တူေမာင္ညဳိ - က်ဳိးႏြံနာခံျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရး

 က်ိဳးႏြံနာခံျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္္ေရး
တူေမာင္ညိဳ
မတ္လ ၂၉၊ ၂၀၁၄ႀကံ့ဖြံ႔သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္၏ လႊတ္ေတာ္တြင္းမိန္႔ခြန္းသည္ ၾကာဇာဟင္းကို ေႂကြဇြန္းျဖင့္     ႀကိဳးစားပမ္းစားခပ္ျပျခင္းမ်ိဳး သာ ျဖစ္ၿပီး၊ လစဥ္ေျပာေနၾက မိန္းခြန္းဆိုသည္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အရည္မရအဖတ္မရ၊ ဘာမွ် မယ္မယ္ရရရွိလွသည္မဟုတ္ပါ။

၃ ႏွစ္တာကာလဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ လွည့္ဖ်ားမိႈင္းတိုက္ရသည့္ ကာလမွ်သာျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းမွာဆိုလွ်င္ ေလေပ်ာ့ကေလးႏွင့္ ခၽြဲခၽြဲပ်စ္ပ်စ္စကားေတြတစ္ဖက္ကေျပာၿပီး ျမစ္ဆံုအေရးအခင္း၊ လက္ပံေတာင္းအေရးအခင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစသျဖင့္  ေသြးႏွင့့္မီးခိုးမတိတ္ႏုိင္ေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာ ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လယ္ေျမ၊ယာေျမအတင္းအဓမၼသိမ္းပုိက္မႈမ်ား၊ သမီးကေလးေက်းရြာဖ်က္ဆီးမႈကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ဆက္ တုိက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ (က်ဴးလြန္ေနဆဲ)  ၃ ႏွစ္တာ ကာလလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ (မဆလ)၊(နဝတ-နအဖ)အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ ဆြဲခ်ခဲ့ေသာ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံဆုိသည့္ ေႂကြးၿမီ ႏြံအိုိင္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္ရပါမည့္အေရး ဒူးဖက္ေတာင္းပန္ရသည့္ ၃ ႏွစ္တာကာလျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ၊ေနာ္ေဝႏွင့္ ပဲရစ္ကလပ္အဖြဲ႔ ဝင္ ၿမီရွင္လက္ေဟာင္း/လက္သစ္မ်ားႏုိင္ငံမ်ားက  ေႂကြးၿမီအေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀၉ သန္း ေလ်ာ္ေပးသည္ကိုပင္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၏ မဟာ စြမ္း ေဆာင္မႈႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ႀကံဖန္ဂုဏ္ယူရသည့္ဘဝမွ်သာျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဝင္လာသည္ဟုဆိုသည့္ ကာလကုိၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း အရုုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္လွေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟူေသာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ “ႏွစ္ဖက္လွဖဲႀကိဳးကေလးျဖင့္” ခ်ည္ေႏွာင္ထုတ္ပိုး လာ ႏုိင္သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္းကာလျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

 သမၼတ(ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္တြင္း၌သူတို႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ (လက္ပံေတာင္း ကဲ့သုိ႔) ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္“ဒုိင္း” အျဖစ္အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျမွဴဆြယ္ရာတြင္မူ “လာဘ္ ေခၚယမင္းရုပ္ကေလး”အျဖစ္အသံုးေတာ္ခံေစခဲ့ပါသည္။

ထိုသုိ႔အသံုးခ်ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုကိုေနာက္ခံထား၍ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္တို႔ ယွဥ္တြဲရုိက္ခဲ့ ေသာ ဓါတ္ပံုသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လာဘ္ရႊင္လွေသာ အျပေကာင္းလွသည့္ဓါတ္ပံုပင္ျဖစ္သည္။

တိုးလာပါသည္ဆိုေသာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုသည္မွာ အိမ္နီးခ်င္းအာစီယံႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္း၊ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္မႏႈိင္း ယွဥ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ကြာျခားလြန္းလွသည္။

ထားဝယ္၊သီလဝါ၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံု(SEZs)ဆိုသည္မ်ားမွာလည္း ဘာမွ်ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငားရွိေသးသည္ မဟုတ္၊ လက္ေတြ႔တြင္မူ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေျမယာလက္လြတ္ဆံုးရံႈးရမႈမ်ား၊လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ရင္ဆုိင္ရမည့္အေနအထားသာျဖစ္သည္။

ပန္းပဲဖိုသာသာမွ်ရွိသည္ စက္မႈဇံု ၂၉ ခုဆိုသည္မွာလည္း အရင္းအႏွီးႏွင့္အတတ္ပညာခ်ိဳ႕တဲ့လြန္းသည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ပံုမွန္မရွိျခင္း၊လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခတိုးျမွင့္တို႔ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ထြက္ရမည္ကိန္းဆုိက္ေနရသည္မဟုတ္ပါလား။

သုိ႔ေသာ္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္က “စီးပြားေရးစနစ္အေျခခံေတြေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္သလို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ ဆံုး ေနခဲ့တဲ့ ေစ်းကြက္နဲ႔ပုဂၢလိကရဲ႕အခန္းက႑ဟာလည္းျပန္လည္ႏုိးထလာၿပီျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ဟစ္ေႂကြးသြားပါသည္။

စီးပြားေရးစနစ္အေျခခံေတြက ဘယ္လိုေျပာင္းသြားတာလဲ။ ဘယ္သူ႔လက္ထဲကေနဘယ္သူ႔လက္ထဲကိုေျပာင္းသြားတာလဲ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိင္ငန္းမွန္သမွ် ဦးပုိင္လီမီတက္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴရုိကရက္မ်ား၊ ခရိုနီးမ်ားလက္ဝယ္ မွာရွိၿမဲရွိ ေနဆဲပဲမဟုတ္ပါလား။

ျပည္ပသုိ႔ထြက္ခြာၿပီးအလုပ္လုပ္ေနသူေတြရဲ႕ပမာဏမွာ ခန္႔မွန္းေခ် ၄ သန္းခန္႔ရွိၿပီး၊ ထိုင္းႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းမွာပင္ တရားဝင္/ တရားမဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂ သန္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိေနပါသည္။ ဒီလိုလုပ္သားေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးႏုိင္မည့္ေရခံေျမခံေတြေပၚေပါက္ေစမယ့္ ဘယ္လိုအစီအမံေတြခ်မွတ္ထားပါသလဲ။
ဘယ္အစုိးရလက္ထက္မွာမွ မရွိခဲ့ဖူးဘဲ။ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအတြက္ သီးျခားဂုဏ္ယူစရာျပည္ပပုိ႔ကုန္ကေတာ့ “အိမ္ေဖာ္”ဆုိေသာ ကုန္စည္ပဲျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲမဲြဲတဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအဘယ္မွ်ခရီးေရာက္ေနၿပီလဲ။ အေသးစားေငြေခ်းမႈဆုိသည္မ်ားကေရာ တကယ္တန္း အလုပ္ျဖစ္ ရဲ႕လား။ ဝန္ထမ္းလစာတိုးေပးျခင္းကို မဲဆြယ္သည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး၊ လစာတိုးေပးျခင္းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတိုးလာ ျခင္းကိုအျခားတစ္ဖက္မွေဖာ္ျပသည့္ လကၡဏာတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ လစာတိုးသည္ႏွင့္အညီ ကုန္စည္းႏႈန္းက လည္းလိုက္ ပါတိုးၿမဲျဖစ္ သည္ကို ျပည္သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားက အေတြ႔အႀကံဳအရသိရွိေနၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ “ၿမိဳ႕နယ္တစ္နယ္၊ ထုတ္ကုန္တစ္ခု” ဆိုသည္မွာ ႀကံ့ဖြ႔ံလႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအတြက္ တုိင္းျပည္ပုိင္ေငြျဖင့္ မဲဆြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ ေလာ။ “ၿမိဳ႕နယ္တစ္နယ္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု” ဆိုသည္မွာ ျပည္ေျပးထုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွီနာဝပ္၏ (one tam boom one product) ဆုိသည္ကို ပံုတူကူးယူျခင္းသာျဖစ္သည္။

ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ လိပ္ျပာမလံု၍လားမသိ အခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ ဘာမွ်တိတိက်က် ေျပာသြားျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။
  
“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ”ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍မူ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကဲ့သို႔ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္မေျပာ  ခပ္ရင့္ရင့္ ပင္ေျပာသည္။

“စစ္တပ္အခန္းက႑ဟာရွိေနရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာတဲ့စားပြဲဝုိင္းေတြမွာ စစ္တပ္က ဆက္လက္ ပါဝင္ေနဖို႔ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္တယ္” ဟုေျပာသြားပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ထဲက စစ္တပ္နဲ႔ဆုိင္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို လံုးဝမထိနဲ႔ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း “ဥပေဒျပဳစာရင္း” ဆုိသည္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ္ ဟု ေျပာသြားသည္။

ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာလည္း “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အခန္း (၁၂) မွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရးအေလးထားလိုက္နာၾကရမယ္ ဟုေျပာသြားသည္။

တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြရဖို႔ ေျဖးေျဖးမွသာရမယ္လုိ႔လည္း ေျပာသြားပါသည္။ ဤသေဘာထားမ်ားကို အျခားစကားလံုး မ်ားျဖင့္ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က အတုိင္အေဖာ္ညီစြာေျပာသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႀကံ့ဖြံ႔သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ တြင္တြင္ေျပာေနေသာ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္” ဆုိသည္မွာ  ဒင္းတို႔ ျပ႒ာန္းထားသမွ် ဥပေဒ အားလံုးကို က်ိဳးႏြံနာခံၾကေရးသာလွ်င္ျဖစ္သည္။

ညြန္း
၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း (၂၇-၃-၂၀၁၄ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ)