ေဇမႈိင္း - က ကမ္းအလြန္

က ကမ္းအလြန္
ေဇမႈိင္း
ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၄


ဘ၀ ဘ၀
ကုန္ကုန္ေျပာတာေတာင္
ကမ္းမကုန္ေသးဘူးလုိ ့
အရယ္ခံေနရတဲ့ဘ၀….။

တဘား ပုတ္ျပီး
ႏွစ္ေခ်ာင္းငင္သတ္
ပုဒ္မၾကီးနဲ ့ျဖတ္လုိ္က္တာေတာင္
ေဟာ့ဒီ
ဘ၀ၾကီးက
နိဂုံးမသတ္နုိင္ေသး....။

ဒီလိုကြဲ ့
ယာေတာအလယ္မွာ
ငါေျပာမယ္..ေရႊဘုရင္ရဲ့ ….
(ဆက္ေရးခ်င္ေနမွာ
နင္ လင္လုိခ်င္ေနတာ

မတရား…)။