ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ဒီေန႔ေရးျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီကား

ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ဒီေန႔ေရးျဖစ္တဲ့ ပန္းခ်ီကား
(ပန္းခ်ီဆရာရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္က ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္) ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃