“သံမဏိငွက္သို႔..ေနာက္ဆံုး ဂါရ၀” - နီဇူလိုင္

“သံမဏိငွက္သို႔..ေနာက္ဆံုး ဂါရ၀”
နီဇူလိုင္၊ ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၁၄
(ဦး၀င္းတင္ (၁၉၃၀-၂၀၁၄) က႑)

သံမဏိငွက္.....အေတာင္သာလွ်င္..
၀န္ရွိေသာ..သင္

သင္႔ရဲ ႔ အဆံုးစြန္လင္းလက္တဲ ႔ ....ေတာင္ပံေတြကို  သာ..

ကၽြနဳ္ပ္တို႔ ကို   တပ္ဆင္ေပးခဲ ႔ပါ

သြားေတာ႔....သြားေတာ႔...

သြားေတာ႔...သင္......။


လူ ႔ငရဲ ရဲ ႔ နာက်င္ ခါးသီးမွဳေတြ..မရွိရာ

ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲ...စစ္ ေခြးဘီလူး သရဲ ေတြ....မရွိရာ

အသားထဲကထြက္တဲ ႔.ေလာက္ေတြ  ....မရွိရာ

.ေနာက္ေက်ာက ထိုးမဲ ႔...ဓါးေတြ  ....မရွိရာ

ခရီးတ၀က္.သစၥာ ပ်က္.... ျငမ္းဖ်က္သူေတြ..မရွိရာ

ကတၱီပါ လက္အိတ္နဲ ႔  အာဏာအဆိပ္နံ ႔နံသူေတြ..မရွိရာ

သြားေတာ႔..သြားေတာ႔..

သြားေတာ႔...သင္..။သင္႔ရဲ ႔ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္နဲ ႔အတူ

စစ္အာဏာရွင္ေတြကို  စြမ္းသမွ် အနိုင္ပိုင္းခဲ ႔တဲ ႔

တံေတြး တစက္..

ထီြ...တခ်က္

သိဂၤ ီ ေရႊခြက္ထဲကျခေသၤ ႔ဆီ

သြားေတာ႔...သြားေတာ႔....

သြားေတာ႔...သင္..။    ။


နီဇူလိုင္
( ၂၁.၄.၁၄)