သန္း၀င္းလႈိင္ - သမုုိင္းတေကြ႔မွ သခင္ ခင္ညႊန္႔

သမိုင္းတေကြ႔မွ သခင္ ခင္ညႊန္႔
သန္းဝင္းလိႈင္
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္တတိယအဆင့္ႏွင့္ “လြတ္လပ္ေရးကိုကိုယ့္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံသူ” ဘြဲ႔တံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ သခင္ခင္ညႊန္႔ကို အထက္မင္းလွၿမိဳ႕အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၌ အဖဦးျမတ္ႀကီး၊ အမိေဒၚက်င္မႈံတို႔မွ ၁၉၁၄ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ငယ္ စဥ္ကမင္းလွၿမိဳ႕အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းပညာအထိသင္ၾကားခဲ့သည္။ 

ဖခင္ဦးျမတ္သည္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႔၏ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သာယာဝတီဆရာစံအေရးအခင္းတြင္ပါဝင္ပတ္သက္မႈျဖင့္ အဖမ္းဆီးခံရသည္။ ၁၉၃၁ခုႏွစ္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ေရနံေျမကြင္းကုန္းရပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ဖခင္ႀကီးဦးျမတ္ႀကီးကိုအေၾကာင္းျပဳ လ်က္ဦးခင္ညႊန္႔သည္ငယ္စဥ္ကပင္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ထက္သန္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၁ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလတြင္ တို့ဗမာအစည္းအရံုးသို့ဝင္ ေရာက္သခင္အမည္ကိုစတင္ခံယူကာ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ဝင္ေရာက္သည္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးတြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းေလဘာကြန္ဂ ရက္တြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ 

၁၃ဝဝျပည့္အေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ သပိတ္တပ္ႀကီးရန္ကုန္သို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ က်န္အလုပ္သမားမ်ား ထပ္မံသပိတ္ ေမွာက္ေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းမွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရကပုဒ္မ ၁ဝ၇ - ၁ဝ၈တို႔ျဖင့္ အေရး ယူ၍ ေထာင္တစ္ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ကာ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔ခဲ့သည္။ 

စစ္အတြင္းကာလအထက္မင္းလွၿမိဳ႕၌ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ံုးဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဒုဥကၠ႒တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ တြင္ မင္းလွၿမိဳ႕၌ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။ စစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ေရနံေခ်ာင္းေစ်းအတြင္း“ညႊန္႔ေဝ”စာ အုပ္ဆိုင္ကိုတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သည္။ 

ေရနံေခ်ာင္းေစ်းသမဂၢကိုဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး သမဂၢ၏အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္တြင္မေကြးခ႐ိုင္ေစ်းမ်ားသမဂၢ၏ အ တြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုကာလအတြင္း“ေစ်းလူထုအသံ”စာေစာင္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ ေရနံေခ်ာင္းေစ်း သစ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရာ၌လည္း ၿပီးစီသည္အထိဦးေဆာင္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ 

၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ကာ စာေပေလာကစာအုပ္တိုက္ကိုထူေထာင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စာ ေကာင္းစာသန္႔မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းစ်ပနာအခမ္းအနားက်င္းပေရး ဗ ဟိုေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရာျပည့္သဘင္က်င္းပေရးေကာ္မတီတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီသဘာပတိအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသမုိင္းျပဳစုေရး ေဆာ္ၾသေရးတာဝန္၊ မေကြး တုိင္းသမိုင္းစုေဆာင္းေရးႏွင့္ သမိုင္းစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္၁၉၈၅ ခုႏွစ္တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးေရႊရတုသဘင္က်င္းပေရးတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒီ္မိုကေရစီအေရးအခင္းကာလတြင္ သခင္ခင္ညႊန္႔သည္မိမိတစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ အျခားသခင္ သခင္မႀကီးမ်ားႏွင့္စုေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီလုိလားသူမ်ားဘက္မွ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း၊ စည္း႐ံုးေဆာ္ ၾသျခင္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ အေရးအခင္းအၿပီး လူငယ္မ်ားကိုစနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ထိန္းသိမ္း၍ လူငယ္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာလူငယ္ညီညႊတ္ေရးတပ္ဦးအဖြဲ႔တြင္ နာယကတာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္က်င္းပေသာ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕လူထု၏ဆႏၵျပဳ ခ်က္အရ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရန္ ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ႏွင့္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံခဲ့ရာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

သခင္ခင္ညႊန္႔သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ေနဦးစိန္အုပ္၊ ေဒၚၾကင္ၿမိဳင္တို႔၏သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္လွႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့၍ သားသမီး (၁၀)ဦးထြန္းကားသည္။ သားသမီးမ်ားမွာ မခင္သန္းလွ၊ မခင္သန္းျမ၊ ကိုမ်ဳိးညႊန္႔၊ မခင္တင့္ေဆြ၊ မခင္ျမင့္ေ၀၊ မခင္စန္းညႊန္႔၊ မခ်ဳိခ်ဳိေအး၊ ကိုေအာင္ျမတ္ေက်ာ္၊ ကိုစန္းေဌးဦး၊ ကို၀င္းထြန္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ေျမး(၁၅)ေယာက္ႏွင့္ ျမစ္ေလးေယာက္တုိ႔၏အဘိုးလည္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁)ရက္ေန႔၌ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ႂကြင္းက်န္ေသာ႐ုပ္ကလာပ္ကို ေျမာက္ဥကၠလာပေရေ၀းသုႆာန္၌ဂူသြင္းသၿဂၤဳဟ္ ထားသည္။