ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) - ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)
ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒႏွင့္စပ္တဲ့စကားေတြ အခုတေလာေလာ ေတာ္ေတာ္ၾကားေနရတယ္။ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီတို႔ေရးတဲ့ စာေတြလည္း မၾကာမၾကာဖတ္ေနရတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒႏွင့္စပ္တဲ့စကားေတြ ထုိသူေတြ မ်ားမ်ားေျပာေနၾကပါလိမ့္။ စဥ္းစားမိတယ္။ 

သူတို႔ေျပာတဲ့စကားေတြ ၿခဳံငုံၾကည့္ေတာ့ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမ်ဳိးသားေရးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေသြးေအးမေနပဲ ႏိုင္ငံရဲ့အေရးကို ကိုယ့္အေရးလိုသေဘာထားၿပီး ေဟာေျပာ ျခင္း၊ စည္းရုံးျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းစတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြပါ၀င္တဲ့ တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ အာဇာနည္တို႔ရဲ့ ရဲရဲေတာက္ေတာက္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို “အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ↔လို႔ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနတယ္လို႔ နားလည္မိတယ္။ အေျဖာင့္ေျပာေတာ့ “ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ သူ႔ကၽြန္မခံလိုတဲ့စိတ္ဓာတ္၊ အမ်ဳိးသား လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္↔ လို႔ေျပာလိုရင္းပါ။

တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ အာဇာနည္တို႔ရဲ့ မိန္႔ခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ တိုင္းက်ိဳး၊ ျပည္က်ဳိးအတြက္ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္တြင္းထဲသို႔ မက်ေရာက္ရေအာင္ ကိုယ္က်ဳိးကို ေရွ႔တန္းမတင္ပဲ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို (အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို) “အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ↔မ်ားလို႔ ဒီလိုပဲ နားလည္ ထားျခင္းပါ။ အေျဖာင့္ေျပာေတာ့ “အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိသူ↔လို႔ ေျပာလိုရင္းျဖစ္တယ္။ 

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒကို လက္ကိုင္ဆဲြလွ်က္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကို ကာကြယ္လို၍ စကားကို ၾကမ္းၾကမ္းထမ္းထမ္း ေျပာဆိုရန္မသင့္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ဆိုရင္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေျပာရမွာပဲလို႔ အထင္လြဲၿပီး စကားကို လက္လြတ္၊ ေျခလြတ္ေျပာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္စကားေၾကာင့္ ျပႆနာ ေတြ ပိုမိုျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္းပါ။ ပညာရွိတို႔၏အမ်က္ အျပင္မထြက္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ျခင္းဟာ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိႏိုင္ျခင္းပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ စကားကိုထင္တိုင္း ေျပာလို႔မသင့္ေတာ္ပါ။ စကားကို အကြက္၀င္ေအာင္ စနစ္တက် မေျပာတတ္ခဲ့ရင္ တခါတရံမွာ ကိုယ့္လူသည္ပင္ သူ႔လူျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းပါ။ ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္းသည္ပင္ သူ႔အဖြဲ႔ အစည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္းပါ။ သမိုင္းေျခရာမ်ားကို ျပည္လည္ေကာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ရင္ ပ်ားတစက္ေၾကာင့္ ျပည္ပ်က္ခဲ့တဲ့ သာဓကမ်ားလို သာဓကမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ျခင္းပါ။  

တခါတရံမွာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား၀ါဒီတို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေသာစကားမ်ားဟာ ပုဂၢဳိလ္ ႏွစ္ဦးအၾကား၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္မက္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္အထိ ႀကဳံေတြ႔သြားႏိုင္ျခင္းပါ။ ဘုရား လက္ထက္က သာဓကတစ္ခုပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားအခ်င္းခ်င္း ေရာဟီနီျမစ္ေရ မွ်ေ၀သုံးစြဲဖို႔ အေ၀မတဲ့ ျဖစ္ၾကရာမွ အမ်ဳိးသားေရ၀ါဒကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ စကားမ်ားကို အလြန္အကၽြံ ေျပာဆိုမိခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံက လယ္သမားမ်ားက အမ်ဳိးခ်င္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေသာ ကပိလ၀တၳဳႏိုင္ငံရဲ့ အရွင္သခင္ေတြျဖစ္တဲ့ သာကီ၀င္မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားကို ရည္ညြန္းေျပာဆိုလွ်က္ “နင္တို႔အမ်ဳိးက ေခြးမ်ဳိးေတြ၊ ေဆြမ်ဳိးခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတာ↔ စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကသလို၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက လယ္သမားမ်ားကလည္း - ကု႒ႏူနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းၿပီးေနာက္ ေကာလိယႏိုင္ငံတည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေကာလိယတိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ အရွင္သခင္ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုလွ်က္ “နင္တို႔ဘာပဲေျပာေျပာ နင္တို႔အမ်ဳိးလိုေတာ့ အႏူေတြ မဟုတ္ဘူး↔စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ဒီနည္းျဖင့္  ေအာက္ေခ်လူတန္းစား လယ္သမား မ်ားကစတင္လာတဲ့ ျပႆနာဟာ  အဓိကရုဏ္းအသြင္းကူးေျပာင္းလာၿပီး ထိုအဓိကရုဏ္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအရာ ရွိမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆုံး ရွင္ဘုရင္မ်ားပါ ပါ၀င္ပတ္သက္လာခဲ့ရေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္ခင္းဖို႔အထိ က်ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ သာကီ၀င္မင္းမ်ားရဲ့ ေသြးမ်ား ေရႏွင့္ အတူ ေသြးေခ်ာင္းစီးရေတာ့မည့္အျဖစ္ကို ႀကိဳတင္ျမင္ေတာ္မူတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔ရဲ့ အလယ္ ေကာင္းကင္ထက္မွာ ရပ္တည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားကို ေဟာခဲ့လို႔ သာကီ၀င္မင္းမ်ဳိးေတြဟာလည္း ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ခဲ့ၾကပဲ ေရာဟိနီျမစ္ေရဟာလည္း ဒီေန႔အထိ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ႏွင့္ တသြင္သြင္ စီးစင္းေနဆဲျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးစ ႏုိင္ငံျဖစ္ေလေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ ဘာမွန္းညာမွန္း သဲသဲကြဲကြဲ မသိရွာေသးတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူေတြရယ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖၚထြန္းစမွာ ရသင့္ရထိုက္တာ ေတြကို ပါးပါးနပ္နပ္ႏွင့္ အရယူမယ္လို႔ အားခဲထားၾကတဲ့ လူတစ္စုရယ္၊ ဒီႏွစ္စုအၾကား ညွိႏွုိင္းလို႔မရ ႏိုင္ေသးတဲ့ကိစၥက အေျပာမရပ္ျခင္း၊ အေျပာမတတ္ျခင္း၊ အေျပာမခ်ဳိျခင္းႏွင့္ အေျပာအဆို မျငင္သာျခင္း တို႔ဟာလည္း ျပႆနာမ်ားကို ႀကီးထြားေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားမိတယ္။ ဥပမာ၊ OIC အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း OIC ရုံးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လာေရာက္စဥ္အခါက ပို႔စတာေထာင္၍ ဆႏၵကို ေအးခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖၚႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအတြက္ ဂုဏ္ယူမိျခင္းပါ။ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာလိုရင္းက ျမန္မာျပည္မွာ OIC ရုံးမစိုက္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ အဓိကေၾကာင္းရင္းက ဒါပါပဲ။ 

“အေျပာမတတ္ေတာ့ ဆဲသလို↔ ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားပုံေလးကို အမွတ္ရႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ဆႏၵကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ထုတ္ေဖၚႏိုင္တာဟာ အင္မတန္ေကာင္းျမတ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေျပာတိုင္းမေကာင္းဘူး ဆိုတာေလးကိုေတာ့ အမွတ္ရၾကဖို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ ညစ္ညမ္းတဲ့စကားမ်ဳိးေတြကို မသုံးမိၾကဖို႔ပါ။ အမ်ဳိးသား ၀ါဒီမ်ားအား အသံေၾကာင့္ ဖားေသရတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးကို မေရာက္ေစခ်င္လိ႔ုပါ။ ဥပမာ၊ “သားေဖါက္ ႏွုန္းျမန္ အစၥလာမ္၊ တိရစၦာန္၀ါဒ ဆန္႔က်င္ၾက↔ ဆိုတဲ့ အသုံးအႏွုန္းမ်ဳိးပါ။ မမွန္ဘူးလားဆိုေတာ့ ျငင္းစရာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီပိုစတာကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားရဲ့ ေနာက္မွာ ကပ္လွ်က္ရွိေနတာက ရဟန္းေတာ္မ်ားပါ ပါ၀င္ေနေလေတာ့ ယဥ္ေက်းတဲ့လူမ်ဳိးအတြက္ မယဥ္မေက်းသလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခံစားမိသူမ်ားလည္း ရွိေနလို႔ ေျပာရျခင္းပါ။ အထူးသျဖင့္ ဒီအတြက္ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားၾကသူမ်ားကေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့တဲ့ ထိုစာပါ ပိုစတာႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ထိုျမင္ကြင္းကို ဗီႏိုင္းပိုစတာႀကီးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ကူးယူၿပီး မေလးရွား ႏိုင္ငံရဲ့ ကြာလာလမ္ပူၿမဳိ႔ေတာ္မွာ လူႏွစ္ရာေက်ာ္ စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ၾကတာကို သတင္းမ်ားမွာ ေတြ႔လိုက္ ရတယ္။ ဘာသာေရးႏွင့္စပ္တဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပတာမ်ဳိးကို အၿမဲတန္းလိုလို အားမေပးလိုတဲ့ မေလးအစိုးရဟာ ဒါမ်ဳိးၾကေတာ့ သိတယ္မဟုတ္လား။ မ်က္စိမွတ္ၿပီး ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့တာကို ေတြ႔ရျပန္တယ္။ အမ်ဳိးသား၀ါဒီမ်ား သတိျပဳႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းမ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွမျပသင့္ဘူးလို႔ေတာ့ မေျပာလိုပါ။ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ လမ္းေပၚမတက္ပဲ ကိစၥၿပီးေျမာက္မယ္ဆိုရင္ (ဥပမာ လက္မွတ္ထိုးကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး၊ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားလႊာပို႔၍ ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးကို ဆိုလိုသည္။) လမ္းေပၚမထြက္ၾကဖို႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ေျပာသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာသင့္တဲ့စကားကို ေျပာကိုေျပာရေတာ့မယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလို သတၱိရွိရွိ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ ေျပာႏို္င္ဖို႔ပါ။ ဥပမာ၊ စကားကို ဘြင္းဘြင္းေျပာတတ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အမ်ဳိးသားေရး ႏွင့္စပ္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့သည္မွာ - “ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကုလားစတဲ့ႏုိင္ငံျခားသားတို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ မိတ္ေဆြအျဖစ္နဲ႔ ေနထိုင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူမ်ားအျဖစ္နဲ႔ ေနထိုင္ၾကမလားဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုပါတယ္ … ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ရန္သူနဲ႔ မိတ္ေဆြ ႏွစ္မ်ဳိးမျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူး↔လို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သတၱိရွိရွိႏွင့္ (၂၀၊ ၀၁၊ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္) ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံမွာ ေျပာသြားခဲ့တယ္။  

အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒဆိုတာ ႏြားေက်ာင္းသားလက္ထဲက ေလးခြလို လွဳပ္လွဳပ္ျမင္ရာကို အရမ္းပစ္ေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ပစ္သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပစ္မွတ္ကို တည့္တည့္မွန္ေအာင္ ပစ္တတ္ဖို႔ပါ။ ပစ္နည္းမကၽြမး္က်င္ ေသးရင္လည္း ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္ယူႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒီေနရာမွာ အတူယူစရာေကာင္းတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို ထုတ္ျပလိုျခင္းပါ။ စကားေျပာရာမွာ ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူလွတဲ့ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒႏွင့္စပ္ၿပီး ရဲရဲေတာက္ မိန္႔ၾကားထားသည္မွာ - “လူ႔အခြင့္ေရးဆိုတာ ဥပေဒမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္လို႔ မရဘူး၊ သူတို႔မႀကိဳက္ရင္ေတာ့ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖါက္တယ္ဆိုၿပီး ေအာ္မွာပဲ။ ႀကိဳက္သေလာက္ ေအာ္ပါေစ … ။ ငါတို႔ကေတာ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလုံးရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကိုပဲ ၾကည့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒဆိုတာ အကုသိုလ္တစ္ခုမွ မပါဘူး၊ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္↔တဲ့။ ရဲရဲေတာက္ၾသ၀ါဒျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသား၀ါဒီမ်ားအတြက္ အတုယူစရာပါ။

အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒကို အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိရာမွာ လူ႔အခြင့္ေရးကို ေဇာင္းေပးၿပီး အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံးရႈံးသြားေစႏုိင္ျခင္းပါ။  လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္ေရးကို Equal ထားၿပီး (တန္းတူထားၿပီး) အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမယ္ဆိုရင္လည္း ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံရႈံးသြားေစႏုိင္ျခင္းပါ။ ထုိေၾကာင့္ အေမရိကန္၌ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ုဳိးသမီးစီတီဇင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံသားခံယူထားသူမ်ားကို အေမရိကန္ရဲ့ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ လုံး၀ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ႏိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္းပါ။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၌ မည္မွ်အေရး ပါေၾကာင္း အမ်ဳိးသား၀ါဒီမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား သတိမူႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။