ဆလိုင္းသႊေအာင္၊ ဆလိုင္းဂြ်န္သင္ဇမ္းတို႔၏ "ေခါင္ရည္ေသာက္တဲ့ မိုးတိမ္မ်ား" အေမရိကတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျပီ

*ဆလိုင္းသႊေအာင္၊ ဆလိုင္းဂြ်န္သင္ဇမ္းတို႔၏ "ေခါင္ရည္ေသာက္တဲ့ မိုးတိမ္မ်ား" အေမရိကတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျပီ*

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ "ျမိဳင္နန္းစံပန္းတပြင့္" "ေ၀းလြင့္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေျခရာ" "လူပ်ိဳၾကီးပဲလုပ္ေတာ့မယ္" "အခ်စ္ေဖာ္ေကာင္" "အေဆာင္သူရဲ" "ရက္ျမတ္မဂၤလာ" အစရွိေသာ ယေန႔ထက္တိုင္ ပရိတ္သတ္မ်ား ႏွစ္ျခိဳက္လ်က္ရွိကာ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ သီဆိုေနၾကေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သူ ဆလိုင္းသႊေအာင္၊ ဆလိုင္းဂြ်န္သင္ဇမ္း တို႔မွ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္အၾကာတြင္ "ေခါင္ရည္ေသာက္တဲ့ မိုးတိမ္မ်ား" ေတးစီးရီးကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

အဆိုပါေတးစီးရီးတြင္ သီခ်င္း (၁၂) ပုဒ္အျပင္၊ လက္ေဆာင္ (Bonus) သီခ်င္း (၅) ပုဒ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း သီခ်င္းသစ္ (၁၇) ပုဒ္ပါ၀င္ေသာ "ေခါင္ရည္ေသာက္တဲ့မိုးတိမ္မ်ား" ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၀ယ္ယူျမည္းစမ္းႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ- ေတးသံရွင္မ်ား၏ တူေတာ္ေမာင္ျဖစ္ေသာ William Thangawng (Thangthang) ထံတြင္ ၀ယ္ယူအားေပးႏုိင္ျပီး တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 240-543-6626၊ Email: will_thang@yahoo.com ၌ စံုစမ္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၀ယ္ယူအားေပးသူတိုင္းအား သီခ်င္းစာအုပ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေ၀မည္ ျဖစ္ရာ CD တေခြကို  US $10/CD ႏႈန္းျဖင့္ မွာယူႏုိင္ျပီး၊ ပို႔ေဆာင္ခအျဖစ္ US$ 2.50-3 ခန္႔ ကုန္က်မည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဆလိုင္းသႊေအာင္ႏွင့္ ဆလိုင္းဂြ်န္သင္ဇမ္းတို႔၏ ေခါင္ရည္မ်ားကို ျမည္းစမ္းႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
ဆလိုင္းသႊေအာင္၊ ဆလိုင္းဂြ်န္သင္ဇမ္းတို႔၏ "ေခါင္ရည္ေသာက္တဲ့ မိုးတိမ္မ်ား" အေမရိကတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျပီ 
ခ်င္းေ၀ါလ္သတင္းဂ်ာနယ္ေဖ့စ္ဘြတ္၊ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၄
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ "ျမိဳင္နန္းစံပန္းတပြင့္" "ေ၀းလြင့္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေျခရာ" "လူပ်ိဳၾကီးပဲလုပ္ေတာ့မယ္" "အခ်စ္ေဖာ္ေကာင္" "အေဆာင္သူရဲ" "ရက္ျမတ္မဂၤလာ" အစရွိေသာ ယေန႔ထက္တိုင္ ပရိတ္သတ္မ်ား ႏွစ္ျခိဳက္လ်က္ရွိကာ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ သီဆိုေနၾကေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သူ ဆလိုင္းသႊေအာင္၊ ဆလိုင္းဂြ်န္သင္ဇမ္း တို႔မွ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္အၾကာတြင္ "ေခါင္ရည္ေသာက္တဲ့ မိုးတိမ္မ်ား" ေတးစီးရီးကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

အဆိုပါေတးစီးရီးတြင္ သီခ်င္း (၁၂) ပုဒ္အျပင္၊ လက္ေဆာင္ (Bonus) သီခ်င္း (၅) ပုဒ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း သီခ်င္းသစ္ (၁၇) ပုဒ္ပါ၀င္ေသာ "ေခါင္ရည္ေသာက္တဲ့မိုးတိမ္မ်ား" ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၀ယ္ယူျမည္းစမ္းႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

၀ယ္ယူရရွိႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ- ေတးသံရွင္မ်ား၏ တူေတာ္ေမာင္ျဖစ္ေသာ William Thangawng (Thangthang) ထံတြင္ ၀ယ္ယူအားေပးႏုိင္ျပီး တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 240-543-6626၊ Email: will_thang@yahoo.com ၌ စံုစမ္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၀ယ္ယူအားေပးသူတိုင္းအား သီခ်င္းစာအုပ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေ၀မည္ ျဖစ္ရာ CD တေခြကို US $10/CD ႏႈန္းျဖင့္ မွာယူႏုိင္ျပီး၊ ပို႔ေဆာင္ခအျဖစ္ US$ 2.50-3 ခန္႔ ကုန္က်မည္ဟုလည္း သိရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဆလိုင္းသႊေအာင္ႏွင့္ ဆလိုင္းဂြ်န္သင္ဇမ္းတို႔၏ ေခါင္ရည္မ်ားကို ျမည္းစမ္းႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။