ေက်ာ္ဟုုန္း - အုုိ ေဒသနာ

အို ေဒသနာ
ေက်ာ္ဟုုန္း
မတ္လ ၂၊ ၂၀၁၄ဘ၀ကို အရည္ညွစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့
ခါးသက္သက္ အရည္ေတြသာ အရသာခံမိ၊

အခ်ိဳလြန္ ခါးသြားေလျခင္းလို ့
စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေျဖေတြးလိုက္ျပန္။

(ဘ၀ခါးခါးကို မေသာက္ဖူးတဲ့သူ
ဘယ္သူမ်ား ရွိလို ့လဲ)

မိုင္တိုင္ေတြကို သမင္လည္ျပန္ၾကည့္ရင္
ခုတ္ထစ္ရာ ဗလပြနဲ ့ခ်ည္း၊

(ေၾသာ္...ဘ၀ဆိုတာ
လိုက္ပြဲေတြ အထပ္ထပ္နဲ ့
တိုက္ပြဲပါလား)
ဒႆနတခုရရုံမွတပါး အသက္ႀကီး။

အသက္ေတြႀကီးလာတဲ့ ေၾကြမယ့္ပန္း
ေရႊနန္းေတာ့ ထိုက္ခ်င္ၾကျပန္ေရာ။

တခ်ိဳ ့ေတြၾက
ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳ
သီးပင္စိုက္ၾက။

တခ်ိဳ ့ေတြမ်ား ...
အဲဒီမွာ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္
အဲဒီမွာ သူရဲေကာင္းလိုလို ျပ

အဆိပ္လုံးကို သကာလူးၿပီး နံ ့သာဆြတ္ၾကရဲ့။