ကိုုဇာဂနာ စီစဥ္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းအႏုုပညာ ရုုပ္ရွင္ပြဲေတာ္နဲ႔ Home Motion Magazine Vol 3 – အပိုုင္း ၃


ကိုုဇာဂနာ စီစဥ္တဲ့  လြတ္လပ္ျခင္းအႏုုပညာ ရုုပ္ရွင္ပြဲေတာ္နဲ႔ Home Motion Magazine Vol 3 – အပိုုင္း ၃
မိုုးမခရုုပ္သံ၊ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၄

အားလုံးေကာင္းပါသည္ (ရုပ္သံ)
အတူတူသြားစို႔ (Animation)
ဒီည (ရုပ္သံ)
မဂၤလာပါ ဒီမိုကေရစီ (ရုပ္သံ)
အေစ့ (Animation)
ငါတုိ႔ဖန္ဆင္းရွင္း (ရုပ္သံ)
အၾကီးျမတ္ဆုံး ဂုဏ္ (သီခ်င္း)
ၾကိဳဆိုပါသည္ ဒီမိုကေရစီ (ရုပ္သံ)
ႏွင္းဆီ (Animation)
၇ ေထြ (ရုပ္သံ)