ခ်မ္းျမ (မုုိးမခအေထာက္ေတာ္) - ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအခမ္းအနား က်င္းပ

(၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအခမ္းအနား က်င္းပ
ခ်မ္းျမ (မုုိးမခအေထာက္ေတာ္)
ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔၏ အ႒မအႀကိမ္၊ (၆၅) ႏွစ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမအေပၚထပ္တြင္ မနက္ (၉) နာရီမွ (၁၂) နာရီအထိက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအ ခမ္းအနားတြင္ လူ (၃၇၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


အခမ္းအနားအစီအစဥ္မွာ-                                                                                                                              
- (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ HRDP ၏ Documentary ျပသျခင္း၊  

- လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (HRDP)အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာဦးျမင့္ေအးမွအဖြင့္ႏူတ္ဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊

- ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာမင္းၾကီးရံုးမွ အေရွ႕အာရွေဒသဆိုင္ရာ (Office of the United Nations Hight Commissioner for Human Rights (OHCHR) ဒုတိယတာ၀န္ခံအရာရိွ (Heike Alefsen) မွ အခမ္းအနားအမွတ္တရစကားေျပာၾကားျခင္း၊      
                                                                                                  
- အေမရိကန္သံရံုးမွ သံအမတ္ မွ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔၏ အ႒မအၾကိမ္၊ (၆၅)ႏွစ္ေျမွာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အခမ္းအနားအမွတ္တရစကားေျပာၾကားျခင္း၊

- ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္  (MNHRC) တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးမွ အခမ္းအနားအမွတ္တရစကား ေျပာၾကားျခင္း၊


- လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စား (Equality Myanmar) ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းမွ အခမ္းအနားအမွတ္တရစကားေျပာၾကားျခင္း၊

- ႏိုင္ငံတာကာ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေပးပို႔ေသာသ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊

- ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ဖတ္ၾကားျခင္းႏွင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (HRDP) အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးျမင့္ေအးမွ အခမ္းအနားတက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျပီး အခမ္းအနားအစီအစဥ္ျပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာျပီး အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။                                                                                             


၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကိုအတည္ျပဳခ်မွတ္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႕ျဖစ္ပါသည္။