ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) - ၂၀၁၃ ကမၻာ့အဂတိလိုက္စားမႈ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းမွ ျမန္မာလြတ္ေျမာက္စျပဳ

၂၀၁၃ ကမၻာ့အဂတိလိုက္စားမႈ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းမွ ျမန္မာလြတ္ေျမာက္စျပဳ
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၃● ၂၀၁၃ ကမၻာအဂတိလိုက္စားေသာႏိုင္ငံဇယား Corruption Perceptions Index 2013
2013 အတြက္ လာဘ္စားမႈဆိုးဝါးတဲ့ႏိုင္ငံေျမပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအညိဳေရာင္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ မႏွစ္ကထက္ အမ်ားၾကီးအဆင့္တက္လာပါသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၄လတာ ့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာမွ တြက္ခ်က္မႈေၾကာင့္ ယခု ၂ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ တိုးတက္မႈကို ေတြ႔ရသည္။ ၁၇၇ႏိုင္ငံတြင္ မႏွစ္က အဆင့္၁၇၂ (CPI 15) မွ  အဆင့္၁၅၇ (CPI 21) သို႔ တက္လာသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႔ရသည္။ အားရဖြယ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမႈ အဂတိလိုက္စားမႈနည္းသြားမည္၊ သို႔မွ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းမွ ေလ်ာ့ပါးလာမည္ျဖစ္သည္။ CPI အျမင့္ဆံုးေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ၁၅ဆင့္မွ် တိုးတက္လာသည္။ အတိုးတက္ဆံုးဆုကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုပါသည္။ 

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္အိမ္ျခံေျမေစ်းတက္မႈမ်ား စသည့္တို႔သည္ အဂတိလိုက္စားမႈနည္းပါးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔ အထင္ကရအျဖစ္ဆံုး ေဆြးေႏြးမႈမွာ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ တရားရံုခ်ဳပ္ေရွ႕ေနလိုင္စင္ျပန္မရေသးသူျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ ရန္ကုန္တြင္ယိုင္လဲေနျပီး၊ မႏၱေလးတြင္ျပိဳလဲသြားျပီဟု ေျပာဆိုသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ ရန္ကုန္မႏၱေလး၊ တရားရံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္မွ လာဘ္ေပးသူမ်ားကိုယ္တိုင္ တိုင္စာမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ ထိုတိုင္စာမ်ားအား ရန္ကုန္တရားရံုးဝန္ထမ္းမ်ားက လက္ခံရယူသြားျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ မႏၱေလးတြင္မူ လာဘ္ယူျခင္းအလုပ္ကို တရားဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ မယူေတာ့ပဲ၊ သမၼာန္စာပို႔သည့္ စာေရးျဖင့္သာလုပ္ေနရေသာေၾကာင့္ မႏၱေလးတြင္တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျပိဳလဲသြားျပီေျပာသည္။ ျပန္ေထာင္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဥပေဒျဖစ္ပ်က္ေနပံုမ်ားကို ထိုသို႔ (ျဖစ္ရပ္မွန္အတိုင္း) မေျပာသင့္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မဟုတ္သျဖင့္ အစိုးရလုပ္ရမည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းညြန္႔သည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျပီး၊ ထို ၁၅ဦးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မွာ NLD ပါတီဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဦးသိန္းညြန္႔တင္သြင္းေသာ အဂတိလိုက္စာမႈပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒကို လက္ခံေဆြးေႏြးျပီးေနာက္၊  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ သီးသန္႔ဥပေဒတစ္ခုကို ျပဌာန္းျပီးျဖစ္သည္။ ဝန္ၾကီးမ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သမၼတထံတင္သြင္းျပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တရားစီရင္ေရးဥပေဒကိုလည္း ျပန္လည္ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။

လာဘ္စားမႈအလြန္ဆိုးရြားလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္၊ အာရွဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အေမရိကန္က International Transparency အဖြဲ႔တို႔ ကူညီပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ေခ်းေငြရရွိေရးကို ဦးစားေပးသည့္အတြက္ ယခင္အစုိးရမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားကို ေပးဆပ္ဖို႔၊ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ္ပစ္ဖို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကအမ်ားဆံုးအကူညီေပးျပီး လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

လာဘ္စားမႈမ်ား အေရးမယူပဲက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေနျခင္းမွာ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ အေရးယူျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အေမွ်ာ္ျမင္ရွိသူမ်ားက ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္မွ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားက်ဆင္းမည္ျဖစ္သည္။  အစိုးရဝန္ထမ္းအားလံုးနီးပါးမွာ အတန္းပညာတတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားအေမွ်ာ္ျမင္ရွိလာၾကလွ်င္ ေနာက္(၂)ႏွစ္အၾကာ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မ်ားျပားလွေသာ ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာန၃၆ခုတို႔တြင္ ေငြရွာေသာဌာန၊ ေငြသံုးေသာဌာမ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ကို အင္အားၾကီးစြာျဖင့္ လုပ္ရဲ၊ကိုင္ရဲေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားစြာ ခန္႔ထား ရပါမည္။

Rank Country Index (+/- change)
005 Singapore   86 (-1)
053 Malaysia 50 (+1)
094 Philippine 34 (-2)
102 Thailand 35 (-2)
114 Indonesia 32 (no change)
116 Vietnam 31 (no change)
140 Laos  26 (+5)
157 Myanmar 21 (+6)
160 Cambodia 20 (-2)
175 N.Korea 8 (no change)

အထက္ပါဇယားဇယားအရ ထိပ္ဆံုးမွာ စင္ကာပူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂတိတိုက္ဖ်က္လိုလွ်င္ စင္ကာပူကိုစံနမူနာယူရမည္မွာ စဥ္းစားေနစရာေတာင္ မလိုပါ။ ေဒါက္တာဦးျမင့္ရဲ့ အလြန္ေကာင္းလွတဲ့ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး စာတန္းၾကီးလည္း ေလထဲမွာပဲလြင့္ေနျပီး၊ ေျမာပါသြားျပီလားမသိပါ။ လက္ေတြ႔တြင္ လူနဲ႔မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခက္ခဲ့လွပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို လိုက္လံေဖၚထုတ္အေရးယူဖို႔မေျပာနဲ႔၊ ေျပာမိတာေတာင္ အႏၱရယ္မ်ားပါတယ္။ လူတိုင္း အဂတိနဲ႔မကင္းေသာ ျမန္မာျပည္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈကို မေပးဘူး ဟု ရဲရဲေျပာႏိုင္တဲ့လူ ရွာမရွားလွပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းညြန္႔၊ သူေဌးဦးသိမ္းေဝ ..လူေတာ္ေတာ္နည္းလွပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကေတာ့ တကယ္ပဲ တျပားမွ လာဘ္မေပးၾကပါ။ “ႏိုင္ငံျခားအလုပ္လုပ္သူျမန္မာမ်ား အလည္ျပန္ခရီးတြင္ ေတာင္းရင္၊ေပးရမွာပဲ” ဟု ေဒၚလာအသင့္ကိုင္ထားသူမ်ားခ်ည္းပဲေတြ႔ရသည္ကိုလည္း ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းက ျမန္မာမ်ားဆိုရင္ေတာ့ လူငယ္မ်ားပဲ လဘ္ေပးလဘ္ယူမလုပ္ၾက၊ လူၾကီးမ်ားမွာ က်ႏ္ုပ္မွအစ အက်င့္ပ်က္၊ ျပင္မရျဖစ္ေနရွာေလျပီ။ ဥပေဒလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျပီး လက္ရွိကာလ၌ အဂတိ လုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ အသက္၀င္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လဲ...။ 

၁၇ႏိုဝင္ဘာ၂၀၁၃ Eleven Media မွ “ဒီဥပေဒေပၚတာ ၾကာၿပီ။ ဒီဥပေဒနဲ႔ အေရးယူတာ ဘယ္ႏွမႈ ၾကားဖူးလဲ။ ဟိုတုန္းက ရွိခဲ့တဲ့ ဥပေဒကိုလည္း ဒီအစိုးရ မတုိင္ခင္က ဘယ္သူမွ အေရးမယူခဲ့တာ။ ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူလဲဆုိေတာ့ မယူရဲလို႔။ အေရးယူလို႔ရွိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဖူးတဲ့ စကားတစ္ခု ရွိတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အုတ္တံတုိင္းခတ္ၿပီး ေထာင္လုပ္လုိက္ရမွာ။ သူတို႔၀န္ထမ္းေတြ အကုန္လံုးမွာ ေအာက္ကအငယ္ေလးေတြက မေလာက္လို႔ စားတာ။ အေပၚက ႀကီးတဲ့သူေတြက ခ်မ္းသာခ်င္လို႔ စားတာ။ သူ႔ထက္ႀကီးတဲ့ သူေတြက်ေတာ့ ပိုခ်မ္းသာခ်င္လို႔ စားတာ။ ဒါပဲ။ ဒီသေဘာပဲ” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းစိုး (ထြန္း) က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။” ဟုေရးသားထားပါသည္။ အလားတူ The Voice သတင္းစာႏွင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားကလည္း ေခါင္းၾကီးပိုင္း၊ အတြင္းအျပင္ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကာတြန္းမ်ားျဖင့္ အဂတိျပသနာကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးသားေနျခင္းမ်ား၊ ေဖ့စ္ဘုတ္မွ ေဖၚထုတ္ေနေသာ လာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္သာ အနည္းငယ္ေျဖသာရပါသည္။ 

ယခုႏွစ္ Corruption CPI Index တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဆင့္တက္လာျပီး၊ ကေမၻာဒီယားထက္ သာသြားပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိတ္ဆံုးအဆင့္မွ လြတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမွာ မီဒီယာ၊ စာနယ္ဇင္း၊ အင္တာနက္မ်ားမွ ဖြင့္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အရွက္တရားရေစျခင္းမွာ အေရးၾကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အာဏာရရွိေရးပဲလုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကို ကဗ်ာ၊ပံုျပင္မ်ားျဖင့္ စတင္ရမည္၊  လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူရည္ခြ်န္အဖြဲ႔စည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္အၾကီးတန္းအရာရွိၾကီးမ်ားကို အဂတိမလိုက္စားပါ သစၥာဓိဌာန္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။ ေဇာ္ေအာင္

အေသးစိတ္ဇယားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္မွ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။