ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ - ၅၄ - Aung Din

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၈၅၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ - ၅၄

ေအာင္ဒင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄

အပိုင္း (၅၄) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစည္းအေဝးမတက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (က)

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႕မွာ The Eleven Media က သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အစည္းအေဝးတက္ရန္ ပ်က္ကြက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို "ျပည္သူလူထုရဲ့ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို မဆုံးရွုံးေစဖို႕" သတိေပးစကားေျပာၾကားတဲ့ သတင္းပါ၊ အဲဒီေန႕က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း (၆၄၂) ဦးရွိတဲ့အထဲက (၄၆၅) ဦးသာ တက္ေရာက္ျပီး (၁၇၇) ဦး ခြင့္ယူပ်က္ကြက္တယ္လို႕ သိရပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္တတ္တာကို သတိျပဳမိေပမည့္ ဒီေလာက္ေတာင္မ်ားလိမ့္မယ္ မထင္ခဲ့ပါ၊ ဒီပ်က္ကြက္မႈဟာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ့ (၂၈) ရာခိုင္ႏႈံးပါ၊ တကယ္လို႕ ပ်က္ကြက္သူအားလုံး (သို႕မဟုတ္) အားလုံးနီးပါးဟာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြမဟုတ္ပဲ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကမယ္ ဆိုရင္ ပ်က္ကြက္သူ (၁၇၇) ဦးဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္ (၄၉၈) ဦးရဲ့ (၃၆) ရာခိုင္ႏႈံးျဖစ္ပါတယ္၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာလည္း ခြင့္ယူခဲၾကပါတယ္၊

ပိုျပီး ဆိုးဝါးတဲ့ သတင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႕၊ Eleven Media ရဲ့ သတင္းမွာ ၾကားသိရပါတယ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ (၁၄) ရက္ေျမာက္အစည္းအေဝးမွာ တက္ေရာက္သူက (၂၇၈) ေယာက္၊ (၆၆) ရာခိုင္ႏႈံးသာရွိျပီး ပ်က္ကြက္သူကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းက (၁၄၄) ဦးေတာင္ ရွိပါတယ္၊ ဒါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သတိေပးျပီးေနာက္မွာ ျဖစ္တာပါ၊ အင္မတန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္၊

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဦးေရ တက္ေရာက္ရင္ အစည္းအေဝးမ်ား အထေျမာက္တယ္လို႕ ျပ႒န္းထားတာမို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၇) ရာခိုင္ႏႈံး သို႕မဟုတ္ (၃၆) ရာခိုင္ႏႈံး တက္ေရာက္ဖို႕ ပ်က္ကြက္လည္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္က်င္းပျပီး ဆုံးျဖတ္စရာရွိတာကို ဆုံးျဖတ္ၾကမွာပါ၊ ပ်က္ကြက္သူမ်ားအဖို႕သာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ မဲေပးခြင့္၊ သူတို႕ကိုယ္စားျပဳရာ မဲဆနၵရွင္ေတြရဲ့ ဆနၵကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြ ဆုံးရွုံးရမွာပါ၊ ဒါဟာျဖင့္ ဒီပ်က္ကြက္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္စားျပဳတဲ့ မဲဆနၵရွင္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ပါ ၾကီးမားတဲ့ ဆုံးရွုံးမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါေၾကာင့္မို႕ လက္ရွိက်င္းပေနဆဲ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ နဝမအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ရႏိုင္သေလာက္ရွာေဖြျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခြင့္ယူပ်က္ကြက္မႈအေျခအေနကို ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္ပါတယ္၊ နဝမအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႕က စတင္ျပီး က်ေနာ္႕ရဲ့ ေလ့လာမႈက ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕အထိ (၃၃) ရက္တာ ကာလျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီကာလအတြင္းမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေပါင္း (၁၄) ရက္ က်င္းပခဲ့ျပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မႈနဲ႕ ပ်က္ကြက္မႈ အေရအတြက္ကို ေအာက္ပါဇယားမွာ ၾကည့္ပါ၊

# ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ နဝမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး
စုစုေပါင္းျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ = ၄၄၀ ဦး
လစ္လပ္ေနေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္= ၁၈ ဦး
အစည္းအေဝး တက္ခြင့္ရွိေသာ  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္= ၄၂၂ ဦး

ေန႕
ေန႕စြဲ
တက္ေရာက္သူေပါင္း
ပ်က္ကြက္သူေပါင္း
ပထမေန႕
၁၃/၁/၂၀၁၄
၃၈၃
၃၉
ဒုတိယေန႕
၁၆/၁/၂၀၁၄
၃၇၁
၅၁
တတိယေန႕
၂၀/၁/၂၀၁၄
၃၅၀
၇၂
စတုတၳေန႕
၂၂/၁/၂၀၁၄
၃၆၉
၅၃
ပဉၥမေန႕
၂၃/၁/၂၀၁၄
၃၅၀
၇၂
ဆ႒မေန႕
၂၄/၁/၂၀၁၄
၃၃၂
၉၀
သတၱမေန႕
၂၇/၁/၂၀၁၄
၃၄၀
၈၂
အ႒မေန႕
၂၈/၁/၂၀၁၄
၃၄၄
၇၈
နဝမေန႕
၂၉/၁/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ရွာမေတြ႕ပါ၊

ဒႆမေန႕
၃/၂/၂၀၁၄
၃၂၉
၉၃
(၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႕
၄/၂/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ရွာမေတြ႕ပါ၊

(၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႕
၇/၂/၂၀၁၄
၃၁၈
၁၀၄
(၁၃) ရက္ေျမာက္ေန႕
၁၁/၂/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ရွာမေတြ႕ပါ၊

(၁၄) ရက္ေျမာက္ေန႕
၁၄/၂/၂၀၁၄
၂၇၈
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ရွာမေတြ႕ပါ၊
၁၄၄

အထက္ပါစာရင္းအရ (၃၃) ရက္တာ ကာလအတြင္းမွာ အစည္းအေဝးက်င္းပတဲ့ ေန႕တိုင္းမွာ အနည္းဆုံး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၉) ဦးကေန အမ်ားဆုံး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄၄) ဦးအထိ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဆက္လက္ျပီး ဒီ (၃၃) ရက္တာ ကာလအတြင္းမွာ ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပ်က္ကြက္မႈအမ်ားဆုံးလဲလို႕ ေလ့လာ ၾကည့္ပါတယ္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္က အစည္းအေဝးကာလတေလွ်ာက္လုံး မတက္ဖို႕ ခြင့္တင္ပ်က္ကြက္သူ (၅) ဦး၊ (၁၀) ရက္ႏွင့္ အထက္ ပ်က္ကြက္သူ (၂၇) ဦး၊ (၅) ရက္မွ (၁၀) ရက္အတြင္း ပ်က္ကြက္သူ (၅၅) ဦးျဖစ္ပါတယ္၊ ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ၊ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ေလးရက္စာကို ရွာမေတြ႕လို႕ ဒီစာရင္းဟာ အတိအက်ေတာ့ မမွန္ႏိုင္ပါ၊

# ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ နဝမ  ပံုမွန္အစည္းအေဝး  ပထမေန႕ (၁၃/၀၁/၂၀၁၄) မွ (၁၄) ရက္ေျမာက္ေန႕ (၁၄ /၀၂/၂၀၁၄) အထိ (၃၃) ရက္တာကာလ အတြင္း (၁၀) ရက္ႏွင့္အထက္ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္သူမ်ား။ (၃၂) ဦး

စဥ္
မဲဆနၵနယ္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ခြင့္တင္သည့္ေန႕
ခြင့္ယူသည့္ရက္ေပါင္း
ကြန္ဟိန္း
ေဒၚနန္းဝါႏု
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးျပီးဆုံးသည့္အထိ
မတၱရာ
ဦးျပည့္ေမာင္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးျပီးဆုံးသည့္အထိ
ေနာင္မြန္း
ဦးဂ်ီဖုန္ဆားရ္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးျပီးဆုံးသည့္အထိ
ေတာင္ငူ
ဦးေအာင္စိုးျမင့္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၁၆ ရက္

ေတာင္ငူ
ဦးေအာင္စိုးျမင့္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးျပီးဆုံးသည့္အထိ
ျမိဳင္
ဦးျမင့္ေအာင္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၁၉ ရက္

ျမိဳင္
ဦးျမင့္ေအာင္
၂၄/၀၁/၂၀၁၄
၁ ရက္

ျမိဳင္
ဦးျမင့္ေအာင္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၃ ရက္

ျမိဳင္
ဦးျမင့္ေအာင္
၀၇/၀၂/၂၀၁၄
၁ ရက္
၆ 
လပြတၱာ
ဦးေဇာ္ထြန္း
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၁၅ ရက္
ေမာင္ေတာ
ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္း
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၁၂ ရက္
ထားဝယ္
ဦးၾကည္မင္း
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ထားဝယ္
ဦးၾကည္မင္း
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးျပီးဆုံးသည့္အထိ
ပူတာအို
ဦးေယာ္ဒီေဒြ႕
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၂ ရက္

ပူတာအို
ဦးေယာ္ဒီေဒြ႕
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၇ ရက္

ပူတာအို
ဦးေယာ္ဒီေဒြ႕
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၃ ရက္
၁၀
ခ်ီေဖြ
ဦးဇုံးတိန္
၂၂/၀၁/၂၀၁၄
၁၇ ရက္
၁၁
ေဆာ့ေလာ္
ဦးေဇာင္းေခါင္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၂ ရက္

ေဆာ့ေလာ္
ဦးေဇာင္းေခါင္
၂၄/၀၁/၂၀၁၄
အစည္းအေဝးျပီးဆုံးသည့္အထိ
၁၂
ခ်မ္းေအးသာစံ
ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၁၂ ရက္
၁၃
တန္႕ယန္း
ဦးထြန္းဆာ
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၁ ရက္

တန္႕ယန္း
ဦးထြန္းဆာ
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၁၃ ရက္
၁၄
ၾကည့္ျမင္တိုင္
ဦးသန္းစိန္
၁၆/၀၁/၂၀၁၄
၂ ရက္

ၾကည့္ျမင္တိုင္
ဦးသန္းစိန္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ၾကည့္ျမင္တိုင္
ဦးသန္းစိန္
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၃ ရက္

ၾကည့္ျမင္တိုင္
ဦးသန္းစိန္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၂၆ ရက္
၁၅
ေဘာလခဲ
ဦးေအးေမာင္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၃ ရက္

ေဘာလခဲ
ဦးေအးေမာင္
၂၃/၀၁/၂၀၁၄
၂ ရက္

ေဘာလခဲ
ဦးေအးေမာင္
၀၇/၀၂/၂၀၁၄
၈ ရက္
၁၆
သိနီၷ
ဦးစိုင္းဝင္းခိုင္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

သိနီၷ
ဦးစိုင္းဝင္းခိုင္
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၁ ရက္

သိနီၷ
ဦးစိုင္းဝင္းခိုင္
၂၈/၀၁/၂၀၁၄
၁ ရက္

သိနီၷ
ဦးစိုင္းဝင္းခိုင္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၂ ရက္

သိနီၷ
ဦးစိုင္းဝင္းခိုင္
၀၇/၀၂/၂၀၁၄
၈ ရက္
၁၇
သီေပါ
ဦးရဲထြန္း
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၃ ရက္

သီေပါ
ဦးရဲထြန္း
၀၇/၀၂/၂၀၁၄
၈ ရက္
၁၈
နန္းယြန္း
ဦးဇင္းဝမ္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

နန္းယြန္း
ဦးဇင္းဝမ္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

နန္းယြန္း
ဦးဇင္းဝမ္
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၁ ရက္
၁၉
ေက်ာက္မဲ
ဦးနယ္လ္ဆင္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄ 
၃ ရက္

ေက်ာက္မဲ
ဦးနယ္လ္ဆင္ 
၁၆ /၀၁/၂၀၁၄ 
၁ ရက္

ေက်ာက္မဲ
ဦးနယ္လ္ဆင္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၂ ရက္

ေက်ာက္မဲ
ဦးနယ္လ္ဆင္ 
၂၂/၀၁/၂၀၁၄ 
၃ ရက္

ေက်ာက္မဲ
ဦးနယ္လ္ဆင္ 
၂၇/၀၁/၂၀၁၄ 
၁ ရက္

ေက်ာက္မဲ
ဦးနယ္လ္ဆင္ 
၂၈/၀၁/၂၀၁၄ 
၁ ရက္

ေက်ာက္မဲ
ဦးနယ္လ္ဆင္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၆ ရက္
၂၀
မဟာေအာင္ေျမ
ဦးအုန္းၾကိဳင္
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

မဟာေအာင္ေျမ
ဦးအုန္းၾကိဳင္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၆ ရက္

မဟာေအာင္ေျမ
ဦးအုန္းၾကိဳင္
၀၇/၀၂/၂၀၁၄
၁ ရက္
၂၁
ဆီဆိုင္
ဦးဝင္းကို
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ဆီဆိုင္
ဦးဝင္းကို
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ဆီဆိုင္
ဦးဝင္းကို
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ဆီဆိုင္
ဦးဝင္းကို
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၂
မံုရြာ
ဦးခင္ေမာင္ဦး
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

မံုရြာ
ဦးခင္ေမာင္ဦး
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

မံုရြာ
ဦးခင္ေမာင္ဦး
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

မံုရြာ
ဦးခင္ေမာင္ဦး
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၃
ဟိုပုန္း
ဦးခြန္သိန္းေဖ
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ဟိုပုန္း
ဦးခြန္သိန္းေဖ
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ဟိုပုန္း
ဦးခြန္သိန္းေဖ
၀၇/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၄
မဘိန္း
ဦးျမင့္လိႈင္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

မဘိန္း
ဦးျမင့္လိႈင္
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

မဘိန္း
ဦးျမင့္လိႈင္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၅
ကြမ္းျခံကုန္း
ဦးလြန္းသီ
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ကြမ္းျခံကုန္း
ဦးလြန္းသီ
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၆
ငဖဲ
ဦးျမင့္ေ႒း
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ငဖဲ
ဦးျမင့္ေ႒း
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ငဖဲ
ဦးျမင့္ေ႒း
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၇
ခ်မ္းျမသာစည္
ဦးတင္ေမာင္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ခ်မ္းျမသာစည္
ဦးတင္ေမာင္
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ခ်မ္းျမသာစည္
ဦးတင္ေမာင္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၈
ေအာင္ေျမသာစံ
ဦးကိုကိုၾကီး
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ေအာင္ေျမသာစံ
ဦးကိုကိုၾကီး
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ေအာင္ေျမသာစံ
ဦးကိုကိုၾကီး
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၂၉
ကုန္းၾကမ္း
ဦးက်န္တယ္ဝင္
၂၇/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ကုန္းၾကမ္း
ဦးက်န္တယ္ဝင္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၃၀
အင္ဂ်န္းယန္
ေဒၚဒြဲဘူ
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

အင္ဂ်န္းယန္
ေဒၚဒြဲဘူ
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၃၁
ပင္းတယ
ဦးဝင္းၾကည္
၂၀/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ပင္းတယ
ဦးဝင္းၾကည္
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္
၃၂
ပင္ေလာင္း
ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း
၁၃/၀၁/၂၀၁၄
၅ ရက္

ပင္ေလာင္း
ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း
၀၃/၀၂/၂၀၁၄
၁ ရက္

ပင္ေလာင္း
ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း
၀၇/၀၂/၂၀၁၄
၅ ရက္

# ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ နဝမ  ပံုမွန္အစည္းအေဝး  ပထမေန႕ (၁၃/၀၁/၂၀၁၄) မွ (၁၄) ရက္ေျမာက္ေန႕ (၁၄ /၀၂/၂၀၁၄) အထိ (၃၃) ရက္တာကာလအတြင္း (၅) ရက္ မွ (၁၀) ရက္ ထိ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္သူမ်ား။ (၅၅) ဦး

(၁) ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း (ဝါးခယ္မ)၊ (၂) ဦးတင္ဝင္း (ေဒးဒရဲ)၊ (၃) ဦးေက်ာ္စိုးေလး (မိုးညွင္း)၊
(၄) ေဒၚနန္းႏြံ (ရွားေတာ)၊ (၅) ဦးဆားမူ (လဟယ္)၊ (၆) ဦးရွိသီး (ေလရွီး)၊ (၇) ဦးလွထြန္း (ခနီးၱ)၊
(၈) ဦးတင္ျမင့္ (တန္႕ဆည္)၊ (၉) ဦးပုမ္ခန္႕အင္ (တီးတိန္)၊ (၁၀) ဦးေဇာ္ထြန္း (မိုးေမာက္)၊
(၁၁) ဦးေသာင္းဟန္ (ယင္းမာပင္)၊ (၁၂) ဦးစိန္ျမင့္ (ဗိုလ္တေထာင္)၊ (၁၃) ဦးဆားမူ (လဟယ္)၊
(၁၄) ဦးေစာဘသိန္း (သထံု)၊ (၁၅) ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဆြ (ေက်ာက္တံခါး)၊
(၁၆) ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး (နတ္ေမာက္)၊ (၁၇) ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း (ေပါင္းတည္)၊ (၁၈) ဦးစတီဖန္ (က်ိဳင္းတံု)၊ (၁၉) ဦးေ႒းလြင္ (ခ) ဦးခြန္လိန္း (ဖလမ္း)၊ (၂၀) ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ေတာင္ဥကၠလာ)၊
(၂၁) ဦးေစာသိန္းေအာင္ (လိႈင္းဘြဲ့)၊ (၂၂) ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (လြိုင္ေကာ္)၊ (၂၃) ဦးေဟာ္ေရွာက္ခ်မ္း (ကြမ္းလံု)၊ (၂၄) ဦးအူးရယ္ (ဖ႐ူဆို)၊ (၂၅) ဦးက်န္တယ္ဝင္ (ကုန္းၾကမ္း)၊ (၂၆) ဦးေက်ာ္နီႏိုင္ (ေလာက္ကိုင္)၊
(၂၇) ဦးျမင့္လြင္ (က်ိက္ထို)၊ (၂၈) ဦးသန္းစိုး (သာစည္)၊ (၂၉) ဦးေစာထြဋ္ေခါင္လြင္ (ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး)၊ (၃၀) ဦးရဲထြဋ္တင္ (ဖားေဆာင္း)၊ (၃၁) ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း (ေမာက္မယ္)၊
(၃၂) ဦးေအာင္သန္႕ (ပုသိမ္ၾကီး)၊ (၃၃) ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ရပ္ေစာက္) ၊ (၃၄) ေဒါက္တာေအာင္သန္း (ေရႊဘို)၊ (၃၅) ဦးစိုးပိုင္ (ဝန္းသို)၊ (၃၆) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး (ေရဦး)၊ (၃၇) ဦးခင္ေမာင္ေရႊ (ခင္ဦး)၊
(၃၈) ဦးသာစိန္ (ေက်ာက္ေတာ္)၊ (၃၉) ဦးစိုင္းေက်ာ္ျမင့္ (မိုးနဲ)၊ (၄၀) ဦးစိုင္းအြမ္ဆိုင္မိုင္း (ေက်းသီး)၊
(၄၁) ဦးစိုင္းေမာင္တင္ (လဲခ်ား)၊ (၄၂) ဦးထြန္းျမင့္ဦး (မိုင္းပန္)၊ (၄၃) ဦးစိုင္းသိန္းေအာင္ (တာခ်ီလိတ္)၊
(၄၄) ဦးေစာေနေကာ္ၾကီး (သံေတာင္ၾကီး)၊ (၄၅) ဦးခမိုင္မုန္ကြမ္ (ခ) ဦးခမိုင္တန္ (ဆြမ္ပရာဘြမ္)၊
(၄၆) ဦးစိုင္းေစာတင္ (မိုင္းေယာင္း)၊ (၄၇) ဦးေက်ာ္သန္း (ဗန္းေမာက္)၊ (၄၈) ဦးေက်ာ္ႏိုင္ေ႒း (အင္းေတာ္)၊ (၄၉) ဦးစံလင္း (ေတာင္ၾကီး)၊ (၅၀) ဦးစဲကီေကာ္ (မိုင္းခတ္)၊ (၅၁) ဦးဘေ႒း (မိုးကုတ္)၊
(၅၂) ဦးေအာင္ၾကိဳင္ (ေညာင္ဦး)၊ (၅၃) ဦးစီခန္ရမ္ (ေခါင္လန္ဖူး) ၊ (၅၄) ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ (တာေမြ)၊
(၅၅) ဦးဝင္းေက်ာ္ (သရက္)၊

ဒီပ်က္ကြက္မႈေတြဟာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတင္မပဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းအစည္းအေဝးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၊ ပူးေပါင္းေကာ္မီတီအစည္းအေဝးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ေရးရာေကာ္မီတီ၊ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမ်ားပါ ပါဝင္ပါလိမ့္မယ္၊ အစည္းအေဝး သုံးရက္စာ မွတ္တမ္းေတြ ရွာမေတြ႕လို႕ ဒီစာရင္းမွာ မထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါ၊အဲဒီ သုံးရက္စာ ကိန္းဂဏန္းေတြပါပါရင္ ပိုျပီး ျပည့္စံုမွာပါ၊ 

ဆက္ပါဦးမယ္၊

ေလးစားစြာ၊


ေအာင္ဒင္
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၄