အယ္ေဘးနီ၊ နယူးေယာက္ ျမန္မာမိသားစုုမ်ား ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္သိုု႔ ဦးညြတ္ဂုုဏ္ျပဳမည္


အယ္ေဘးနီ၊ နယူးေယာက္ ျမန္မာမိသားစုုမ်ား ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္သိုု႔ ဦးညြတ္ဂုုဏ္ျပဳမည္
မိုုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ဧျပီ ၂၅၊ ၂၀၁၄

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားဒီိမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္၊ ဟံ သာ၀တီ ဦး၀င္းတင္(အသက္ ၈၅)ႏွစ္အားရည္စူး၍ ရက္လည္ဆြမ္းကပ္တရားနာႏွင့္ ဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားအားေအာက္ ပါအစီအစဥ္အတို္င္း နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ Albany ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကပါ ရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ ပါသည္။
ဆြမ္းကပ္တရားနာႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားအစီအစဥ္
*က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ ။     ။ ဧၿပီလ (၂၆)ရက္၊ စေနေန႔၊ ၂၀၁၄
*က်င္းပမည့္အခ်ိန္ ။     ။ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ မွ ၂ နာရီ
*က်င္းပမည့္ေနရာ ။     ။ ဓမၼ၀ါဒီေအာင္ေျမမဂၤလာေက်ာင္းတုိက္
                                     1140 Broadway Rensselaer, NY 12144
ဆက္သြယ္ရန္  
ကိုလတ္   (၅၁၈)- ၅၉၆ ၂၃၆၆
ကိုစိုးမိုး    (၅၁၈) - ၄၂၁ ၄၃၄၈
ကိုေဇာ္ကိုႏုိင္ ( ၅၁၈) - ၇၇၂ ၅၀၃၈