ကားမွတ္တိုင္နဲ႔ ပတ္သက္၍

ကားမွတ္တိုင္နဲ႔ ပတ္သက္၍ရန္ေနာ္ (ဗိုလ္တေထာင္) ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၄

ကားမွတ္တိုင္သည္ ကားမလာခင္စပ္ၾကားမွာ နားခိုဖို႕သာျဖစ္သည္ ။သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္က ကားမွတ္တိုင္မ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါ ။ကြမ္းယာဆိုင္မ်ား ၊ ဂ်ာနယ္ဆိုင္မ်ား ဖြင္႕လွစ္ေရာင္းခ်ရာ ေစ်းတန္းေလးျဖစ္ေနပါသည္ ။


အခုလည္း ဆူးေလကားမွတ္တိုင္မွာ ျမိဳ႕ေတာ္သာယာေရးအတြက္ စည္ပင္မွ စတီးတန္းမ်ားျဖင္႕ လဲလွယ္တပ္ဆင္ေနပံုကို ေတြ႕ျမင္ခဲ႕ရပါသည္ ။ စတီးမ်ားႏွင္႕ ဆိုေတာ႕ ၾကာရွည္ခံမွာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္ ။ျပဳျပင္စရာမ်ား ကိုျပဳျပင္ေပးေနတာကို ဝမ္းသာစြာျဖင္႕ လက္ခံေပးပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားနားခိုဖို႕အတြက္ ျဖစ္ပါေစလို႕ေတာ႕ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္ ။