ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) - ဦးျမင့္

ဦးျမင့္ 
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ဇန္န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၄

(Dr. U Myint) born 1938

ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာရွိပါတယ္။ အခုေခတ္ဟာ စစ္ေရးနဲ႕နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ျခင္းမလုပ္ေတာ့ပဲ စီးပြားေရးအင္ပါယာၾကီးက်ယ္ေအာင္ နယ္ခ်ဲ႕တဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အင္အားအေရးၾကီးေပမဲ့ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေနာက္ကို လိုက္ေနတဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တတ္သိပညာရွင္မ်ားရဲ့ မ်က္စိ၊နားဖြင့္ေပးသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံပညာဆည္းပူးခဲ့သူမ်ား အလြန္အသက္ၾကီးရင့္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဦးျမင့္ ၁၉၃၈ႏွစ္ဖြား၊ အသက္၇၅ႏွစ္ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္ စီးပြားအၾကံေပးျဖစ္ျပီး၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ နီးစပ္သူျဖစ္ပါတယ္။ အင္အယ္ဒီပါတီရဲ့ တဆင့္ပြား အင္ဒီအက္ဖ္ ပါတီမွတဆင့္ ျမန္မာအစိုးရကို အၾကံေပး၊ စာတန္းမ်ား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္မွာ သမၼတ၏စီးပြားေရးအၾကံေပးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္း ခံရျပီး၊ အစိုးရသစ္ရဲ့ အသိမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ အတိုက္အခံ ပါတီဖက္က ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ကိုယ္တိုင္မပါဝင္ႏိုင္ေပမဲ့ သူ႕ရဲ့ စာတန္းမ်ားဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိေၾကာင္း မျငင္းႏိုင္ပါ။ 

သူ႕ရဲ့မိဘမ်ားဟာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ရစဥ္ သူကေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ဝိဇၹာဘြဲ (စီးပြားေရးပညာ) ဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ မာစတာဘြဲ႕၊ ပါရဂူဘြဲ႕မ်ားရရွိခဲ့ပါတယ္။ Cornell University (M.A), University of California, Berkeley (Ph.D)။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ့ အာရွဖစိဖိတ္စီးပြားေရး၊လူမႈေရးဌာန United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific မွာ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ပညာရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္အေျချပဳ Tun Foundation Bank မွာ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရင္း ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စာတန္းမ်ားေရးပါတယ္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ရင္း သမၼတအၾကံေပးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ နီးစပ္သူ စီးပြားေရးပညာရွင္ကို သမၼတအၾကံေပးအျဖစ္ ဧျပီ၂၀၁၁ မွာ စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေလ့လာသူ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား အံ့ၾသေစခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား အားလံုးနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီး အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေန၊ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္တင္ျပခဲ့ျပီး၊ ျပည္သူလူထုကို မီဒီယာမ်ားမွ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ စာတန္းမ်ားဟာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔စစ္မႈထမ္း အားလံုးတို႕ကို ပညာတိုးပြားေစပါတယ္။ ဦးျမင့္စာတန္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ မီဒီယာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကလည္း အထူးတလည္ ေဖၚျပ၊ ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ စာတန္းအခ်ိဳ႕ကေတာ့ * Reducing Poverty in Myanmar , *Kyat valuation paper , *Anti-corruption paper, *FDI Paper ..etc . စသည္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ 2012 မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႕ ျပည္သူလူထုထံ အကူညီေတာင္း၊ Open Letter ေရးသားခ်ိန္မွာလည္း မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ 

စာတန္းမ်ား မွတ္တမ္းလင့္ခ္ 
http://www.scribd.com/search?query=%22U+Myint%22

ဦးျမင့္ရဲ့ စာတန္းမ်ား အားလံုးဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ေရးသားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဘာသာျပန္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျမန္မာဘာသာျပန္ျပီး ျမန္မာျပည္သူအားလံုး ပိုျပီးရွင္းလင္းေအာင္ သတင္းစာ၊ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ အင္တာနက္ေတြမွာ ထုတ္ေဝတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပည္သူ႕ထံတင္ျပခ်က္ စာတန္းကို သမၼတဝက္ဆိုဒ္မွာ တင္ျပထားသလို၊ အစိုးရရဲ့ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာလည္း ေဖၚျပခံရပါတယ္။ ဧရာဝတီကို ရွင္သန္ေစတဲ့ လႈပ္ရွားမႈၾကီးလို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အာရွထိပ္တန္းျဖစ္ခဲ့ပံုမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မီဒီယာ၊ စာေစာင္မ်ားမွာ မ်ားမ်ားေရးသား၊ လႊင့္ထုတ္ၾကဖို႔ လိႈ႕ေဆာ္ထားပါတယ္။ ဦးျမင့္ရဲ့ မူရင္းအဂၤလိပ္စာတန္းကို စီးပြားလူမႈတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (CESD) ဦးတင္ေမာင္သန္းမွ ဘာသာျပန္ေပးျပီး၊ The Wave editor ေက်ာ္ဝင္းမွ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

● အဂတိလိုက္စားမႈအၾကံေပးခ်က္မ်ား 
Anti-Corruption Paper’s Remedial measures
သူေရးသား၊ လိႈ႕ေဆာ္ခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ Anti-Corruption Paper ကို လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႕ အလြန္ခက္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ၂၀ရွိတဲ့ စာတန္းဟာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ေတာ့ ကိုးကား၊ က်မ္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမွာပါ။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈ နည္းပါးေစဖို႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကေတာ့..

အပိုဒ္၇၂ 
၁။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ လပ္စားမႈကင္းရပါမယ္။ သူ႔ေအာက္က အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား လပ္မစားရန္ ကာကြယ္ရပါမယ္။
၂။ ယံုၾကည္၊စိတ္ခ်မႈျပရန္အတြက္ စံျပအျပစ္ေပးျခင္း တစ္ခုကို လုပ္ရပါမည္။ ငါးၾကီးၾကီးတစ္ေကာင္ကို ေၾကာ္စားပစ္ရပါမည္။
၃။ ႏိုင္ငံသားမ်ား သတိျပဳ၊ ပါ၀င္လာေအာင္ Campaign မ်ားလုပ္ရပါမည္။
၅။ လြတ္လပ္ေသာ “လပ္စားမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား” လိုအပ္ျခင္း။ 
၆။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္း၊ ခိုင္မာလာေစျခင္း ..တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

● အဂတိ စာတန္းရဲ့အဆံုးသပ္နိဂံုးမွာေတာ့
အပိုဒ္၇၅။ ။ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အားနည္းခ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ လပ္စားမႈနည္းပါးေသာ၊ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ပါမည္ ..လို႕ ေရးသားပါတယ္။  (မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၃ အထိ ျမန္မာ့ Corruption တိုက္ျဖက္ေရးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အခြန္ေကာက္၊ အခြန္ေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္ေနတာကိုေတြ႕ရေပမဲ့ အလြန္ခက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရက မိုက္ကရိုပံုစံလုပ္ခ်င္ေပမဲ့၊ ဦးျမင့္က မက္ကရိုပံုစံနဲ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အၾကံေပးခဲ့တယ္ ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိပ္တန္းအရာရွိၾကီးမ်ားကို အေရးယူ၊ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား မေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)

● လက္ရွိ ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေန ၂၀၁၃
ျမန္မာလက္ရွိအစိုးရမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ Clean Leaders မ်ား ဖယ္ရွားခံရမည္ကို စိုးရိမ္ရေပမဲ့..အမ်ားစု သန္႕ရွင္းသူအစိုးရလူၾကီးမ်ားဟာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္လို႔ ဦးျမင့္ရဲ့ စာတန္းမ်ားဟာ ျမန္မာအစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား၊ လစ္လ်ဴမႈမ်ား ရွိေသာလည္း ဦးျမင့္နဲ႔အတူ၊ ျမင့္ျမတ္စိတ္ထားရွိတဲ့ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ေနဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 


ဦးျမင့္ဟာ လူမႈေရးမ်ားမွာလည္း တက္ၾကြစြာပါဝင္သူျဖစ္ပါတယ္။ AIDS လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုမွာ ဦးျမင့္ ဂီတာတီး၊ သီခ်င္းဆိုခဲ့တဲ့ ဓါတ္ပံုကို အင္တာနက္မွာေတြ႕ရပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အၾကံေပးျဖစ္ျပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕လည္း နီးစပ္ျပီး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ ဦးျမင့္စာတန္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ဖတ္ရႈရံုမက၊ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚဖို႕ အဆက္မျပတ္ၾကိဳးစားရပါမယ္။ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။