ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) - ဒီမုုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ လူထုုေအာ္သံ

ဒီမုုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ လူထုေအာ္သံ 
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)
ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၃ငယ္စဥ္က မွတ္သားခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္။ ̏ေပါက္ပင္ ဘာေၾကာင့္ကိုင္းရတယ္˝ဆိုတဲ့ကဗ်ာေလး။ ကေလးကဗ်ာေလးလို႔ ဆိုရေပမဲ့ ေၾကာင္းက်ဳိးယုတၱိေတြႏွင့္အေျခခံၿပီး ဖြဲ႔ဆို္ထားတဲ့ ကဗ်ာမ်ဳိးျဖစ္လို႔ ေၾကာင္း က်ိဳး ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးယူတတ္မယ္ဆိုရင္ အဓိပၸါယ္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီကဗ်ာေလးထဲမွာ - ̏မိုး ဘာေၾကာင့္ ရြာရတယ္၊ ဖားေအာ္လို႔ ရြာရတယ္˝တဲ့ဆိုတဲ့ စာပုိဒ္ေလးကို မွတ္မိေနဆဲပါ။ အကယ္၍ သာ ဒီမိုကေရစီးစနစ္အရ ဖားေအာ္တိုင္းသာ (ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚတိုင္းသာ) မိုးရြာခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ (ကိစၥေတြ ၿပီးေျမာက္ ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္) ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမဳိ႔ေတြ၊ ရြာေတြမွာလည္း မီးေတ ြ ထိန္ထိန္လင္းေနေလာက္ၿပီ။ 

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြလည္း ေက်ာင္းစာသင္ခန္းေတြထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ယူေနေပလိမ့္မည္။ ျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀ေတြလည္း လုံလုံၿခဳံၿခဳံႏွင့္ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ေနၾကေပလိမ့္မည္။ 

သို႔ေသာ္ … ။ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚရာမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ေအာ္မွ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚရာေရာက္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္မ်ား သက္ေရာက္ေန သလားမသိ။ ေမးစရာတစ္ခု ျဖစ္လာတယ္။ ̏ဖားေအာ္ရင္ မိုးရြာမွာတဲ့လား˝။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီးကို ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔၊ ဆိုလိုတာက ဒီမိုကေရစီမိုး ရြာသြန္းၿဖဳိးႏိုင္ဖို႔ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေတြကလည္း ေအာ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြကလည္း ေအာ္တယ္။ သတင္းမီဒီယာသမား ေတြကလည္း ေအာ္တယ္။ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြကလညး္ ေအာ္တယ္။ ေအာ္ပုံေအာ္ျခင္း မတူညီၾကေပမဲ့ အားလုံးက ေတာ့ အမိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဒီမိုကေရစီ တစ္ပြင့္ပန္းကို ပန္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းကေတာ့ တူညီေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူး တင္မိျခင္းပါ။ 

ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ ဒီအခါမ်ဳိးမွာ လူထုဟစ္တိုင္မာပဲျဖစ ွ ္ျဖစ္၊ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေပထားေသာ ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာ္တိုင္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေရာ့ လား။ ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းပါ။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ယုံၾကည္ ထားတာက တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကို စံနစ္တက် အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀ကို လုံၿခဳံမုွေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးလည္းရွိရမယ္။ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း ကင္းေ၀းစြာ ေနခြင့္ရွိရမယ္။ လူေနမွုဘ၀ေတြလည္း ျမင့္မားရမယ္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိးလည္းရွိရမယ္ စတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒါေတြေျပာေနခဲ့တာေတာ့ အေတာ္ကို ၾကာေနပါၿပီ။ 

သို႔ေသာ္ ေျပာတိုင္းျဖစ္ၿပီလားလို႔ ေမးခဲ့ရင္ ေဆာ္ရီး (Sorry)ပဲလို႔ ေျဖရမဲ့ အေျဖမ်ဳိးပါ။ 

 စာေရးသူ နားလည္ထားသေလာက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထင္စုလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားဟာ အစည္းေ၀းေတြႏွင့္ နားရတယ္ဟူ၍ မရွိလွပါ။ တိုငးျပည္အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးညွိႏွုိင္းမွုေတြ ျပဳလုပ္ရတဲ့အခ်ိန္အခါ ေတြကလည္း ရာခ်ီ၊ ေထာင္ခ်ီအထိ ရွိေနႏိုင္ျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ၿပီး ဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား အသိတရားျဖင့္ တိတိက်က် လိုက္နာက်င့္ သုံးႏိုင္ေအာင္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚမေပးႏိုင္သေရြ႔ ေအာ္သာေအာ္ ကိုေရႊမိုးရယ္ ကေတာ့ ရြာသြန္းၿဖဳိးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးစအခ်ိန္တည္းက စတင္ၿပီး လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမွု (အက်င့္ ပ်က္ ခ်စားမွု) အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္သံေတြႏွင့္ ဆူညံေနခဲ့ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမွုမ်ားကေတာ့ ရွိၿမဲရွိေနဆဲပါ။ ေအာက္ေျခအ ဆင့္မွ သည္ အလယ္တန္းအဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အထိ ဆင္ေျခအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးၿပီး စားလို႔မၿပီးႏိုင္ေအာင္ ရွိေနဆဲပင္။ အထက္တန္းအဆင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လည္း တစ္ခ်ဳိ႕ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနဆဲပါ။ ထိုသို႔ဆက္လက္ျဖစ္ရွိေနရျခင္းမွာ ဖားေအာ္လို႔ မိုးရြာေနျခင္းမ်ဳိးလား။ 

သို႔မဟုတ္ မိုးရြာလို႔ ဖားေအာ္ေနျခင္းမ်ဳိးလား ေ၀ခြဲမရႏိုင္ေအာင္ ရွိေနျခင္းပါ။ ဆနးစစ္္ၾကည့္တဲ့အခါ ျပ႒ာန္းဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖၚရာ၌ လိုက္နာက်င့္သုံးမွုအပိုင္း အားနည္းေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ျခင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခအဆင့္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္း 
အဆင့္ရွိ ၀န္းထမ္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေထာက္ပံ့ေပးေနရျခင္းသေဘာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ျခငးပါ။ သို႔မဟုတ္ ဒီထက္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေၾကာင္း တရားမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ျခင္းပါ။ 

တကယ္ေတာ့ စံနစ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲမွု ျပဳၾကတဲ့အခါမွာ ျပည္သူမ်ားအားလုံးဟာ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားအတြက္ အားလုံးက ေပးဆပ္ၾကရမွာပါ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအက်င့္ပ်က္ ခ်စားမွုမ်ား ပေပ်ာက္သြား ေအာင္ ျပည္သူေတြကိုလည္း ပညာေပး၊ လာဘ္ေပးလာယူျပဳသူ ႏွစ္ဦးစလုံးကိုလည္း ထိုက္တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခပ္၊ စည္းၾကပ္တဲ့စနစ္ကို တိတိက်က် က်င့္သုံးျပမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ 
အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္မွာပါ။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္ဖို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ေသာ့ခ်က္ပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသ စတဲ့ေဒ သမ်ဳိးေတြမွာ - ဌာေနျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀မ်ားဟာ မလုံမၿခဳံ ရွိေနဆဲပါ။ 

ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေနရပါလွ်က္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြရဲ့ဘ၀မ်ား မလုံမၿခဳံျဖစ္ေနမွုအတြက္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္မိျခင္းပါ။ ထိုကဲ့သို႔ မလုံ မၿခဳံျဖစ္ေနရျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွာ လုံး၀တာ၀န္ရွိျခင္းပါ။ ျပည္သူေတြ မွာလည္း တာ၀န္မကင္းပါ။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ထိုေဒသမ်ား၌ ဥပေဒစိုးမိုးမွုမ်ား အားနည္း ေန၍ေလာ။ 

သို႔မဟုတ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုွ အဟန္႔အတားျပဳေနတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအေမွာင့္ပေယာဂေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရျခင္းမ်ဳိးေလာ ျပည္သူ၊ ျပည္ သားေတြ သိထားသင့္ျခင္းပါ။ ထိုျပႆနာမ်ဳိးေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအားလုံးမွာ တာ၀န္ေတြရွိလာျခင္း ပါ။ 

ပႆနာတိုင္းအေပၚမွာ တရားမွ်တမွု ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပႆနာရဲ့အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိထားၾကရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ ကုလ သမဂၢအတြင္းေရးမွုခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ေျပာတဲ့စကားေလးတစ္ခုကို အမွတ္ ရမိျခင္းပါ။ အတြင္းေရးမွုးခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ဦးသန္႔က ကုလသမဂၢရုပ္သံမွ ေျပာၾကားရာတ ြင္ ‘’ကုလသမဂၢရဲ့ ျပႆနာတိုင္းမွာ ၾကားေနေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့၊ ကုလသမဂၢအမွူထမ္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ အလြန္ခက္ခဲ ပါတယ္’’လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ ဒီစကားကုိ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး စတီဗင္ဆင္က ‘’ဒါျဖင့္ ခင္ဗ်ားဆိုလိုတာက သမာသမတ္ က်တဲ့ ၾကားေနရယ္လို႔ေတာင္ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့’’ လို႔ ဆုလိ ိုခ်င္တာလားလို႔ ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ 

ဒီေတာ့ … ဦးသန္႔က ̏ဒီလိုေလဗ်ာ၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးတစ္ေယာက္ဟာ မ်က္နွာမလိုက္ဖို႔၊ ဘက္မလိုက္ဖုိ႔ေတာ့ လိုတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အျမဲတမ္းေတာ့ ၾကားေနဖို႔ မလိုအပ္ဘူး၊ က်ေနာ္ယူဆထားတာကေတာ့ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးတစ္ဦးလိုေပါ့ဗ်ာ။ သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ဘက္မလိုက္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တရားခံနဲ႔ တရားလိုကိုေတာ့ ခြဲျခားနိုင္ရမယ္၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူက ဘယ္သူဆိုတာ နားလည္ရမယ္၊ ဒီေနရာမွာ ၾကား၀င္ျပီး ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္နိုင္မလဲ ဆိုတာကို နားလည္ႏိုင္ရမယ္..˝ လို႔ ေျဖၾကားခဲ့တာကို မွတ္သားခဲ့ ဖူးတယ္။ ဆင္ျခင္ႏိုင္ ဖို႔ပါ။ 

တခ်ဳိ႕လူေတြက ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ၾကားေနလိုဟန္ရွိၾကတယ္။ ရခိုင္အေရးအခင္းမွာ တုိ႔မပါလို။ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရး တို႔အားမေပးလို၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲေရးမွာ တို႔ကေတာ့ ၾကားေန၀ါဒကိုပဲ က်င့္သုံးမွာပါလို႔ အဆိုေတြတင္သြင္းၿပီး ႏုိင္ငံအေရးကို ကုိယ္အေရးလို သေဘာမထားခ်င္ၾကသူေတြ၊ တိုင္းေရး၊ ျပည္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တာ၀န္မယူလိုၾကသူေတြကလဲ ဒုႏွင့္ေဒးပါ။ တကယ္ေတာ့ ထိုသူေတြရဲ့အျမင္ဟာ ႏိုင္ငံသားအျမင္နဲ႔ပဲ ၾကည့္ၾကည့္။ အမ်ဳိးသားေရးအျမင္နဲ႔ပဲၾကည့္ၾကည့္၊ လူမ်ဳိးေရးအျမင္နဲ႔ပဲၾကည့္ၾကည့္ေဘးထြက္ေနလိုသူေတြရဲ့ သေဘာမ်ိဳးသို႔ သက္ေရာက္ေနျခင္းပါ။ 

သိပၸံဆရာႀကီး အယ္လ္ဘာ့တ္ အိုင္းစတိုင္း (Albert Einstein) ရဲ့ အျမင္က ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြအတြက္ မွတ္သားဖို႔ေကာင္းတယ္။ သူေျပာခ်င္တာ က - ̏ယေန႔ ကမၻာႀကီးဟာ ေနထိုင္ဖို႔ အႏၲရာယ္ေတြ မ်ားျပားလာ ေနတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းဟာ မေကာင္းမႈကို ျပဳေနတဲ့ လူေတ ြေၾကာင့္ခ်ည္း မဟုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီမေကာင္းမွုျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအား လက္ပုိက္ၾကည့္ေနျခင္း၊ လုပ္ခြင့္ေပးထားျခင္း စတဲ့ဒီလူေတ ြေၾကာင့္လည္း အႏၱရာယ္ေတြက ပိုမ်ားလာျခင္းပါ˝တဲ့။ (The world is too dangerous to live in – not because of thepeople who do evil, but because of the people who sit and let it happen.” – Albert Einstein) 

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတ ြင္ပဋိပကၡေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူ အမ်ားစုဟာ အမ်ဳိးသား၀ါဒီမ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေနသူမ်ား၊ ပညာမတတ္တဲ့ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားနည္းပါးသူမ်ား၊ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ေနတာကို ေတြ႔ရ တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီလိုျပႆန မ်ဳိးေတ ြ ေနာက္ထပ္ဆက္လက္မျဖစ္ဖို႔ ျပည္သူလုထုေတြ အသိတရားရွိလာ ေအာင္၊ အၾကမ္းဖက္မွုေတ ြျဖစ္လာရင္ တရားဥပ ေဒျဖင့္သာ ေျဖရွင္းတတ္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ျဖစ္လာေသာျပႆနာ အတြက္ ကိုယ့္ဘက္ သူ႔ဘက္ တာ၀န္ယူႏိုင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။  

ထိုေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတ ြက္ ပညာေရးသည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မ်ဳိးမွာပါ၀င္ေန၍ တင္းက်ပ္လြန္းသည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ေျဖလွ်ာ့ေပျခင္း၊ ဆင္းရဲ့ႏြမ္းပါးေသာ းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ရင္  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မွီခိုအားထားေနရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အဆင့္တိုးျမွင့္ ေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င့္သုံးသြားခဲ့ေသာ ဆယ္တန္းေျဖဆိုခြင့္မူ၌ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား(နစ္က်မဟုတ္ေစကာမူ) အျပင္ ေျဖဆိုခြင့္စနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးျခင္း စသည္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဥပေဒျပဳ၍ ျပ႒ာန္းေပးသင့္ျခင္းပါ။ 

ပညာတတ္မ်ား နည္းပါးေနေသးလွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္း၌ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနႏိုင္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိမူႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အားလုံးအား ႏိုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္၊ တိုင္းရင္းသားစိတ္ဓာတ္မ်ား အၿမဲရွင္သန္ႏိုင္ေနေစရန္ ပညာေရးျဖင့္ အသိပညာမ်ားကို ေ၀ငွေပးရမွာပါ။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ့အေရးသည္ ကိုယ့္အေရး၊ ႏုိင္ငံရဲ့စီးပြားေရးသည္ ကိုယ့္စီးပြားေရးလို အျမင္သေဘာထားမ်ား သက္ေရာက္ လာႏိုင္ေစရန္ ေမြးျမဴေပး၍ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္၏တာ၀န္မ်ားကို ပုခုံးေျပာင္းၿပီး တာ၀န္ယူၾကမည့္ လူငယ္မ်ားရဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္ ကို ရွင္သန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ အသြင္သ႑ာန္ကြဲျပားတဲ့ (ႏိုင္ငံျခား ၾသဇာလြမ္းတဲ့) ၀တ္စားဆင္ယင္မွုမ်ဳိးေတ ြ၊ အမုန္း တရား ကို ပြားေစႏုိင္တဲ့ အေျပာအဆိုေတြကိုလည္း ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ပါ။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈမ်ဳိးေတြကိုလည္း ထပ္မံမျဖစ္ပြားရေအာင္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးက စုေပါင္းၿပီး ကာကြယ္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ထိုအခါမွာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ တရားဥပေဒစိုမိုးေရးုေတြ၊ လူေနဘ၀ျမင့္မားမွုေတြ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြဆိုတာ တန္းစီၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ မ်ားမ်ားေအာ္တဲ့ စနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ပဲ၊ စနစ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာက်င့္သုံး ျခင္းျဖင့္ ထိုစနစ္ရဲ့ ေဖါင္းေဒးရွင္းျဖစ္တဲ့ အေၾကာက္တရားမွ ကင္းေ၀းျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းစတဲ့ လူ႔သားတစ္ေယာက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကို ရႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားက ပူးေပါင္း၍ စီမံေဆာင္ရြက္ရတဲ့စနစ္မ်ဳိးဆိုတာ ျပည္သူေတြ သိထားၾကဖုိ႔ပါ။ 


မုးရြာဖုုိ႔ ဖားေနေအာ္ေနရျခင္းမ်ဳိးထက္ မိုးရြာလို႔ ဖားေအာ္ရတာမ်ဳိးက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံမ်ဳိးအတ ြက္ ပိုမိုအေရးႀကီးေၾကာင္း သိၾကားလိုျခင္းပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏုိင္ၾကပါေစ။