ကာတြန္း ၀င္းေအာင္ - ေနာင္ေရး


ေနာင္ေရး
ကာတြန္း ၀င္းေအာင္
ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ကာတြန္း ၀င္းေအာင္ ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။