ကာတြန္း ATH - ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒဟူသည္


ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒဟူသည္ 
ကာတြန္း - ATH
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၄


ကာတြန္း Ath ေဖ့ဘုုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။