နုုိင္ဦးညဳိ (ဖုုိးဇီး႐ုုိး) - လမ္းခုုလတ္သုုိ႔

လမ္းခုလတ္သို႔
နုုိင္ဦးညဳိ (ဖုုိးဇီး႐ုုိး)
ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃ဘာတဲ့
လမ္းခုလတ္တဲ့၊

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္
ေရေရရာရာ
မရွိေတာ့တဲ့
လမ္းခုလတ္
ေပ်ာက္ေနတဲ့ငါ့ကို
လမ္းခုလတ္အေၾကာင္း
ရွင္းလင္းပြဲ
လုပ္ခိုင္းေနတယ္၊

တခ်ိဳ႕ကေတာ့
လမ္းဆံုလမ္းခြဆိုလား
လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားဆိုလား
လမ္းသိမ္လမ္းမႊားဆိုလား
မရွင္းမလင္းမသဲကြဲနဲ႔၊

လမ္းခုလတ္ဆိုတာ
ငါတို႔ဘဝမွာ
မရွိတာ
ၾကာၿပီေပါ့၊

လူသြားရင္
လမ္းျဖစ္တယ္
ဆိုလား၊

ခုေတာ့
ဆင္တေကာင္လံုး
ေရွ႕ကမားမားမတ္မတ္နဲ႔
ရွိေနတာေတာင္မွ
အားကိုးလို႔
မျဖစ္ႏိုင္တာ၊

ဆင္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြ
ဆင္ဘုရင္ႀကီးေတြ
ဆင္မယဥ္သာေတြ
ဆင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းေတြ
ဘယ္ဂြင္ကို
စီစဥ္ေနလည္းမသိပါ၊

ရိုးရိုးသားသားနဲ႔
လမ္းခုလတ္မွာ
လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့
က်ဳပ္တို႔ေတာသားေတြကေတာ့
ေက်ာခ်ရင္ေတာ့
ဓျမမွန္းေတာ့
သိဖို႔ေတာ့

ေကာင္းလွပါၿပီဗ်ာ ...။