လွဦး - ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္
လွဦး
ဇန္န၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၄ဒီေန႕ Mar 9, 2011 ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ေဖၚျပ၊ အတည္ျပဳခ်က္မွာ ျမန္မာ့ အနာဂါတ္စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဆံုးသတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏိုင္ရရွိသူမွာ မင္းေအာင္လိႈင္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္  ပထမဆံုး ေဖၚျပခံရသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ ၄၈ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္ျမက္ရတနာျပပြဲကို စစ္ေဆးစဥ္ အတူလိုက္ပါလာေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဟု ေဖၚျပထားေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရာထူးမွ တဆင့္တက္သြားေလျပီ။

အသက္ ၅၄ႏွစ္ အရြယ္သည္ လက္ရွိျမန္မာ့စစ္တပ္တြင္ ငယ္ရြယ္လြန္းသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အလယ္ဗဟိုတြင္ သူ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ ေတြ႕ရေတာ့မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ ေတြးဆမိသည္။ သူ႕ငယ္စဥ္က လသာ အ.ထ.က(၁) အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အတူေက်ာင္းတက္ရင္း သိခဲ့ရသည္။ သူ႕တြင္ လွပေသာ ညီမတစ္ဦးရွိေၾကာင္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

သူသည္ သပ္ရပ္စြာေနထိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္စြမ္းရည္ရွိသည့္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စြမ္းအားေကာင္းသူျဖစ္ျပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ သူ ကံေကာင္းပါေစ ဟု ဆုမြန္ေတာင္းလိုက္ပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္ေရး ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အက်ဥ္းကို ေဖၚျပလိုပါ၏။

မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္တြင္ ၾကီးျပင္းလာသူျဖစ္သည္။ သူ၏ ဖခင္ ဦးခင္လိႈင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ဖခင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သည္။ အစိုးရေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း တြင္ အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူတို႕မိသားစုသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားလမ္းမွ ဗဟိုမီးသတ္ဌာန မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ က်ယ္ဝန္းေသာ တိုက္ခန္းၾကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ေယာကၤ်ားေလးေက်ာင္းမွ ၁၀တန္းေအာင္သည္ မတ္လ ၁၉၇၂တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ RASU (Rangoon Aarts and Science University) တြင္ ဥပေဒ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားျဖစ္ခဲ့သည္။ တတိယႏွစ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္ UTC (University Training Corps) တြင္ ေက်ာင္းသားတပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ ၁၉၇၄ခု ဇႏၷဝါရီလတြင္ ေမျမိဳ႕စစ္တကၠသိုလ္ DSA ဝင္ခြင့္ရခဲ့သည္။  စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းျပီး ၁၉၇၇ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဒုဗိုလ္အျဖစ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္စတင္ ထမ္းေဆာင္သည္။

ဂ်ဴနီယာစစ္ဗိုလ္ေလးအျဖစ္ တပ္မ(၈၈) ၏ ေျခလွ်င္တိုက္ခုိက္ေရးတပ္ရင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ တပ္မမႈးမွာ ဗိုလ္မႈးၾကီးသန္း ေရႊျဖစ္သည္။ တပ္မမႈးသည္ ေနာင္တခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊျဖစ္လာျပီး ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ (န.အ.ဖ ဥကၠဌ) ျဖစ္လာသူ လက္ေအာက္တြင္ စတင္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္၏ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ရဲရင့္ေသာ တိုက္ခိုက္ေရးစစ္သားျဖစ္၊ စကားၾကီးက်ယ္ လံုးဝမေျပာသူျဖစ္သည္။ စစ္သားေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ျပီး၊ စာေပထူးခြ်န္သူ၊ လူၾကီးလူေကာင္း ဆန္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 

တပ္မ၄၄ ၏ တပ္မႈး၊ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုတြင္ စခန္းခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ၾသဂုတ္လတြင္ စစ္တကၠသိုလ္ DSA သို႔ ၁၉ဦးေျမာက္ ေက်ာင္းအုပ္ရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည္။ အေနာက္ပိုင္း န.ပ.ခ တိုင္းမႈးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးသို႔ ျမွင့္တင္ ခန္႕အပ္ခံရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ နယ္စပ္အေရးခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ရသည္။ 

၂၀၀၈ တြင္ နာမည္ေက်ာ္ ေရႊၾတိဂံေဒသ တိုင္းမႈးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျပီး မၾကာမွီ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာထူး သို႕ တိုးျမွင့္ခံရသည္။ အမွတ္(၂) အထူးစစ္ဆင္ေရးေဒသ (BSO-2) တြင္လည္း ဦးစီးမႈးအျဖစ္ တာဝန္ေပးခံရသည္

၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား National democratic Alliance Army (NDAA) ကိုးကန္႕ေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၀ ဇြန္လတြင္ တြဲဖက္ စစ္ဦးခ်ဳပ္ (ေရ၊ ေလ) အျဖစ္ တာဝန္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း ခံရသည္။ ထို႕ေနာက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ျဖစ္လာသည္။ 

ေအာက္ပါ ေဆာင္းပါးမွာ DSA စစ္တကၠသိုလ္ ၂၀၀၄ ၾသဂုတ္လ ေရႊရတုမဂၢဇင္းတြင္ သူကိုယ္တိုင္ ေရးသားခဲ့ျခင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ (ျမန္မာျပန္မွတ္ခ်က္။ တပ္မေတာ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ စစ္တကၠသိုလ္သို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တာဝန္ခ်ထားခံရျခင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္မွစျပီး စစ္တပ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကို တကၠသိုလ္ၾကီး သူတို႕ေခတ္ႏွင့္မတူေတာ့ပဲ ေျပာင္းလဲေနျပီဟုေသာ ေဆာင္းပါးတိုေလးျဖစ္သည္)။

“August 25 of 2003 in the town of Kyaikhto. Rain was coming down heavily that day. My Division was back from the field operations and in the middle of reorganizing and training. 

I was in a meeting discussing a regional development project when my General Staff Officer came in and reported to me that I was just transferred to DSA as the Rector.

The order had just come out and I was surprised and at the same time really happy with my new posting. Even though I was born and raised by my natural mother I was reborn again in DSA and given a chance by DSA to serve in various levels of the army.

Was it the unexpected great opportunity for me to serve at this great academy producing the future generations of army officers? Unexpected twist of my fate? From a warrior-Divisional Commander to the gardener-Rector nurturing new generations!

I arrived at DSA on 31st August and the first thing I immediately noticed were the Cadet Statue at the main gate and the two-lane, wide asphalt road into the huge Campus. And there was a wide six-lane asphalt road to the Cadet Dormitories. Back when I was in the DSA intake 19 during 1974-77 that road was just a narrow ordinary road.

And the graduating parade ground then was just a grassy ground with small timber podium. Now the 1500 ft long and 500 ft wide parade ground had a velvet-green grass surface with the giant DSA emblem at one end and the 4,500 guest-capacity stand for the dignitaries and the attending families of the graduating cadets at the front. DSA had changed a lot since I was here last in 1977.

Established on the 1st August 1954 the DSA is now 50 years young. While thinking about the past I also believe that the progressive changes in the present will build the strong and capable modern Army for the future. Together with that army we have the national political tasks in our hands to build a peaceful and modern developed nation. And I believe we will march ahead with that nation building duty on our shoulders.”


၂၇ မတ္ ၂၀၁၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္) ၏ တပ္မေတာ္ေန႕ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ျပီး၊ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း၊ စစ္လက္နက္၊ပစၥည္းမ်ား၊ ဂ်တ္တိုက္ေလယဥ္မ်ားကို ေခတ္မီွတပ္မေတာ္ကို  ျပည္သူသို႕ ျပသခဲ့သည္။ 

၃ ဧျပီ ၂၀၁၂  ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဟု ပထမဆံုး ေရးသားပါသည္။ ယခင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဟု ေရးသားရာမွ ရာထူးတိုးသြားပံုရ၏။ ရာထူးတိုးေသာ္လည္း ‘ဒု’ အသံုးအႏႈံးေၾကာင့္ ပထမ မည္သူလဲဟု ဒြိေလာ ျဖစ္ရပါသည္။ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးသန္းေရႊ မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္ပါ၏။ ၂၀၁၃တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္၏ ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း မင္းေအာင္လိႈင္၊  ကံေကာင္းပါေစလို႕ ဆုေတာင္းပါသည္။ 

ယခု သင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနျပီး  စစ္တပ္ႏွင့္တိုင္းျပည္အတြက္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဂတိျပဳခဲ့သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေတာ့ မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္တြင္းစစ္မ်ားမွျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေခတ္မွီ သာယာဝေျပာေသာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ အားလံုးအတြက္ အသစ္ေသာ ျမန္မာျပည္ စစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူ (လွဦး)

မွတ္ခ်က္။
သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသူဟု သတင္းထြက္ေနေသာ တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ဓါတ္ပံုကို သူ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ေတြ႕ရေသာအခါ တေခတ္ဆန္း ေလျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကို အံ့ၾသမိပါသည္။ ဝန္ၾကီးမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေဖ့စ္ဘုတ္မ်ားရွိေနၾကရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ေခတ္ သစ္လား၊ တရားဝင္ေဖ့စ္ဘုတ္လားေတာ့ မသိရပါ။ စည္းရံုးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံဓါတ္ပံုကို ဒီဇင္ဘာ၁၃၊ ၂၀၁၃တြင္ တင္လိုက္ေသာအခါ Like 3244 ၾကိမ္ရရွိသြားသည္။ ျပစ္မႈကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အသံလည္းဘာသံမွမထြက္ေအာင္ ကာ/ခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ၃ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ေနာက္သမၼတကို ၂၀၁၅တြင္ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ တပ္မေတာေရြးခ်ယ္ရမည့္ ဒုသမၼတတစ္ ဦးမွာ ထိုအခ်ိန္တြင္ အသက္၆၀ျပည့္ ပင္စင္ယူရမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ေလာေလာဆယ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ တိုင္းခန္းလွည့္လည္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္သည္ အမ်ားဆံုးလိုက္ပါသူတစ္ဦးျဖစ္ေနသည္။ သူႏွင့္ မိသားစုမွာ စီးပြားေရးေလာကတြင္နာမည္မရွိ၊ ရိုးေျဖာင့္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးအျဖစ္ နာမည္ရေနသူျဖစ္သည္။ 


28 Nov 2013 joined Facebook: https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing