ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ) - Corruption ဆိုေသာစာလံုးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုပါသည္

Corruption ဆိုေသာစာလံုးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုပါသည္
ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၄အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ေငြေပးမွလုပ္ေပးျခင္းကို Corruption ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ပါသည္။  စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား လာတ္ေပး၊ လာတ္ေတာင္းခံရျခင္းကို Corruption ဟု စာေရးသူ မယူဆပါ။ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုး Corruption စာတန္းကို ေဒါက္တာဦးျမင့္ ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ျခစားမႈကို မႏွစ္ျမိဳ႕သူမ်ားအတြက္ U Myint corruption ဟု အင္တာနက္၊ ဂူဂယ္တြင္ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈ၊ လက္စြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ.. မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္လုပ္လိုသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္လုပ္လိုသည္။ စာတိုက္မွႏိုင္ငံျခားမွစာ သြားေရြးယူမည္။ အစိုးရပိုင္ ေလေၾကာင္းလက္မွတ္ဝယ္ျခင္း၊ အစိုးရေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ စသည့္ အေသးစားအဆင့္မ်ားမွ ေနာက္ဆံုး အစိုးရထံမွ သြင္း/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းတစ္ခု ရယူျခင္း အဆံုး အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေငြမေပးပဲ၊ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကို လာဘ္စားမႈနည္းျခင္းဟု ကြ်ႏ္ုပ္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။ စင္ကာပူျမန္မာသံရံုးတြင္ ပတ္စပို႕အသစ္လဲပါက ေဒၚလာ၁၅ဝ ေပးျပီး၊ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ၂ရက္ႏွင့္လုပ္ေပးပါသည္။ ကမၻာ့စံခ်ိန္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ပတ္စပို႕အသစ္လဲလိုပါက ၂လအလို ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ပြဲစားလဲမရွိပါ။ ပြဲစားႏွင့္ေလွ်ာက္ပါကလည္း အျမန္မရပါ။ ပြဲစားက ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေပးသည့္ အလုပ္ပဲလုပ္ေပးပါသည္။ ျမန္မာသံရံုးတြင္ ပတ္စပို႕ေလွ်ာက္ပါက ၂ရက္ႏွင့္ရျခင္းဆိုသည္မွာ ထပ္မံေျပာရလွ်င့္ လာဘ္စားမႈမရွိ Role Model ျမန္မာ့ဝန္ေဆာင္မႈၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာလာဘ္စာမႈ အနည္းဆံုး စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ျမန္မာသံရံုးဝန္ထမ္းမ်ား ျမန္မာျပည္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စံနမူနာျဖစ္ေနသည္မွာ ဝမ္းေျမာက္၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။ 

ေနာက္ဥပမာ.. ကြ်ႏ္ုပ္ ပိုက္ဆံအိ္တ္ Wallet ေပ်ာက္သြာေသာေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ (သို႔မဟုတ္) ကားေမာင္းလိုင္စင္ အသစ္ျပန္လုပ္ရမည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ရင္း အျမဲခရီးသြားေနရေသာေၾကာင့္  မံုရြာျမိဳ႕မွတ္ပံုတင္ဌာန ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္စင္ဌာန တို႕တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ဘယ္လိုဘယ္ပံု အသစ္လုပ္မည္ဟု စာဖတ္သူမ်ား ထင္ပါသနည္း။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ လာဘ္ေငြ (လက္ေဆာင္ေငြေၾကး) ေပးမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက ဘယ္ေန႕ဘယ္အခ်ိန္ရမည္ မေသခ်ာ၊ ေစာင့္ဆိုင္းေနရပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ေငြ ၅ေသာင္း ကုန္က်ခ်င္ကုန္က်ပါေစ၊ ေပးမည္၊ ျမန္ျမန္ရလွ်င္ ေက်းဇူးပင္တင္မည္...။ ထိုဥပမာအရ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယဥ္လိုင္စင္ ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ျမိဳ႕နယ္ဦးစီမႈးအတြက္ ပြေပါက္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ဝန္ၾကီးဌာန ၃၆ခုႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဦးစီးဌာနေပါင္းမ်ာစြာမွ ညြန္ခ်ဳပ္၊ ညြန္မႈး၊ ျပည္နယ္တိုင္း၊ ျမိဳနယ္မႈးမ်ား၊ ပညာေရးမႈး၊ တရားေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး စာပို႕သမားအဆံုး လစာေငြႏွင့္မေလာက္သူက ေလာက္ေအာင္ ရွာေဖြေတာင္းရမ္းသည္။ ေလာက္ငွေနသူလည္း ခ်မ္းသာေအာင္လာဘ္ယူသည္။ ခ်မ္းသာေနျပီးသူကလည္း ပိုျပီးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေအာင္ လုပ္သည္။ 

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ေငြေပးမွလုပ္ေပးျခင္းကို Corruption ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုပါသည္။စီးပြားေရးသမားမ်ား လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူ လုပ္ျခင္း
ေငြရေအာင္၊ အျမတ္ရေအာင္ လုပ္ျခင္းကို စီးပြားေရးလုပ္သည္ဟု ေခၚသည္။ စီးပြားတက္ရန္အတြက္ သမာသမတ္လမ္း ဟူသည္မရွိပါ။ စားသံုးသူမ်ား ၾကိဳက္လာေအာင္ လုပ္ျပီး အျမတ္ရေအာင္ ေရာင္းရသည္။ ဝယ္သူမ်ား ေက်နပ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အျမတ္ရေအာင္လုပ္မည္။ အီကိုနိဳမစ္စနစ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာေသာ ၂၁ ရာစုျဖစ္ေပသည္။ 

လာဘ္စားမႈမေကာင္းေၾကာင္း အေၾကာင္းေရးသူ၊ ေျပာသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရးအဆင္ေျပသူမ်ားမွာ လက္ေဆာင္ေပးကမ္း၊ ေကြ်းေမြးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တနည္းဆိုလွ်င္ လာဘ္ေပးႏိုင္သူမ်ားဟု ဆိုရေပမည္။ စီးပြာေရးေလာကမွ လူမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို လာဘ္ေပးျပီး သူတို႕လိုခ်င္သည္မ်ား၊ ျမန္ျမန္ရေအာင္ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္ေနရာမဆို လာဘ္ေပးမႈမွာ အနည္းအမ်ားရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Top Level Corruption ဆိုသည္မွာ ေရွာင္မရပါ။ လာဘ္စားမႈအနည္းဆံုး စင္ကာပူ၊ ေနာ္ေဝး၊ ဒိန္းမတ္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း လာဘ္ေပးမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ေအာက္ပါ Eleven Media သတင္းတစ္ခုကို မူရင္းအတိုင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။ 


တ႐ုတ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၅၀ ေက်ာ္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရ
ေဘဂ်င္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟူနန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၅၀ ေက်ာ္ကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၇၆၃ ဦးရွိသည့္ ဟူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးကို လာဘ္ေငြေပးၿပီး ရာထူးရယူမႈျဖင့္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း CCTV သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဟူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦးထံမွ လာဘ္ေငြမ်ား လက္ခံ ရယူထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမဴနီစီပယ္ အရာရွိ ၅၁၂ ဦးကိုလည္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ Xinhua သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ ျမဴနီစီပယ္ အရာရွိမ်ားမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမဴနီစီပယ္ အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လာဘ္စားမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ လာဘ္ေငြေပးမႈ ေဒၚလာ ၁၈ သန္း တန္ဖိုးခန္႔ထိ ရွိေၾကာင္း အေစာပိုင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္ေနသည့္ လာဘ္စားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ ဒီမိုကေရစီ၊ ဥပေဒႏွင့္ ပါတီစည္းကမ္းတို႔အေပၚ ႀကီးစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း Xinhua သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟူနန္ျပည္နယ္ ဟန္ရန္ပါတီ အႀကီးအကဲေဟာင္း တုန္မင္ခ်င္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈတြင္ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားၾကား စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္မႈမ်ား ႀကီးမားလာၿပီး အက်င့္ပ်က္သည့္ အရာရွိႀကီးမ်ားကို သာမက ေအာက္ေျခ အရာရွိ မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတသစ္ ရွီက်င့္ဖ်င္က အာဏာ စတင္ရယူခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ အေရးယူလ်က္ရွိၿပီး ဟူနန္ျပည္နယ္ အမတ္မ်ား ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ သတင္းသည္ ေနာက္ဆုံး ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားလာဘ္စားမႈျပႆနာ

ဟူနန္ျပည္နယ္သည္ လူဦးေရသန္း၆၀ေက်ာ္ရွိျပီး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Role Model စံနမူနာတစ္ခု လုပ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ တရုပ္ျပည္ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး တကယ္တိုးတက္လိုပါက လာဘ္စားသူ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈသိမ္းဆည္းေသာ နည္းလမ္းမွတပါး အျခားရွိဟန္မတူပါ။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံတြင္ ကြဲျပားစြာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ နည္းလမ္းတမ်ိဳးက်င့္သံုးရပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းတိုင္း မလံုေလာက္၊ ေအာက္ဆိုက္ဝင္ေငြ ရွာေနရခ်ိန္တြင္ ၾကီးမားလွေသာ ႏိုင္ငံဘ႑ာမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႕ အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး မေလုာက္မငွျဖစ္ပါက ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား လာဘ္စားေတာ့မည္။ ထိုအခါ ဝန္ထမ္းၾကီးမ်ားမွာ လက္ခုပ္တီးကာ လာဘ္ပိုစားၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဓိကအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္ျပီး ခ်ိဳးျခံေရာင့္ရဲ့သူမ်ားစြာ ရွိေနရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏွင့္ေလာက္ငွစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႕ လုပ္ေပးရပါမည္။ 

ပါလီမာန္ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအစိုးရအဖြဲ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကို ဦးဘဝင္းကို ေက်ာင္းအုပ္ရာထူးမွ ထြက္ေစျပီး ဝန္ၾကီးလာလုပ္ခုိင္းရာတြင္၊ လာဘ္ေပးမရေသာ ဝန္ၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားက ဦးဘဝင္းကို လာဘ္ေပး၍ မရေသာအခါ ဦးဘဝင္း၏ လက္စြဲေတာ္ ကုလားေလးကို လာဘ္ေပးျပီး၊ ဦးဘဝင္း လက္မွတ္ရေအာင္ လုပ္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဦးဘဝင္း သိသြားျပီး လက္မွတ္ထိုးမေပးပဲ ထိုကုလားေလးကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္လိုက္ေလေတာ့သည္။ တစ္ခါက ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 


ျမန္မာျပည္တြင္ ဝန္ၾကီး ၃၆ဦးႏွင့္ အၾကီးတန္း အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ား လာဘ္စားရန္ ခက္ခဲသြားမည့္အေျခအေနတစ္ခုကိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ အရာရွိၾကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာျခင္းေလာက္ႏွင့္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ မိန္းမ၊ သားသမီးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားက အဓိကက်ပါသည္။ ေငြခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူက ပိုျပီး လဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူလုပ္ကာ အၾကီးအက်ယ္ ခ်မ္းသာခ်င္သည္မွာ လူသဘာဝျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ခ်မ္းသာလိုစိတ္ နည္းပါးသူမ်ားျဖစ္မွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး တိုးတက္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္သူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မွ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးတိုးတက္ပါသည္။ ေတာ္ရံုစိတ္ဓါတ္ရွိသူမ်ား အစိုးရအရာရွိျဖစ္လာလွ်င္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားျဖင့္ Corruption ျဖစ္လာျပီး၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာေလ့ရွိသည္။ ေငြခ်မ္းသားသူမ်ား ..သူတို႕ကို အခြန္ဘယ္လိုေကာက္မည္နည္း။ သူတို႕ကို အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဘယ္ေတာ့ အနားယူ၊ ခ်န္ထားမည္ ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးျပိဳင္ဘက္ Political Rivals မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္အႏိုင္ယူျခင္းတြင္ Corruption နည္းကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း Corrupted People မ်ားႏွင့္မကင္းႏိုင္ပါ။