ေဆာင္းယြန္းလ - အရစ္လုုိက္ပတ္တဲ့ ႀကိဳး

အရစ္လိုက္ပတ္တဲ့ ႀကိဳး
ေဆာင္းယြန္းလ
ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄



အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္းက 
တမိုးတည္းေအာက္မွာ ေပါင္းသင္းေနထိုင္တယ္….

လူ႔အၾကိဴက္ကို 
ဘုရားသခင္ေတာင္ မီေအာင္မလိုက္ႏုိင္ဘူး…..

တမိုးလံုးေအာက္ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ 
သဘာ၀တရားက
ပါးတဲ့အခါ ပါးသလို ထူတဲ့အခါလည္း ထူမယ္
ေအးတဲ့အခါ ေအးသလို ေႏြးတဲ့အခါလည္း ေႏြးမယ္
ခါးတဲ့အခါ ခါးသလို ခ်ိဳတဲ့အခါလည္း ခ်ိဳမွာေပါ့….

အပူအေအးမွ်ဖို႔
အခန္းထဲက ေလပူေလေအးစက္ေတြရဲ႕
ဇယားကြက္ေတြကို လိုတိုးပိုေလွ်ာ့တြက္ႏွိပ္ၿပီး
ဘ၀ဆိုတဲ့ အေရၿပားကို အသၿပာေတြၿခံဳအိပ္ရုံနဲ႔
အရာအားလံုး မွ်တလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရၿပီတဲ့လား….

ကမၻာကို မီးရႈိ႕ဖို႔ မီးတို႔ထားခဲ့တဲ့ေလာင္စာေတြက
ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ရဲ႕ လက္ထဲမွာ အစြယ္တေဖြးေဖြးနဲ႔….။