မိုုးမခဓာတ္ပုုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္း (facebook အစ ျမန္မာျပည္က)

မတ္ ၂၊ ၂၀၁၄ .
facebook ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္ ေမြးဖြားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေပါက္ကရေလးဆယ္ ေရးခ်င္ရာေရးၿပီး ထင္ေယာင္မွားမွား ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည့္စိတ္ကူးကေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရာက္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ။

မည္သည့္ဆရာေတာ္၏ အိပ္မက္အရ ဤစာကုိ ကူးယူၿပီး ၇ ေစာင္ ျဖန္႔ပါ၊ လုိက္နာေသာသူ မည္သုိ႔ အက်ဳိးရိွခ့ဲၿပီး မလုိက္နာေသာ မည္သူမည္၀ါ မည္သုိ႔ ျပႆနာတက္ခ့ဲသည္ဟူေသာ စာတစ္ေစာင္သည္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ အေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း စာတုိက္မွ ေရာက္လာတတ္သည္ကုိ ျမန္မာျပည္သား အမ်ားအျပား ႀကဳံခ့ဲရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိစာလက္ခံရပါက ရယ္ေမာျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ အ့ံၾသျခင္း စသည့္ ခံစားခ်က္ တခုခု ရရိွသြားတတ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕လည္း ကူးယူၿပီး ၇ ေစာင္ ျဖန္႔ၾက၏။

ယခု တုိးတက္လာေသာ ေခတ္တြင္ လက္ေရးမူႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ကြန္ျပဴတာစာစီၿပီး ျဖန္႔ၾကကုန္၏။
လူသုံးမ်ားေသာ facebook တြင္ ဤသုိ႔ေသာစာတခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္လ်က္ ရိွသည္ကုိ မုိးမခမီဒီယာ ပရိသတ္တုိ႔ အသိပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းက မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဘက္ေတာ္သား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ေတာ္သား၊ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သား စသျဖင့္ စသျဖင့္  ျဖစ္ေနသေယာင္ေယာင္ ပုံမွားရုိက္ ေရးထားေသာစာမ်ဳိးကုိ facebook တြင္ တေန႔တမ်ဳိး မရုိးရေအာင္ ဆက္လက္ ေတြ႔လာရဖြယ္ရိွသည္။ share ခလုတ္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္လွ်င္ ဤစာကုိ ကူးယူၿပီး ၇ ေစာင္ျဖန္႔သည္ထက္ ပုိမုိ ထိေရာက္ ပြားမ်ားျခင္းမွာ  facebook ေခတ္၏ သဘာ၀ ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ေလာ။

 http://moemaka.blogspot.com/search/label/Photos တြင္ မိုုးမခဓာတ္ပုုံေတြထဲက ျမန္မာျမင္ကြင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။