ျမန္မာျပည္ကိုလည္း အေအးလႈိင္းေတြ လာေနျပီ
ျမန္မာျပည္ကိုလည္း အေအးလႈိင္းေတြ လာေနျပီ

ေဒါက္တာထြန္းလြင္၊ မိုးေလ၀သ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ (ဆရာ့ေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္)

အေအးလိႈင္းေတြ အေရွ႕ဖက္ကို စေရြ႕ေနႀကျပီလို႕သိရပါတယ္
Weat5her News Update, 8-1-2014, 11:39 am

(၁) (၈-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႕တြင္ ကမၻာ့ေျမာက္ဖက္ျခမ္းေဒသ တိုက္ကုန္းေျမႀကီး (၃)ခု တြင္ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ ေရာက္ေအာင္ ေအးခဲေနတဲ့ ေဒသမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႀကရပါတယ္။ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မွာေတာ ့wind chill ေႀကာင့္ အပူခ်ိန္ ေရခဲမွတ္ေအာက္ - 50 deg C အထိ က်ဆင္းေအာင္ ေအးခဲေနတဲ့ေဒသေတြရွိေနတဲ့အတြက္ အသက္ဆံုးရံႈး မႈေတြ ေတြ႕ေန ရျပီျဖစ္ပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ အခုလို အေအးပိုမႈဟာ အာတိတ္ေဒသက ၀င္ရိုးစြန္း အာတိတ္ေလေအးေတြ တိုး၀င္လာမႈေႀကာင့္ျဖစ္ႀကရျပီး အဲဒီ အာတိတ္ေလေအးေတြ ေအာက္ ဖက္ အထိ ထိုးဆင္းလာရတာကလည္း သမပိုင္းေဒသ အထက္အျမင့္မွာ တိုက္ခတ္ေနတဲ့ အေနာက္ဂ်က္ေလစီးေႀကာင္းေတြ အားေလ်ာ့က်လာမႈေႀကာင့္ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ ေလစီးေႀကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚရာမွ အခုလို အနိမ့္ပိုင္းေဒသမ်ားဆီကို ေလေအးေတြ ထိုးဆင္းလာရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ 

 
(၂) (၅-၁-၂၀၁၄)ရက္ 06 UTC( ကျမန္မာစ့ေတာ္ခ်ိန္ ေန႕(၁၂)နာရီခြဲအခ်ိန္)တြင္ တိုင္းတာရရွိတဲ့ အာတိတ္ ေလေအးမ်ား ေျမာက္အေမရိကတိုက္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းေဒသ အထက္ပိုင္းကိုတိုး၀င္ေနပံု။ အမ်ားဆံုး ေလတိုက္ႏႈန္း 170 mph ခန္႕အထိ တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ အေနာက္ဂ်က္ေလ စီးေႀကာင္း မ်ားေႀကာင့္ အေမရိကန္ Illinois, Michigan, Indiana, Missouri, and Ohio ျပည္နယ္မ်ားမွာ ၁ေပေက်ာ္အထူရွိတဲ့ ႏွင္းမ်ားဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့ျပီး၊ Chicago ျမိဳကမွာ အနိမ့္ဆံုး အပူခ်ိန္ -10C အထိရွိခဲ့ျပီး Wind Chill အပူခ်ိန္ကေတာ့ -40C အထိရွိေနခဲ့ပါတယ္။ 

 
(၃) ျမန္မာျပည္အေပၚမွာေတာ့ ရာသီဥတုေတြ သာယာေနပါတယ္။ ဒအါေပမယ့္ စစ္ကို္ငးတိုင္းေအာက္ပိုင္းေဒသအတြင္းမွာေတာ့ Hotspots (၃၉)ေနရာေတာင္ ရွာေတြကထားတယ္လို႕ နာဆာျဂိဳဟ္တု တိုင္းတာခ်က္ေတြ က ေဖၚျပထားႀကပါတယ္။ 
အခုရက္ပို္င္းအတြင္း ဂဏန္းတစ္လံုးအပူခ်ိန္ (Single Digit temperatures) ျမစ္ႀကီးနား၊ လားရိႈး၊ လြိဳင္ေကာ္၊ စတဲ့ေဒသေတြျဖစ္ႀကပါတယ္။ 

(၄) ေျမာက္အေမရိကတိုက္ နဲ႕ ဥေရာပတိုက္ေတြမ်ာေတာ့ အေအးဓါတ္ပါတဲ့ေလထုေတြဟာ အေရွ႕ဖက္ကို စတင္ေရြ႕ေနႀကတာကို ေတြ႕ေနႀကရပါတယ္။