ေဆာင္းယြန္းလ - နားနားၿပီး မွားၾကရေအာင္

နားနားၿပီး မွားၾကရေအာင္
ေဆာင္းယြန္းလ
ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၃ကမၻာႀကီး လံုးတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာၾကတာပဲ
တခုခုေတာ့ မွားေနတယ္…

ကမၻာၾကီး ျပားသြားၿပီလို႔ ေျပာၾကတာပဲ
တခုခုေတာ့ မွားေနတယ္….

ဖတ္လစ ေရးေနဆဲ အခန္းဆက္ဘ၀ေတြလည္း
လံုးလိုက္ ျပားလိုက္ မဲလိုက္ ျပာလိုက္နဲ႔
တခုခုေတာ့ မွားေနတယ္….

မလံုးမျပား (ေလးေထာင့္ သံုးေျမွာင့္ အေျဖာင့္ အခြၽန္)
သို႔တည္းမဟုတ္တဲ့ တျခားတခုခုမွာလည္း
တခုခုေတာ့ မွားေနတယ္…..

ငါးစာခ်ရာ ငါးပြက္လိုက္ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်လိုက္
မီးေလာင္ရာ ေလပင့္လိုက္ ေလပင့္ခိုက္ မီးေလာင္လိုက္နဲ႔
တခုခုေတာ့ မွားေနတယ္…..

ႏွစ္တႏွစ္ကူးခါနီးတိုင္း
လူခ်င္းနီးေအာင္ လမ္းခ်င္းမီးညွိေနၾကေပမယ့္လည္း
စိတ္ေတြကို မီးမကူးၿပန္ဘူး
တခုခုေတာ့ မွားေနတယ္….

မထူးျခင္း မျခားျခင္း မနားျခင္း
မထူးမျခားမနား (ထူးမျခားနားျခင္းမွာ)

နားနားၿပီး မွားၾကရရင္မေကာင္းဘူးလား……။