ေဆာင္းယြန္းလ - ေနေပ်ာ္ ေျဖေပ်ာ္ရာ အေတြး

ေနေပ်ာ္ ေျဖေပ်ာ္ရာ အေတြး
ေဆာင္းယြန္းလ
ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃တခ်ဳိ႕က…ပိုင္ဆိုင္မႈေတြအေၾကာင္းကို
ေသနတ္ေမာင္းတင္ၿပီး ေျပာၾကတယ္
ငါတို႔ကေကာ…..
ဘာအေၾကာင္းကို
ဘယ္ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ေမာင္းတင္ရမွာလဲ..

ငါတို႔ေခတ္မွာ
ငါတုိ႔ခ်စ္တဲ့ျမစ္ကို ငါတို႔မပိုင္ဘူး
ငါတို႔ေက်ာင္းေတြကို
ငါတို႔ေခါင္းေလာင္းထိုးၿပီး လႈပ္ႏႈိးခြင့္မရွိဘူး
ငါတို႔ေခ်ာင္းေရကို ငါတို႔ေသာက္ခြင့္မရွိဘူး
မရွိဘူး….မရွိဘူး……မရွိခဲ့ဘူး…မရွိခဲ့ၾကဘူး…

ေန႔တိုင္း အလံေထာင္ၿပီး အသံေၾကာင္ခဲ့ဖူးတဲ့
ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းေတာင္မွ
ငါတို႔ကိုယ္ပိုင္မွ မဟုတ္ခဲ့တာလို႔…
ေျဖေတြး ေတြးၾကည့္မိေတာ့လည္း
မပိုင္ဆိုင္မႈေတြနဲ႔ ငါတို႔ကမၻာဟာ

ေနခ်င္စရာ ေျဖေပ်ာ္ရာ ကမာၻႀကီးပါပဲ....။