ေဆာင္းလူ - မႈိင္း

မႈိင္း
ေဆာင္းလူ
ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၄


Photo @ Aung Htet
 

မႈိင္း
မိကုန္ၾကေလၿပီ ...။

ႏွစ္ ၆၀ လြန္ေလၿပီဟု ထင္ေသာ္ျငား
အမ်ားညီက
̏ ဤ ̋ ... ̏ ကြဲၽ ̋ ဖတ္ေသာ ထုိအရပ္၌
တရားလည္း မရွိ ... ဘုရားလည္း မသိ ...။