ရန္လင္းေအာင္ - သစၥာ

သ စၥာ
ရန္လင္းေအာင္
ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၄ေသြးအားနည္းရပ္၀န္းက
ႀကယ္ၿဖဴၿဖဴေလးေတြရဲ႕  နံေဘးမွာ
ငါအၿမဲရွိမယ္    ။

အပူပိုင္းေဒသက
ေလညွင္းကေလးရဲ႕  လက္ေမာင္းသားနံေဘးမွာ
ငါအၿမဲရွိမယ္    ။

နဒီ၀ကၤပါ ၿပဇာတ္ထဲက
အရုိးရွင္းဆံုး ၿမစ္တစ္စင္းရဲ႕  နံေဘးမွာ
ငါအၿမဲရွိမယ္     ။

ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းက
အစိမ္းေရာင္ဆႏၵနဲ႔ အိမ္မက္ေတြရဲ႕  နံေဘးမွာ
ငါအၿမဲရွိမယ္     ။

သစၥာေဖါက္ေတြ
တစ္ေထာင္ဖိုးေလးေခြနဲ႔
သူရဲေကာင္းေတြ
ဘ၀ေပါင္း (၅၅၀) ဖုိးမွ တစ္ေခတ္တစ္ခါ ၊
ေရတစ္ပြက္စာနဲ႔
ေဘးသင့္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးထဲ
မင္းတို႔ ေဘးနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္
မင္းတို႔  ေဘးမွာ . . . . . . . . . .

ငါအၿမဲရွိမယ္    ။               ။