နယူးေယာက္ ၃ပါးေက်ာင္း - သၾကၤန္ပြဲေတာ္ (ဧျပီ ၁၃၊ ဆန္းေဒး)


နယူးေယာက္ ၃ပါးေက်ာင္း - သၾကၤန္ပြဲေတာ္ (ဧျပီ ၁၃၊ ဆန္းေဒး)
မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ဧျပီ ၁၁၊ ၂၀၁၄