ေက်ာ္ဟုုန္း - ေပါကၡရႆ မုုိးစက္မ်ား

ေပါကၡရ၀ႆ မိုးစက္မ်ား
ေက်ာ္ဟုုန္း
ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၄ဒီေကာင္းကင္ထက္မွာ
ေလရုိင္းေတြ တိုက္ေနတယ္။

ပ်ံေနတဲ့ ငွက္ေတြထဲ
ေလဆန္ငွက္က ရွား
ေလဟုန္ခိုစီးငွက္က မ်ား။

အဇလႅာတခြင္လုံး မိႈင္းညိဳ႕
ၿပိဳဆင္းလာတဲ့ မိုးစက္မ်ားဟာ
မိုးခါးေရ ...။

မိုးခါးေရဆိုၿပီး
ေသာက္သူမဲ့မယ္ မထင္ေလနဲ ့၊
အခါးဟာ ေဆးဖက္၀င္တယ္ဆိုၿပီး
ေသာက္သူက မရွား၊
(ဟိုက္... အံ့ၾသေနပါသလား) ။
ဒို ့ေဒသဆီမွာေတာ့ ..…          

လူ ့အခြင့္အေရးေအာ္ၿပီး
သူ ့အခြင့္အေရးခ်ည္း ျဖစ္ေန
လက္လက္ထေနတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။

အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးတဲ့
ဖိုရပ္ေတြလုပ္၊ စည္းေ၀းပြဲေတြလုပ္
ေတာင္းဆိုတင္ျပေနတဲ့ အမ်ားစု
ဖို-မ ျပႆနာေတြခ်ည္း ျဖစ္ျဖစ္ေန
က်ဳပ္နဲ ့စိတ္နဲ ့ညစ္တယ္ဗ်ိဳ ့...။

ႏိုင္/က်ဥ္း ကူညီေနသူေတြကို
ႏိုင္/က်ဥ္း တခ်ိဳ ့က တရားစြဲမတဲ့၊
ႏိုင္/က်ဥ္း မွတ္တမ္းဟာ
သမိုင္းလား၊ ၀မ္းစာလား၊
“သမတႀကီး သေဘာေကာင္းၿပီး
ႏိုင္/က်ဥ္းေတြ အကုန္ မလႊတ္ပါေစနဲ ့”လို ့
(ဘုရား... ဘုရား …)

ဆုေတာင္းမွားၾကသူေတြ မရွိဖို ့
ဆုေတာင္းမိပါရဲ့။

စည္းကမ္းျပည့္ ဒီမိုႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးမွာ
ပုဒ္မ (၁၈) သားေကာင္ေတြလဲ
ခ်ဳပ္လိုက္-လႊတ္လိုက္ ကစားကြင္းမွာ ရွိဆဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနသူ (အီး-ဂရက္) အဖြဲ ့လဲ
တိုင္းျပည္ေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းေသး
သူတို ့နဲ ့သူ ့မိသားစုေတြကေတာ့
ေနာက္ ဆယ္သက္မက ၿငိမ္းခ်မ္း
စိုလို ့ေျပလို ့ ၀မ္းစာျပည့္။

 ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ၾကည့္လိုက္
ဒီေခတ္နဲ ့ဒီလူေတြ ပနံသင့္
လိုက္ပ ... မိုက္သဟ။

ေပါကၡရ၀ႆမိုးတဲ့...
စိုခြင့္ရွိသူသာ စိုေစသတဲ့...
ဟိုတုန္းက ဒ႑ာရီထင္

ခုေတာ့ ( … … … ) ။      ။