖစ္ပါတယ္။ကေန႔လယ္သမားေတြၾကားေျပာေနၾက တိုုင္ပင္ေနၾက အေျဖရွာေနၾကတဲ့ကိစၥကလည္း လယ္သမား ေတြ လယ္ေတြေပ်ာက္ကုုန္ၾကလိုု႔ လယ္သမားေတြရဲ ႔အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကိစၥဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔အလုုပ္သမား ေတြၾကား ေျပာေနၾက တိုုင္ပင္ေနၾက အေျဖရွာေနၾကတဲ့ကိစၥကလဲ လုုပ္ခနဲ ႔ကုုန္ေစ်နဳန္းမမ ွ်တဲ့အတြက္လူလံုုးမလွ ဘ၀ မလွေတြေၾကာင့္ အလုုပ္သမားေတြရဲ ႔ အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကိစၥဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔တပ္မေတာ္သားေတြေျပာေန ၾက အေျဖရွာေနၾကတဲ့ ကိစၥကေတာ့ မေလာက္မငွလခနဲ ႔ ဘယ္သူ႔အတြက္အေသခံၾကရမွာလဲ ဆိုုတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။  ဆိုုလိုုတာက စစ္တပ္ကိုုခုုတုုံးလုုပ္ၿပီး သိန္းသန္းခ်ီခ်မ္းသာသြားၾကတဲ့ သိန္းသန္းခ်ီ ဆက္လက္ခ်မ္းသာေနၾကတဲ့ ဆက္ခိုုး ဘိုု႔ ႀကံရြယ္ေနၾကတဲ့ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ဆိုုသူႀကီးမ်ားရဲ ႔ အက်ဴိးစီးပြြါးနဲ ႔အလြန္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသူ ျပည္သူလူထုုအက်ဴိးစီးပါြး ၾကားလြန္ဆြဲပြဲမွာ ဘယ္ဘက္ကရပ္မလဲဆိုုတဲ့ေမးခြန္းနဲ ႔ရင္ဆိုုင္ေနၾကရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါတပ္မေတာ္ႀကီးတခုုလံုုး ကေန႔ ရင္ဆိုုင္ေနၾကရတဲ့ ေမးခြန္းလဲျဖစ္ပါတယ္။ တေလာက အရာရွိတဦးရဲ ႔မိခင္ေျပာသလိုုဘဲ သူ႔သားအတြက္ ရင္ထဲမွာ မခ်ိ သလိုု ခံစားေနရသလိုု ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုုႀကီးကိုုယ္တိုုင္လဲ ရင္ထဲကေ၀ဒနာေတြကိုုကေန႔ နင့္နင့္နဲနဲ ခံစား ေနၾကရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ေဖါက္ျပန္တဲ့စစ္ဗိုုလ္ခ်ဴပ္တစုုရဲ ႔အတၱအတြက္ တတိုုင္းတျပည္လံုုးလိုုလိုုေန႔စဥ္နဲ ႔အမ ွ်ဘ၀ေတြကိုု စေတးခံေနၾကရတာပါ။ဘ၀ေတြအပ်က္ခံေနၾကရတာပါ။

ကေန႔တတိုုင္းျပည္လံုုးအနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနၾကတယ္။လူထုုလူတန္းစားအကုုန္လိုုလိုုကိုု အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနၾကတယ္။ လူတဦးတေယာက္ ေပါ့ဗ်ာ။ တန္ဘိုုးရွိတဲ့ပစၥည္းတခုုေပ်ာက္တယ္ဆိုုပါစိုု႔။ ဒါဟာ ဒီလူအတြက္ တန္ဘိုုးသတ္မွတ္နိဳင္တဲ့ ဆံုုးရွဳံးမွဳသာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လိုု႔ ဒီလုူအနာဂါတ္ေပ်ာက္ၿပီဆိုုရင္ေတာ့ တန္ဘိုုးသတ္မွတ္လိုု႔မရနိဳင္တဲ့ ဆံုုးရွဳံးမွဳေတြနဲ႔ ရင္ဆိုုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဆိုုလိုုတာက အနာဂါတ္ဆိုုတဲ့ အ၀န္းအ၀ိုုင္းမွာ ပညာေရး က်မၼာေရး လူမွဳေရး နိဳင္ငံေရး စီးပါြးေရး စတဲ့ တန္ဘိုုးသတ္မွတ္လိုု႔မရနိဳင္တဲ့ အရာေတြကိုုဆံုုးရွဳံးလိုုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုု တိုုင္းျပည္တခုု အနာဂါတ္ေပ်ာက္ၿပီ ဆိုုရင္ေတာ့ အခုုလက္ရွိလူ႔အဖြဲ ႔အစည္းတင္မကဘဲ ေနာက္လာမဲ့ မ်ဴိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ တန္ဘိုုးျဖတ္လိုု႔မရတဲ့ ဆံုုးရွဳံးမွဳႀကီးနဲ ႔ ရင္ဆိုုင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ကေန႔ က်ေနာ္တိုု႔တိုုင္းျပည္ရဲ ႔အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ကိစၥဟာ သိတ္ကိုု အေရးႀကီးပါတယ္။ ေသေရးရွင္ေရးတမ ွ် အေရးႀကီးတယ္လိုု႔ဆိုုခ်င္တယ္။တိုုင္းျပည္ကေတာ့ ကေန႔ အနာဂါတ္ေပ်ာက္လိုု႔  ေနပါၿပီ။ ကဲ က်ေနာ္တိုု႔ ဘာလဲ ဘယ္လဲဆိုုတဲ့ေမးခြန္းကိုု တတိုုင္းျပည္လံုုး၀ိုုင္းစဥ္းစား အေျဖရွာၾကရမဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔အနာဂါတ္ဟာ အင္မတန္ဆန္းၾကယ္တတ္သလိုု တိုုင္းျပည္တခုုရဲ ႔အနာဂါတ္ကလဲ သိတ္ကိုုဆန္း ၾကယ္ေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးရဲ ႔လမ္းျပမွဳေအာက္မွာတိုုင္းျပည္ဟာ ခ်က္ျခင္းဆိုုသလုုိ ေန႔ခ်င္းည ခ်င္းႀကီးပြါးခ်မ္းသာလာတတ္သလိုု ေခါင္းေဆာင္းဆိုုးတဦးရဲ ႔လက္ေအာက္မွာလဲ တိုုင္းျပည္ဟာခ်က္ျခင္းဆိုုသလိုု ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ဆင္းရဲမြဲေတသြားတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ပထဆံုုးအခ်က္ က်ေနာ္တိုု႔စဥ္းစားၾကရမွာကေတာ့ လက္ေတြ ႔က်ဘိုု႔လိုု တယ္ ဆိုုတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပဖြံ ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးအလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဆရာမႀကီးေဒါက္တာေဒၚျမင့္ ျမင့္ခင္ေပးပိုု႔တဲ့အမွာစကား ဗီဒီယိုုဖိုုင္ေလးကိုု ၾကည့္မိနားေထာင္မိတယ္။ ဆရာမႀကီးဟာ ပညာရွိပီသပါေပတယ္လိုု႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဦးခ်ကေတာ့မိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဆရာမႀကီးရဲ ႔အယူအဆဟာ အင္မတန္လက္ေတြ႔က်ၿပီး လက္ေတြ႔လုုပ္ ကိုုလုုပ္ရမဲ့လမ္းညြန္တခုုလိုုျဖစ္ေနတာေတြ႔ရလိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။ (လူေတြက ဗမာျပည္ပညာေရးနိမ့္က်တယ္လိုု႔ေျပာၾကတယ္။ ဒါဟာ ပညာေရးစနစ္တခုုလံံုုးနိမ့္က်သြားလိုု႔ျဖစ္တယ္။ ဒါကိုုျပဳျပင္ဘိုု႔က ေဆးမီးတိုုနဲ ႔ကုုလိုု႔မရဘူး။ ေရာဂါကႀကီးတယ္။ က်ယ္၀န္းတဲ့ နက္ရွဳိင္းတဲ့ ေရာဂါမိုု႔ ဟိုုနားနဲနဲ ဒီနားနဲနဲနဲ ႔ လုုပ္လိုု႔မရဘူး။ပညာေရးစနစ္ကိုုေျပာင္းမယ္ဆိုုရင္ အျမစ္ကလွန္ တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသဖြယ္ေျပာင္းရလိမ့္မယ္။)သိတ္ကိုုမွန္ပါတယ္။မဆိုု႔မပိုု႔လုုပ္လိုု႔မရေတာ့ဘူးဆိုုတာကိုု က်ေနာ္တိုု႔ နားလည္မိနိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုုလိုုတာက တိုုင္းျပည္ရဲ႔ ပညာေရးအနာဂါတ္ေပ်ာက္သြားတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

တိုုင္းျပည္ရဲ ႔က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ အေျခအေနကိုု က်ေနာ္တိုု႔ လက္ေတြ႔က်က် ေလ့လာ ၾကည့္ၾက ရေအာင္ေလဗ်ာ။

(WHO အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံ ၁၉၀ မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမႈ ၫြန္ကိန္း အဆင့္ ၁၉၀  မွာ က်ေနာ္တိုု႔နိဳင္ငံရွိေနပါတယ္) ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ရဲ ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမႈ ၫြန္ကိန္းမ်ားကိုု ေဖၚျပထားတဲ့ ဇယား အရ ေဖၚျပတာျဖစ္ ပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔နိဳင္ငံရဲ ႔ေအာက္မွာ နိဳင္ငံဆိုုလိုု႔ မ်ဥ္းေၾကာင္းပိတ္တာဘဲရွိပါေတာ့တယ္ဗ်ာ။ ဆိုုလိုုတာ က က်မၼာေရးဆိုုင္ရာ အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနၿပီဆိုုတာ လက္ေတြ႔ေတြ႔ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။အလြန္႔အလြန္ကုုိ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ က်မၼာေရး စနစ္ေတြနဲ႔ေစာင့္ေရွာက္ ခံေနရတဲ့ က်ေနာ္တိုု႔ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ အေတာ္ကိုုရင္နင့္စရာလိုု႔ေျပာရမွာပါ ။ ပိုုက္ဆံမရွိလိုု႔ကေတာ့ ေသေသာ္မွသည္ ေအာ္ေကာင္း၏ ဆိုုတဲ့ေခတ္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔တိုုင္းသူျပည္သားေတြ ကေန႔ မ်က္ ေမွုုာက္ျပဳေနၾကရျပီဆိုုတာကိုုေတာ့ လူတိုုင္းနားလည္ျပီးျဖစ္မွာပါ။

က်ေနာ္တိုု႔တိုုင္းျပည္ရဲ ႔စီးပါြးေရးကိုုလဲ တေစ့တေစာင္းဆိုုသလိုု ျပန္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။၁၉၈၇ ခုုႏွစ္မွာ က်ေနာ္တိုု႔နိဳင္ငံ LDC ျဖစ္သြားတယ္။ဆိုုလိုုတာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုုးနိဳင္ငံစာရင္းသြင္းခံလိုုက္ရတာပါ။ ေျပာရရင္ဒီေန႔အထိတိုုင္ပါဘဲ။ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုုးနိဳင္ငံျဖစ္ဘိုု႔ကလဲ လြယ္မွတ္လိုု႔ဗ်ာ။ကိုုယ္က အခ်က္ နဲ ႔အလက္နဲ ႔  ေလ ွ်ာက္လႊာတင္နိဳင္လိုု႔ ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ျပည္ပေၾကြးက  အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀၀ေလာက္ရွိေနတယ္။ မဆလပါတီနဲ႔ မဆလအစိုးရက ဒီေႂကြးေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်နည္းေစလုိတဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ တဘက္ကလည္း LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံစာရင္း၀င္သြားရင္ ေႂကြးေတြေလွ်ာ္ပစ္ႏုိင္မယ္။ေခ်းေငြေတြကုိ ေထာက္ပံံ့ ေငြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ္ ...........စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံတခုကုိ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံစာရင္း သြင္းခြင့္ေပးသလဲ ဆုိတာ ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ နည္းေနတာ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။တဦးခ်င္း၀င္ေငြဆုိရာမွာ ၃ႏွစ္ စာ ပ်မ္းမွ် တဦးခ်င္း၀င္ေငြက ေဒၚလာ ၉၀၅ ေဒၚလာထက္ နည္းရမယ္။ ေနာက္ အဟာရ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သက္ ႀကီးစာတတ္ေျမာက္မႈ စတဲ့ ညႊန္းကိန္းေတြ အေျခခံတဲ့ လူသားရင္းျမစ္ အားနည္းေနတာ ...။ေနာက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ထုတ္လုပ္မႈ မတည္ၿငိမ္တာ၊ ကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပည္ပပုိ႔တဲ့ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္တာ သေဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ အုိးအိမ္စြန္႔ ခြာ ရတဲ့ လူဦးေရရာႏွႈန္း ... စတဲ့ စီးပြားေရး အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတေလွွ်ာက္လုံးမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ဂ်ီဒီပီကုိ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ စာရြက္ေပၚမွာ တုိးၿပီး လိမ္ျပေန ေပ မယ့္ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္းကုိ စားလုိ႔ရတာမဟုတ္ဘဲ ထမင္းစားရတဲ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ တက္မလာတာ လက္ေတြ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။(ဆရာဦးေက်ာ္စိန္လိွဳင္ရဲ ႔ဘာေၾကာင့္အမြဲဆံုုးနိဳင္ငံျဖစ္ရ သလဲ ေဆာင္းပါးမွ)

မစားရ၀ခမန္းစကားေတြ မစားရ၀ခမန္းဂတိေတြကိုု ခဏရပ္ၿပီး က်ေနာ္တိုု႔နိဳင္ငံကိုု ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုုးနိဳင္ငံအျဖစ္ကဘဲ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ပထမဆံုုးလုုပ္ေပးဘိုု႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု မရွက္ၾကလိုု႔သာပါ။ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုုးနိဳင္ငံက သမၼတႀကီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုုးနိဳင္ငံကလြတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုုးနိဳင္ငံက ဗိုုလ္ခ်ဴပ္မွဳးႀကီး ဘယ္ေလာက္ ဂုုဏ္ယူဘိုု႔ေကာင္းသလဲဗ်ာေနာ္။တိုုင္းျပည္တြင္းမွာေတာ့ တကယ့္ရွင္ဘုုရင္ေတြဘဲ အျပင္ထြက္ေတာ့မွ ဖင္ေျပာင္မွန္းသိ ဆိုုသလိုုျဖစ္ၾကေတာ့တာပါဘဲ။  ဟီရိၾသတၱပၺတရား အေၾကာင္းကိုုေျပာျပတာပါ။ မရွက္တတ္ရင္ေတာ့လဲ ယိုုသူမရွက္ျမင္ သူရွက္ ဆိုုသလိုုဘဲထားလိုုက္ရေတာ့မွာပါဘဲ။ သူတိုု႔အတြက္ က်ေနာ္တိုု႔ ျပည္သူျပည္သားေတြကဘဲ ရွက္ေပးလိုုက္ၾက တာေပါ့ဗ်ာ။  ကေန႔တိုုင္းျပည္ဟာ အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနတယ္။ တိုုင္းသူျပည္သားေတြဟာ အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ေသခ်ာတာကေတာ့ တိုုင္းျပည္တျပည္မွာ ရွိသင့္ရွိထိုုက္တဲ့ စနစ္အားလံုုးဟာ လံုုး၀နီးပါးကိုုပ်က္စီးသြား ခဲ့ရလိုု႔ တနည္းေျပာရရင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရလိုု႔ဘဲ ဆိုုတာကိုုေျပာခ်င္တယ္။ အေသအခ်ာကိုုေျပာခ်င္တယ္။ 

ပညာေရးစနစ္ႀကီးတခုုလံုုး ရစရာမရွိေအာင္ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္။က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစနစ္ႀကီးတခုုလံုုးဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရ တယ္။ စီးပြါးေရးစနစ္ႀကီးတခုုလံုုးဖရိုုဖရဲျဖစ္သြားခဲ့ရတယ္။ဗမာျပည္မွာ ဘယ္ဟာေတာ့ေကာင္းေသးတဲ့စနစ္ပါလိုု႔ ေထာက္ ျပဘိုု႔ေတာင္ အေတာ္ခပ္ရွားရွားျဖစ္ေနတဲ့ကာလမ်ဴိးပါ။ ဥပမာ တရားစီရင္မွဳစနစ္ကိုုၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ အေရးလဲႀကီးပါ တယ္။လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုုပ္ျမစ္လဲျဖစ္ပါတယ္။တရားမ ွ်တမွဳမရွိ ဘက္လိုုက္မွဳေတြကိုု အခိုုင္အမာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဆိုုလိုုတာက တရားေရးစနစ္ႀကီးတခုုလံုုးဟာ အုုပ္ခ်ဴပ္သူလူတန္းစားလက္ေအာက္မွာ ေက်းကၽြန္ေတြလိုု ျပားျပားေမွာက္ေနရတဲ့ေနာက္ တိုုင္းသူျပည္သားေတြအတြက္ တရားဥပေဒရဲ ႔အကာအကြယ္ကုုိ ဘယ္ လိုုေမ ွ်ာ္လင့္လိုု႔ ရေတာ့မွာလဲ။ တရားေရးစနစ္ရဲ ႔လြတ္လပ္မွဳေတြနဲ ႔သာ နိဳင္ငံသားေတြရဲ ႔ရပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြကိုု အကာအကြယ္ေပးနိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အုုပ္စိုုးသူအာဏာပိုုင္ဆိုုသူေတြအလိုုက်  ျဖဴခ်င္တဲ့အခါျဖဴလိုုက္  မဲခ်င္တဲ့အခါမဲ လိုုက္ျဖစ္ေနတဲ့ တရားဥပေဒစနစ္ဟာ ေျပာရရင္ မုုဆိုုးမအိမ္မွာေမြးထားတဲ့ ေခြးေလေခြးလြင့္တေကာင္လိုု ျဖစ္ေနတာပါ။ တရားသူႀကီးဆိုုသူမ်ားဟာ တကၠသိုုလ္မွာ ၅ႏွစ္ၾကာ ဥပေဒပညာကိုု သင္ယူၾကရတယ္။ တကယ့္လုုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာေတာ့ မိမိတတ္ခဲ့တဲ့ပညာေတြ မိမိသင္ယူခဲ့တဲ့ပညာေတြဟာ ဂုုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ေရာက္သြားေတာ့တာပါဘဲ။ အ ေတာ္ကိုုနာက်ည္းဘိုု႔လဲေကာင္းသလိုု  ရွက္တတ္မယ္ဆိုုရင္လူေတာထဲမွာ တရားသူႀကီးတေယာက္ပါဆိုုတာ ေျပာဘိုု႔ ေတာင္ အေတာ္၀န္ေလးရမဲ့ ကာလဘဲျဖစ္ပါတယ္။

မ႑ိဳင္ႀကီး၃ခုုလိုု႔ေျပာရမဲ့ အဓိကေဒါက္တိုုင္ႀကီးသံုုးခုုလံုုးကိုုယ္တိုုင္ကိုုက တခုုနဲ႔တခုုအျပန္အလွန္ထိန္းကြပ္ရမဲ့စနစ္ဟာ ဘုုန္းဘုုန္းလဲေအာင္က်ဴိးပ်က္ေနတာအထင္အရွားေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အုုပ္ခ်ဴပ္ေရး တရားဥပေဒျပဳေရးနဲ ႔တရားစီရင္ ေရးဆိုုၿပီး ရွိတဲ့အနက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ဟာ ရုုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ကိုု ပ်က္စီးသြားခဲ့ရပါတယ္။၁၉၆၂ခုုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုုင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ဟာ စစ္တပ္ရဲ ႔ခိုုင္းဖတ္ စစ္တပ္ရဲ ႔ေက်းကၽြန္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ႏွစ္ကာလရွည္  ၾကာလာတာနဲ ႔အမ ွ် စစ္တပ္ကိုုအလုုပ္အေကၽြးျပဳရင္း တရားစီရင္ေရးစနစ္ႀကီးတခုုလံုုးသြက္ခ်ာပါဒလိုုက္သြားရတာလိုု႔ဘဲ ေျပာရေတာ့မယ္ထင္တယ္။ဒီအတြက္ ဗမာျပည္မွာ တရားစီရင္ေရးကိုု အုုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဆင့္ဆင့္က ၀င္စြက္ၾကေတာ့ကာ ေငြမ်ားတရားနိဳင္တာတိုု႔ တရားလိုုကတရားခံျဖစ္ရတာတိုု႔ စတဲ့ အလြန္ကိုုမဖြယ္မရာ ကိစၥေတြေပၚေပၚတင္တင္ကိုုျဖစ္ေန ေတာ့တာပါဘဲ။ တရားစီရင္ေရးဟာ ျပည္သူကိုုႏွိပ္ကြပ္တဲ့ဌာနႀကီးတခုုအျဖစ္နဲ႔ သိကၡာမဲ့စြာတည္ရွိေနခဲ့ရတာကိုုလည္း  အားလံုုးအသိဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုုိစနစ္ေတြ က်ဴိးပဲ့ပ်က္စီးမွဳေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ ႔အနာဂါတ္ကိုု အၿမဲျခိမ္းေျခာက္ေနေတာ့တာပါ။  က်ေနာ္တိုု႔ဒီက်ိဴး ပ်က္ေနတဲ့ စနစ္ေတြေနရာေတြကိုု စနစ္အသစ္ေတြနဲ ႔အစားထိုုးၾကရပါမယ္။ က်ေနာ္တိုု႔လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း က်ေနာ္တိုု႔နိုုဳင္ငံ အတြက္ လုုပ္ကိုုလုုပ္ၾကရမဲ့ ကိစၥပါ။ ပထမဆံုုးလုုပ္ရမွာကေတာ့ စနစ္အားလံုုးရဲ ႔အခ်ဴပ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ကိုုျပင္ၾကရပါ မယ္။အသစ္ေတြနဲ ႔အစားထိုုးရပါမယ္။ဖြဲ ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒမွာျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒသေဘာမေဆာင္ တဲ့ အမိန္႔ျပန္တမ္းေတြလိုုျဖစ္ေနတဲ့ ပုုဒ္ထီးပုုဒ္မေတြကိုု ျပင္ကိုုျပင္ရမွာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုုကေရစီနည္းက် ဖြဲ႔စည္းအုုပ္ခ်ဴပ္ပံုု မဟုုတ္သ၍ အျခားက်ိဴးပဲ့ပ်က္စီးေနတဲ့ စနစ္ေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႔ျပင္နိဳင္မွာမဟုုတ္ပါဘူး။က်ေနာ္တိုု႔ျပည္သူလူထုုရဲ ႔ေပ်ာက္ ဆံုုးေနတဲ့ အနာဂါတ္ေတြဟာလည္း ဆံုုးရွဳ့့ြံုုးၿမဲဆံုုးရွဳံးေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တိုု႔ကိုုအုုပ္ခ်ဴပ္ဘိုု႔ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ ႔စည္းအုုပ္ခ်ဴပ္ပံုုစည္းမ်ဥ္းဆိုုတာ နိဳင္ငံတနိဳင္ငံအတြက္ စနစ္အားလံုုးရဲ ႔အခ်ဴပ္ လိုု႔ေျပာရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဖြဲ ႔စည္းအုုပ္ခ်ဴပ္ပံုုုုစည္းမ်ဥ္းစနစ္ကုုိယ္တိုုင္ကိုုက က်ိဴးပဲ့ပ်က္စီးေနမယ္ဆိုုရင္ က်န္တဲ့စနစ္ေတြ ကိုုက်ေနာ္တိုု႔ဘယ္လိုု ျပဳျပင္ၾကမလဲ။ ဒီေလာက္စုုတ္ျပတ္ေနတဲ့စနစ္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔ဟိုုဖာ ဒီဖာလုုပ္ရင္လဲ သိတ္ရိေနတဲ့ ပုုဆိုုးကိုုဖာရသလိုု ခဏဘဲရမယ္။ၾကာတာနဲ ႔ဖင္ေျပာင္တာဘဲ အဖတ္တင္္မယ္ဆိုုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုုစည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲရာမွာ လူထုုပါ၀င္ပါတ္သက္မွဳနဲ ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳဟာအေရးႀကီးပါတယ္။၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ ႔စည္းပံုုကေတာ့ အလြန္ ကိုု ပုုတ္ေစာ္နံေနတဲ့အမိန္႔ျပန္တမ္းတခုု ျဖစ္ေနတာကိုု အထင္အရွားေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေတာ့  ျမန္ျမန္ျပင္နိဳင္ေလ  က်ေနာ္တိုု႔ေလေကာင္းေလသန္႔ျမန္ျမန္ရူနိဳင္ေလျဖစ္မွာဘဲ။ က်ေနာ္တိုု႔နိဳင္ငံျမန္ျမန္တိုုးတက္ေလျဖစ္မွာဘဲ။ က်ေနာ္တိုု႔ လူထုုျမန္ျမန္စိတ္ခ်မ္းသာေလ ျဖစ္မွာပါ။ ပ်က္စီးက်ဴိးပဲ့ေနတဲ့စနစ္ေတြကိုု က်ေနာ္တိုု႔ျပင္နိဳင္ဘိုု႔ ဆိုုရင္   ဆရာမႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေျပာသလိုု ပညာေရးစနစ္ကိုုျပင္ဘိုု႔ေတာင္ အျမစ္ကလွန္ပစ္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသဖြယ္လုုပ္ရမယ္ဆိုုရင္ ဒီ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ ႔စည္းပံုုကိုု အျမစ္ကလွန္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသဖြယ္လုုပ္ကိုုလုုပ္ၾကရပါမယ္။ ၂၀၀၈နာဂစ္ရဲ ႔ မေကာင္း မွဳေတြကုုိ ရွင္းထုုတ္ၿပီးမွသာ က်ေနာ္တိုု႔က်န္တဲ့ စနစ္ေတြကိုု ျပန္တည္ေဆာက္နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခါကက်ေနာ္တိုု႔ျမိဳ႔မွာဇာတ္ပြဲတပြဲလာကတယ္။ အဲဒါဇာတ္ထဲမွာတိမ္ၾကားမင္းေခါင္လာပါေတာ့မယ္လိုု႔ ကလာကာၾကား ကေၾကလဲေၾကျငာလိုုက္ေရာ ပြဲႀကည့္ပရိတ္သတ္က ေကာင္းကင္ကဘဲစက္သီးနဲ ႔ဆင္းလာမလား။ဒါမွမဟုုတ္ ျမင္းႀကီးဘဲ စီးလာမလားေပါ့။ေကာင္းကင္ေမာ့ၾကည့္သူေတြကလဲၾကည့္ၾက။ကလာကာေဘးဘီကိုုၾကည့္တဲ့လူကလဲၾကည့္ၾက။ျမင္းဟီ သံ နားေထာင္တဲ့လူကလဲနား ေထာင္နဲ ႔ အေတာ္ကိုုအလုုပ္ရွုုတ္သြားၾကတယ္။တကယ္လဲထြက္လာေရာ သူလိုုငါလိုုလမ္း ေလ်ာက္လာေတာ့မွဘဲ  ေအာ္ တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ဆိုုတာ သူလိုုငါလိုု လမ္းေရွာက္လာတာပါလားလိုု႔ဆိုုၿပီး တေယာက္ကိုု တေယာက္ၾကည့္ကာ ၀ါးကနဲ ဟားလိုုက္ၾကရတဲ့အျဖစ္မ်ဴိးကိုု ေျပာလိုုတာပါ။  ဦးသိန္းစိန္တေယာက္ ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ား ဖမ္းမယ္္ဆိုုၿပီး  ျပည္တြင္းမွာေျပာလိုုက္ ျပည္ပမွာေျပာလိုုက္နဲ ႔ ယံုုတဲ့သူေတြကလဲ နားေထာင္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔  သမၼတ ႀကီး သမၼတႀကီးနဲ ႔ေပါ့။ ပြဲစည္ေနတာေလ။ နိဳင္ငံတကာကလဲ ဆုုေတြေပးလိုုက္ နိဳဗယ္ဆုုေတာင္စာရင္းတိုု႔ခံလိုုက္ရေသး ဗ်ာ။အခုုေတာ့  တကယ္လဲထြက္လာေရာ အရင္ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ဘ၀တုုန္းကလိုု လမ္းေလ ွ်ာက္ ထြက္ လာတာေတြ႔ရေတာ့မွဘဲ  ေအာ္ သူလဲ ဇာတ္ထဲကတိမ္ၾကားမင္းေခါင္လိုုပါဘဲလားလိုု႔ဘဲ  မွတ္ခ်က္ခ်လိုုက္ၾကရေတာ့တာ ပါဘဲ။ ဒါနဲ ႔ က်ေနာ္တိုု႔လဲ ဦးသိန္းစိန္ကိုု သမၼတႀကီးတိမ္ၾကားမင္းေခါင္ လိုု႔အမည္ေျပာင္းေပးလိုုက္ၾကမိပါတယ္။

ေနာက္မတြန္႔ၾကပါနဲ ႔။ မေၾကာက္ၾကပါနဲ ႔။ ဆံုုးရံုုးစရာဆိုုလိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔မွာ ဒါထက္ဘာမွ ပိုုမရွိေတာ့ပါဘူး။က်ေနာ္တိုု႔မွာ အနာဂါတ္လဲမရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တိုု႔တိုုင္းျပည္ဟာလဲ အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနပါၿပီ။ စည္းစနစ္ဆိုုတာေတြလဲ အား လံုုးလိုုလိုု ပ်က္စီးကုုန္ၾကပါၿပီ။ ေရွ႔ကိုုညီညီညာညာနဲ႔ ကေန႔တလွမ္းတိုုးလိုုက္ၾကပါလိုု႔ဘဲအႀကံေပးပါရေစ။ ဒါဟာက်ေနာ္ တိုု႔ ျမန္မာနိဳင္ငံသားအားလံုုးရဲ ႔ဘံုုအက်ဴိးစီးပါြးလဲျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တိုု႔မ်ဴိးဆက္ေတြရဲ ႔အနာဂါတ္လဲျဖစ္ပါတယ္။ကေန႔ အနိဓၶာရံုုေတြကိုုကုုစားဘိုု႔ရာ ဒီႀကိမ္စာသင့္ေနတဲ့၂၀၀၈နာဂစ္ဖြဲ ႔စည္းပံုုကိုု က်ေနာ္တိုု႔ျပင္ကိုုျပင္ၾကရပါမယ္။ ဒါမွမဟုုတ္ ျပင္ဘိုု႔သိတ္အခက္အခဲရွိေနမယ္ဆိုုရင္ အသစ္ျပန္ေရးၾကရပါမယ္။က်ေနာ္တိုု႔ အျမင္ကေတာ့ ရိုုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး နိဳင္ငံ အက်ဴိးကိုု တကယ္လိုုလားတဲ့ ျမန္မာနိဳင္ငံသားအမ်ားစုုႀကီးက ဒီဖြဲ ႔စည္းပံုုကိုုမႀကိဳက္ၾကဘူးဆိုုတာကိုုေတာ့ အခိုုင္အမာ ေျပာလိုု႔ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းဗ်ာ။

တိုုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိသူတိုုင္း ၂၀၀၈နာဂစ္ဖြဲ ႔စည္းပံုုဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳကိုု အျမန္ဆံုုးစတင္ၾက။
တဦးခ်င္းမွသည္တနိဳင္ငံလံုုးကိုု လွဳံ ႔ေဆာ္ၾက။
တနိဳင္ငံလံုုးမွသည္ အနာဂါတ္ကိုု ကာကြယ္ၾက။