ဒီလိႈင္း သတင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၄ ၿပီးဆုံး


ေက်ာ္လင္း
မတ္ ၁၊ ၂၀၁၄
 

သင္တန္း ျမင္ကြင္း တစ္ခု (ဓာတ္ပုံ - ျမေဒါင္းႏြယ္)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒီလိႈင္း သတင္းႏွင့္မီဒီယာသင္တန္း အပတ္စဥ္ ၄ ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကာသပေတးေန႔က သင္တန္းဆင္းပဲြျပဳလုပ္ၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူငယ္သင္တန္းသား ၁၄ ဦးကုိ ေအာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ခ့ဲသည္။

သင္တန္းနည္းျပမ်ားမွာ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ စာနယ္ဇင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တလ ၾကာသည့္ သင္တန္းတြင္ အေျခခံစာနယ္ဇင္းပညာအေၾကာင္း ပုိ႔ခ်ခ့ဲသည္။

သင္တန္းကာလတြင္ ပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ျမန္မာစာေပေလာက၊ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အာဆီယံ၊ ဥပေဒ၊ အေျခခံဥပေဒ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္။

ေအာင္ပင္လယ္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္၊ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္း၊ ေရွ႕ေန ဦးကုိနီ၊ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ကဗ်ာဆရာၿငိမ္းသစ္၊  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မျဖဴျဖဴသင္း၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ကုိဂ်င္မီ၊ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ ျပည္ေသြးႏုိင္တုိ႔က ေဟာေျပာခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။


တုိင္းရင္းသားအေရး ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေနသည့္ ခြန္ျမင့္ထြြန္း (ဓာတ္ပုံ - ရန္ေနာင္)

အခမ့ဲ ဖြင့္လွစ္သည့္ စာနယ္ဇင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ေ၀သည့္ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္တြင္ မၾကာခဏ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။

သင္တန္းခန္းမသည္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ရုံးႏွင့္ကပ္လ်က္ တည္ရိွသည္။


အေျခခံဥပေဒေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေနသည့္ ဦးကုိနီ (ဓာတ္ပုံ - ရန္ေနာင္)