တူေမာင္ညိဳ - “ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္” (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအတြက္ ႀကိဳးကြင္း

“ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္” (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအတြက္ ႀကိဳးကြင္း
တူေမာင္ညိဳ 
ဧၿပီလ ၁၃၊ ၂၀၁၄

Photo © RFA

ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕သေဘာထားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလိုတဲ့ သေဘာထားမဟုတ္ဘူး။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အင္အား စုမ်ားနဲ႔ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးညွႇိႏိႈင္းၿပီး အေျဖရွာလိုတဲ့ သေဘာထားလည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ဖက္သတ္အေပၚစီးယူၿပီး ဒူးေထာက္ အညံ့ခံခိုင္းတာျဖစ္တယ္။

 “ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္” ဆုိတာမွာ ဒီလိုသေဘာထားေတြကို အတိအလင္းေဖာ္ျပေနတယ္။  “ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္ ”အေပၚ တပ္မေတာ္နဲ႔အတူ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ ၾကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္တို႔ကလည္း “တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း” ရွိၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုလိုေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။  “ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္” ဆုိတာကို ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ ၾကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ စစ္တပ္တို႔က တစ္စိတ္ တည္းတစ္ဝမ္းတည္း၊ ေအးတူပူအမွ် ကိုင္စြဲထားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ရရွိဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ “တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး”ဆိုတာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား (ယာယီ) အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔နယ္၊ကိုယ့္နယ္သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထားတဲ့ေနရာေဒသေတြမွာ အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ တုိက္ခုိက္မႈေတြ မျဖစ္ပြားရေအာင္ လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္တဲ့အခါ ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္မႈေတြ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈေတြ ရယူထားၾကဖုိ႔သာ အဓိက က်ပါ တယ္။

ယခုေတာ့ “တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္” ဆုိတာနဲ႔ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ မလႈပ္ႏုိင္ေအာင္ အျပန္အလွန္ ခ်ဳပ္ငင္ထားႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။  တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္သြားၿပီး ေရရွည္ခံမယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသြားႏုိင္ဖို႔ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္ေပၚမယ့္ရလဒ္အေပၚမွာ အဓိကမူတည္ေနတာပါ။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အေပးအယူတည့္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေသနတ္သံေနာက္ထပ္ ေပၚထြက္လာစရာ အေၾကာင္းရွိမွာ မဟုတ္ေပမယ့္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေပးအယူမတည့္ၾကဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဘာစာခ်ဳပ္ႀကီးပဲခ်ဳပ္ထားထား၊ ဘယ္သူကပဲ အာမခံထားထား ေသနတ္သံျပန္ထြက္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ  (KIO) နဲ႔ အခ်ိန္တန္ၾကာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္အပစ္ အခတ္ရပ္ေနခဲ့ၾကၿပီး၊ ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရလက္ထက္မွာတုိက္ခုိက္မႈေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့တာ မဟုတ္ပါလား။ (ယခုအခ်ိန္မွာလည္း တုိက္ ခိုက္ေနၾကဆဲပဲ မဟုတ္လား)  အျခားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ပ်က္ေနခဲ့တာေတြ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပႆနာေတြကို အျပန္အလွန္တန္းတူရည္တူ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားႏုိင္ၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမာက္မာလွတဲ “ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္”ကို ေၾကညာေျပာဆိုေနမယ့္အစား တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း၊ ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) စစ္တပ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သတ္ေၾကညာဖုိ႔လိုပါတယ္။

သုိ႔ပါ၍ ၾကံ့ဖြံ႔အစုိးရ (သုိ႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာထားႀကီးၿပီး၊ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အမွန္တကယ္ရရွိလိုတဲ့ စိတ္ေကာင္း ေစတနာရွိမႈကို ျပသတဲ့အေနနဲ႔ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အခုလို စာခ်ဳပ္ေတြ (single text) ေတြအတြက္ အလုပ္ရႈပ္ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ (MPC အတြက္ေတာ့ စားဂြင္ေပ်ာက္သြားမွာေပါ့)  ယခုလက္ေတြ႔ၾကံဳေနရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြမွာပဲၾကည့္ပါ။

တစ္ခုတည္းေသာသေဘာတူညီခ်က္ (single text) ရရွိဖို႔ အလြန္တရာ ခက္ခဲေနပါတယ္။ အဲဒီ အခက္အခဲေတြအနက္ အဓိက အက်အဆံုး အတားအဆီးက “ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္” ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(single text) ရရွိဖုိ႔ ပထမအႀကိမ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ (ဧၿပီ ၅ မွ ၈ ရက္ထိ) မွာ ကာခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားဟာ တင္းမာျပင္း ထန္လြန္း၊ ေမာက္ေမာလြန္းလွပါတယ္။ “ျပည္တြင္းစစ္၊ ေတာ္လွန္ေရး၊ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္” စတဲ့ စကားလံုးေတြ မသံုးစြဲရ၊ ျဖဳတ္ပယ္ေပးရမယ္တဲ့။

“ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္” အေပၚ အေသကုိင္စြဲရပ္တည္ထားေနသမွ်၊ မစြန္႔လႊတ္သမွ် ဒီလိုတစ္ဖတ္သတ္က်ၿပီး ေမာက္မာတဲ့၊ အေပၚစီးယူတဲ့ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပဲၾကားေန၊ ၾကံဳေနရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပလည္မႈအေျဖဟာလည္း ေဝးကြာသည္ထက္ ေဝးကြာေနပါ လိမ့္မယ္။

“ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္” ကို ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္တုိ႔က ထာဝရစြန္႔လႊတ္မွသာ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ “ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္”ကို လက္ခံလုိက္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ သတ္ေသတာမ်ိဳး၊ ကုိယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းကို ကုိယ္ကိုယ္တိုင္သတ္ပစ္တာမ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

“ကာခ်ဳပ္မူဝါဒ ၆ ရပ္”ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားဘက္က“ လက္မခံႏုိင္ဘူး/ တစ္ဖက္သတ္ျဖစ္ေနတယ္ ” လုိ႔ တုန္႔ျပန္ သြားေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။