သစ္ေကာင္းအိမ္ - ျပက္လုုံး

ျပက္လုုံး
သစ္ေကာင္းအိမ္
ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄အျဖစ္ေတြထုုံးထားတဲ့ ျဖစ္ထုုံးႀကီးတသီသီ
အပ်က္ေတြလုုံးထားတဲ့ ပ်က္လုုံးႀကီးတလိမ့္လိမ့္
ေပ်ာ္မလားဆုုိၿပီး 
ရဟတ္လုုပ္စီးမိတဲ့ဝကၤပါႀကီး တဝီွးဝွီး တဟားဟား

အိပ္မက္ထဲ တက္ေမာင္းမိတဲ့ကားပဲ
ေခ်ာက္ကမ္းပါးအေကြ႕မွာ
စတီယာရင္ မရွိဘူး..
ေတာင္နံရံနဲ႔ အတုုိးမွာ
ဘရိတ္မမိဘူး …

သစ္ေကာင္းအိမ္
(၁၄။ ဇႏၵဝါရီ။ ၂၀၁၄)

(မခက္မာအတြက္ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္..)