ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) - ႏြားနုုိ႔ႏွင့္ အရက္ (အမွတ္ ၂) WAGYU

ႏြားနုုိ႔ႏွင့္ အရက္ (အမွတ္ ၂)  WAGYU
ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၄
အပိုင္း(၁)တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးငယ္မ်ား ႏြားႏို႕ေသာက္၊ အဟာရျပည့္ဝေစျပီး အနာဂါတ္ျမန္မာမ်ား သန္မာထြားက်ိဳင္းေစလိုသည္ ေစတနာျဖင့္ၾကိဳးစားခ်က္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ခါခ်ဥ္ေကာင္ၾကီး ခါးကမသန္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားမွ ႏြားႏို႕၊ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ႏို႕မႈန္႕မ်ား အခြန္မဲ့ ဒလေဟာ သြင္းလာေသာေၾကာင့္  ျပည္တြင္းႏြားႏို႕ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းကို SME small & medium enterprise မ်ားလုပ္ရမည့္အစား ခရိုနီႏွင့္ ဦးပိုင္၊ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားကသာ အခြန္မဲ့၊ ကုန္ေသတၱာေျမာက္မ်ားစြာ အလြယ္တကူသြင္း၊ ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ တႏိုင္တပိုင္လုပ္ငန္းကို ဦးစားေပးသည့္ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ မလိုင္မုန္႕လုပ္ငန္းေလာက္သာ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ အခက္ခဲေၾကာင့္ ၁၅ႏွစ္ လည္ပတ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းႏြားႏို႕၊ ႏို႕မႈန္႔စက္ရံုၾကီးပင္ လုပ္ငန္းမရပ္ေအာင္ အျပင္းထန္ၾကိဳးစားေနရသည္။

● စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ႏြားႏို႕စက္ရံုတစ္ခု
Malaysia Diary Farm စက္ရံုတစ္ခုသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ၾသစေၾတးလွ်ားမွ 100kg ႏို႕မႈန္႕ထုပ္မ်ားကို ဝယ္ယူျပီး၊ စင္ကာပူတြင္ 25kg အထုပ္ကေလးမ်ား ျပန္ခြဲထုတ္ကာ၊ export ျပည္ပသို႕ စင္ကာပူကုန္တံဆိပ္ကပ္က ျပန္ေရာင္းခ်သည္။ မူလၾသစေၾတးလွ်ား ဘိလပ္ေျမအိတ္ကဲ့သို႕ေသာ အိပ္မ်ားမွ တံဆိပ္ကိုခြာ၊ စင္ကာပူမွ Diary Milk, Manufactured in Singapore တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ စကၠဴပံုးမ်ားထဲသို႕ ေျပာင္းျပီး ထုတ္ပိုး၊ ျပည္ပသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်သည္။ စင္ကာပူဆိုလွ်င္ ဝယ္သူမ်ားက ပိုျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလွ်ားမွ တင္သြင္းလာေသာ ႏို႕မႈန္႔အထုတ္ၾကီးမ်ား၏ ၅၀% ကို ျပည္ပသို႕ ျပန္ပို႕သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ႏို႕မႈန္႕သံုးသည္ မုန္႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏြားႏို႕အမႈန္႕ထုတ္မ်ား ေရာင္းခ်သည္။

အမ်ားစုေသာ ႏို႕မႈန္႕မ်ားကို စက္ရံုတြင္ေဖ်ာ္ျပီး ႏြားႏို႕ျပန္ထုတ္သည္။

HL တံဆိပ္ျဖင့္ ႏြားႏို႕မ်ားကို ယခင္က ႏြားႏို႕လပ္လပ္ဆတ္ဆတ္သံုးျပီး ထုတ္ထားသည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ စက္ရံုေရာက္မွပဲ ေၾသာ္..လက္စသတ္ေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ားက ႏို႕မႈန္႕ေတြကို ေဖ်ာ္ျပီး အေမႊး၊ အနံ႕လပ္ဆတ္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွန္းသိလိုက္ရသည္။ ေနာက္ဆိုလွ်င္ HL ႏြားႏို႕ကို မေသာက္ေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ထုိစက္ရံုမွပင္ ကေလးမ်ားအလြန္ေသာက္ေသာ Vitagen (less sugar) မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနျပီး၊ HL, Vitagen ထရပ္ကားေပါင္း တစ္ရာခန္႕ စက္ရံုပတ္ပတ္လည္တြင္ ရပ္ျပီး၊ ကုန္လာထုတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏို႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္၊ စီးပြားျဖစ္ေနေသာ ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္ျပီး ၂၄နာရီ အဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွ F&N ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘီယာကုမၸဏီၾကီးက စင္ကာပူေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ဘီယာလုပ္ငန္းၾကီး F&N ကိုဝယ္လိုက္ျပီ ဟုသိရသည္။ F&N သည္ ဘီလွ်ံေဒၚလာ ကုမၸဏီၾကီး ျဖစ္ျပီး၊ တိုက္ဂါးဘီယာႏွင့္ အျခားဘီယာ၊ ကိုကာကိုလာ၊ ပက္စိကိုလာ စသည့္နာမည္ၾကီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာကုမၸဏီၾကီးျဖစ္သည္။ Pandan , Singapore တြင္ရွိေသာ စက္ရံုတြင္ သူငယ္ခ်င္းျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္ေလ့လာရာ၊ အခ်ိဳရည္မ်ား ထုတ္ပိုးေသာ စက္ရံုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ လိေမၼာ္၊ ပန္းသီး စသည့္သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ဗူးသြတ္၊ ပုလင္းသြန္ လုပ္ငန္း၊ ႏြားႏို႕မ်ားကို ကြန္တိန္နာတိုင္ကီမ်ားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ာမွ စင္ကာပူတို႕တင္ပို႕ျပီး၊ ထိုႏြားႏို႕မ်ားကို ပုလင္းသြင္း၊ ဗူးသြင္း ျပန္လုပ္သည့္ စက္ရံုျဖစ္သည္။ F&N မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏြားႏို႕မ်ားသည္ အမွန္အကန္ႏြားႏို္႕ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ၊ မေလးရွားတြင္ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏြားႏို႕မ်ားကို ညွစ္ျပီး၊ ဗူးသြင္းေရာင္းသည္ Organic Milk မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ႏို႕စားႏြားမၾကီးမ်ားကို ေမြးျမဴျပီး၊ ႏြားႏို႕ညစ္ေရာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ယခုေရးလိုသည္။ အသားႏွင့္ႏို႕ အေကာင္းဆံုးထြက္ေသာ ႏြားအမ်ိဳးတစ္ခုမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဂ်င္နတစ္ပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ  WAGYU ဝါဂူး ဟုေခၚေသာ ဂ်ပန္ႏြားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေရးပါမည္။

WAGYU ဝါဂူးဟုေခၚေသာ ဂ်ပန္ႏြား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဂ်င္ေနးတစ္ပညာျဖင့္ မ်ိဳးစပ္ျပီး သေႏၶသား Embryos အျဖစ္၄င္း၊ သုတ္ပိုး Seaman အျဖစ္၄င္း ေရာင္းခ်သည္။ သေႏၶသားတစ္ခုကို ေဒၚလာ၆၅၀ျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်သည္။ အမ်ိိဳးေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ႏြားအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး သေႏၶသား တန္ဖိုးျခားနားမႈ ရွိမည္။ ထိုနည္းပညာကို ဂ်ပန္မ်ားက သူတို႕ႏိုင္ငံတြင္း သိမ္းဆည္းထားသည္။ ဂ်ပန္မ်ားက မ်ိဳးရိုးေဗဒ ပညာတြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ပုလဲမုတ္ေကာင္မ်ား၊ ငါးပုဇြန္ေမြးျမဴျခင္း၊ ၾကက္၊ဝက္၊ ဆိတ္၊ႏြား စသည့္ စားေသာက္ကုန္တိရိစာၦန္မ်ားကို စီးပြားကိုက္ေအာင္၊ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ သားငါးမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ယခု ႏို႕စား၊ အသားစား ႏြားေပါင္းမ်ားစြာအနက္ ဝါဂူး ဟုေခၚေသာ အသားစားႏြားအေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴပါက ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖ်င္း ေရးလိုက္ပါသည္။ 


ႏြားအသားႏွင့္ႏို႕ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသေၾတးလွ်ား တို႕တြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ကမၻာအမဲသား အထုတ္လုပ္ဆံုးႏိုင္ငံသည္

အမဲသားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေစ်းအၾကီးဆံုး အသားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾကက္သားသည္ ေစ်းအခ်ိဳဆံုးျဖစ္သည္။ ငါးပုဇြန္မ်ားသည္ ေစ်းအလြန္ၾကီးသလို၊ ေစ်းခ်ိဳေသာ ေရငံငါးပုဇြန္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အမဲသားေစ်းႏႈန္းသည္ ၾကက္သားေစ်းထက္ အနည္းဆံုး ၂ဆမွ် ေစ်းၾကီးသည္။ ယခုေရးသားသည့္ ဝါဂူး ဆိုသည့္ အမဲသားမ်ိဳးသည္ စင္ကာပူ NTUC ကုန္တုိက္တြင္ပင္ ေရာင္းခဲသည္။ သာမန္စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား ေစ်းၾကီးသျဖင့္ မစားၾကပါ။ အလြန္ႏူးညံ့ အရသာရွိေသာ အမဲသားျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ အရသာရွိျပီး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေအာင္ အထူးေမြးျမဴရသည္။

ႏြားတစ္ေကာင္ မ်ိဳးေစ့ပင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၆၅၀ ေစ်းရွိသည္။ ထိုမ်ိဳးေစ့ကို ႏြားမတစ္ေကာင္ သားအိမ္တြင့္ ထည့္ေပးရသည္။ အေကာင္ၾကီးသျဖင့္ ျမန္မာ သာမန္ႏြားမသားအိမ္တြင္ ထည့္ပါက၊ ရိုးရိုးေမြးႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ဗိုက္ခြဲေမြးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရြယ္အစား ၾကီးမားေသာ ျမန္မာႏြားမအမ်ိဳးတြင္ သားေႏၶမ်ိဳးေစ့တည့္ရမည္။


အမဲသား (ႏြားသား) ကမၻာ့ေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး၊ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ျဖစ္သည္။ ဘရားဇီး၊ တရုပ္၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾကးလ်ားတို႕ အဆင့္ဆင့္ရွိသည္။  Production (%) U.S. 18.7% Brazil 12.9% China 11.6% Argentina 5.0% Australia 3.6% Russia 3.2% Others 45.1% .. etc. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏြားကို သတ္စားရန္ေမြးျမဴျခင္းမရွိ၊ လယ္ထြန္ရန္ေမြးရင္း သဘာဝအတိုင္း ႏြားငယ္ေလးမ်ား ႏွစ္စဥ္ တစ္ေကာင္စီ ေမြးဖြားလာသည္။ ႏြားတစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်အသက္မွ ၁၅ႏွစ္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္သားဆိုလွ်င္ လယ္ထြန္ခိုင္းလို႕ရျပီျဖစ္သည္။ သားစပ္ရန္လည္ ရျပီျဖစ္သည္။ ႏို႕စားႏြားမမ်ားမွာ ႏို႕ထြက္သီးသန္႕ ေမြးျမဴရျပီး သာမန္ႏြားထက္ ပိုျပီးေစ်းၾကီးသည္။ ႏို႕ထြက္ေကာင္းရန္ အစာကို စနစ္တက်ေၾကြးရသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အသားစား ႏြားမ်ားသည္ ၂၄လ (၂ႏွစ္) အၾကာတြင္ ေရာင္းခ်၊ ဝင္ေငြ စတင္ရရွိႏိုင္သည္။ ႏို႕စားႏြားမလည္း ၁ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ ႏြားႏို႕စတင္ရရွိသည္။ အသား၊ ႏို႕ အေကာင္းဆံုး၊ အထြက္ဆံုး ျဖစ္ရန္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေၾကြးေမြး၊ ထိန္းသိမ္းရေပသည္။

ဝါဂူး ႏြားမ်ားသည္ အေအးပိုင္း ရာသီဥတုကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္၊ ေတာင္တန္း၊ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္မ်ားတြင္ ေမြးျမဴရန္ သင့္ေလွ်ာ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေမြးျမဴႏိုင္ပါက ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားနီးပါ ဝင္ေငြေကာင္းလာေသာ ယူနန္၊ တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ားကို အမဲသားေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏြားေမြးျမဴေရးသည္ လူအင္အားမလိုေသာ္လည္း၊ ႏြားမ်ားျပားစြာ ေမြးလာပါက၊ ရင္းႏွီးမႈၾကီးေသာ သားသတ္စက္ရံုမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ျပည္နယ္သားမ်ား အလုပ္ကိုင္ရရွိလာမည္၊ ဝင္ေငြလည္း တိုးလာျပီး ျပည္နယ္တြင္ မူရစ္၊ ဘိန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေနျခင္းမွ ပိုမိုဝင္ေငြေကာင္းေသာ သားသတ္စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္လာမည္။

● ႏို႕စားႏြားမ ေမြးျမဴေရး
ဝါဂူးႏြားမ်ားအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျပာင္းကို ေကြၽးေမြးပါက အစာဖိုး အလြန္သက္သာမည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏြားမ်ိဳးေကာင္းမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစပ္ျပီး ၅ဆက္မွ် ၾကာလွ်င္ ျမန္မာျပည္ရာသီဥတုႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကို ခံႏိုင္ေသာ ႏြားမ်ိဳးမ်ားရႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိေမြးကု တကၠသိုလ္မွ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴပညာရွင္မ်ား ေလ့လာရန္လိုသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ႏို႕စားႏြားမမ်ားစြာ ႏြားႏို႕အတြက္ သီးသန္႕ေမြးျမဴၾကသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ တစ္ေကာင္၊ ၂ေကာင္ ေမြးထားပါက ေန႕စဥ္ႏြားႏို႕ညစ္ေရာင္းသည့္ ဝင္ေငြရသျဖင့္ အလြန္စီးပြားတြက္သားကိုက္သည္။ ႏြားမ ေစ်းႏႈန္းမွာ အလြန္ေစ်းၾကီးသည္။ ႏို႕အထြက္ေကာင္းႏြားမသည္ သိန္း၅၀အထက္တြင္ ရွိႏိုင္သည္။ သာမန္ ခိုင္းႏြားသည္ ၁၀သိန္း၊ ၁၅သိန္းမွ်သာရွိေသာ္လည္း ႏို႕စားႏြားမသည္ အလြန္ေစ်းၾကီးသည္။ ႏို႕စားႏြားမ အေကာင္း ရာခ်ီျပီး ေမြးရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏြားႏို႕စက္ရံု၊ ႏို႕ဆီ၊ ႏို႕မႈန္႕စက္ရံု မရွိေသးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အေျမာက္အျမား စီးပြားျဖစ္ မထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တႏိုင္တပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ေကာင္းသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လယ္သမားမ်ားအား ေငြစိုက္ေပးျပီး ႏို႕စားႏြားမ လုပ္ငန္းထူေထာင္ေပးႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လွ်င္ျမန္စြာ လြတ္လာႏိုင္ပါသည္။

ႏြားႏို႕ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းမွာ တစ္ဂါလန္ အေမရိကန္ ၈ေဒၚလာ ပ်ွမ္းမွ်ေစ်းေပါက္သည္။ ဘီယာ၊ အရက္ေစ်းထက္ပင္ ေစ်းၾကီးသလိုရွိသည္။ အေျမာက္အမ်ားဝယ္လွ်င္ တစ္ဂါလန္ ၈ေဒၚလာ (တနည္းအားျဖင့္ တစ္ပိသာ ၃ေဒၚလာ က်သင့္ပါက၊ ႏြားႏို႕တစ္ခြက္ (၃၀၀ ml) ကို 50cent (က်ပ္၅၀၀ခန္႕) ေပးရမည္။ မဝယ္ေသာက္ႏိုင္ပါ။  သာမန္ဆင္းရဲသားမ်ား ႏြားႏို႕ဝယ္ေသာက္ရန္ ျမန္မာျပည္တြင္ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အခမဲ့တိုက္ေၾကြးပါမွ၊ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုက္ေၾကြးျခင္းျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။

ႏြားႏို႕ရဖို႕အတြက္ အလြန္ေစ်းၾကီးေသာ ႏို႕စားႏြားမမ်ား ရင္းႏွီးရမည္။ ႏြားသည္ ေတာ္တန္ရံု နာမက်န္းျဖစ္ခဲေသာ္လည္း သိန္း၅၀ခန္႕တန္ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုး၊ ထိခုိက္မႈရွိပါက နစ္နာလွပါသည္။ ၾသစေၾကးလ်ားတြင္ AWA ၾသစေၾတးလ်ား ဝါဂူးအဖြဲ႕ ရွိျပီး ေမြးျမဴလိုသူမ်ားအား ေငြေခ်းေပးသည္။ ႏြားေမြးနည္း သင္တန္းေပးျပီး၊ ၈ႏွစ္အတြင္း အရင္းေက်သည့္အျပင္ လုပ္အားခပါ ရရွိမည္။ ေဒၚလာ ၂သိန္းခန္႕ (က်ပ္သိန္း၂၀၀၀) ျဖင့္ စတင္ရင္းႏွီးကာ ႏြားအေကာင္း ၅၀၊ ၁၀၀ စတင္ေမြးျမဴႏိုင္မည္။ တစ္ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ႏြားႏို႕ရမည္။

ႏြားေစ်းၾကီးသျဖင့္ မေမြးႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲသား ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား သိုး၊ ဆိတ္၊ ကြ်ဲ မ်ားကို ေမြးျမဴေစျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရေစႏိုင္သည္။ ကမၻာႏြားႏို႕၊ အမဲသား အမ်ားဆံုးထြက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ႏြားမသတ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ အိႏၷိယသည္ ႏြားႏို႕ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယအတြက္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ တရုပ္၊ အိႏၷိယ၊ ပါကစၥတန္ တို႕သည္ ႏို႕အမ်ားဆံုး ထြက္ေသာ သိုးႏွင့္ဆိတ္ ႏို႕ထြက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိပ္ဆံုး၁၀ခုတြင္ ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကြ်ဲႏို႕အမ်ားဆံုးထြက္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ အဆင့္ ၆တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။


ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားအား ႏြားႏို႕မတိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြ်ဲႏို႕တိုက္ေကြ်းႏိုင္သည္ကို စာရင္းဇယားအရ သိရသည္။ ကြ်ဲႏို႕လည္း ဆင္းရဲသား၊ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေစ်းၾကီးေနဦးမည္ပင္ျဖစ္သည္။

● နိဂံုး
ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားသည္ ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၇၀% မွ် ျဖစ္ေနျပီး အဆင္းရဲဆံုးလူတန္းစားလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးအျပင္ Process Industry ဟုေခၚေသာ ေဆးေၾကာ၊ သန္႕စင္၊ ထုတ္ပိုးျပီးမွ လူထုထံေရာင္းခ်ေသာ စက္ရံုငယ္ေလးမ်ားစြာ လိုအပ္ေနသည္။ သို႕မွသာ ျမန္မာ လယ္ယာ၊ သားငါး ထြက္ကုန္မ်ား ျပည္ပထုတ္ေရာင္းရာတြင္ ေစ်းပိုရမည္။ မ်က္ႏွာပန္းလွမည္ျဖစ္သည္။

ႏြားႏို႕ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာကေလးမ်ား ႏြားႏို႕အဟာရ ေသာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရသာလွ်င္ ႏိုင္ငံစီမံကိန္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ႏြားႏို႕မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းအသင့္ေတာ္ဆံုး ရရွိေအာင္ ဝယ္ရမည္။ ကုလသမဂၢအကူညီမ်ားလည္း ႏို႕မႈန္မ်ားစြာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏြားႏို႕ကို ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ရန္ ေငြအရင္းႏွီးမရွိေသးေသာ္လည္း ေနာက္၃ႏွစ္အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံ မက္ကရိုစီးပြားေရးစနစ္ ေအာင္ျမင္လာျပီး၊ အစိုးရတြင္ အခြန္ဝင္ေငြ မ်ားစြာရလာမည္။ ယခု 2% of GDP အခြန္ရေနေသာ္လည္း အျမတ္စြန္းမ်ားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို စနစ္တက် အခြန္ေကာက္ႏိုင္လာလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ 35% of GDP မရလွ်င္ပင္၊ 15% of GDP ရလာပါက ျမန္မာႏိုင္င တိုးတက္ဖို႕ အလားအလာ အလြန္ေကာင္းေပသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ၾကီးပြားဖို႕ အခြန္ေကာက္ျခင္း စနစ္တက်လုပ္ရန္လိုသကဲ့သို႕ အခြန္ေငြကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းသည္ ပိုျပီး အေရးၾကီးလွသည္။ Corruptio Index တိုးတက္လာမွသာ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ အခြန္သံုးျခင္းတို႕ တရားဥပေဒအတိုင္း ေအာင္ျမင္လာမည္ျဖစ္သည။


ေနာက္ဆံုး နိဂံုးအေနျဖင့္ ဆင္ရဲေသာ ျပည္သူ႕သားသမီးငယ္မ်ား ႏြားႏို႕ေသာက္ႏိုင္ဖို႕၊ အဟာရျပည္ဝေသာ အနာဂါတ္ျမန္မာမ်ိဳးဆက္ျဖစ္လာေရးအတြက္ National Plan အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မွ ရမည္ျဖစ္သည္။