ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား) - ငါတိုု႔ အဘ

ငါတိုု႔ အဘ
ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား)၊ ဧျပီ ၂၂၊ ၂၀၁၄

အခက္ေပြ
မ်က္ရည္တစ္စ
ငါ႔
ငါ႔အဘ
လာခဏ
ထာ၀ရ
အဘ
ဘ၀
အလွျပသမွ်
မရဏက ေခၚေတာ႔
လူ႔ေလာက က
ထြက္ခြာသြားခဲ႔ရျပီေပါ႔…။

ကေလာင္
ေဆာင္
အေရာင္
မေဆာင္
အေရာင္
ေျပာင္
အျပာေရာင္
ေထာင္အေရာင္
အ၀တ္ကိုုေဆာင္
၀ဋ္ကိုုမေရွာင္
အေမွာင္ခ်ေဘာင္
ေနာင္ဘ၀ေတာင္
ေသမထူးတစ္ေကာင္
မေက်ဘူးေမာင္..တဲ႔။

ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္
အေသခက္သည္႔သ႑န္
တစ္ဖန္မွ
အလံခ်
သူ.. မျပ
လူဘ၀
အူ..မျပ
ရရင္ရ
မရရင္ခ်မယ္႔ဟန္
မာန္အားအျပည္႔
မခံထားေရ႔ွအမွန္
လွန္
လွန္
လွန္
ေတာ္လွန္
ဘ၀မီးဆံ
က်န္သမွ်
မခ်န္ထားခဲ႔
မခ်န္ထားႀကနဲ႔တဲ႔ ………ေဟ႔။

သူ.. ကမၻာမေႀက
ဇမၺဴမွာေလ
လူသာေသ
နာမည္မေသ
အမွန္တည္ေပ
အႀကံညီေစသကြဲ႔
ပ်ံခ်ီေလတဲ႔
ခြပ္ေဒါင္း တိုု႔ရဲ ႔အဘိုုး
အရိုုးေက်ေက်
အေရခန္းခိုုက္ေပမယ္႔
အမ်ိဳးအေဆြေတြအတြက္
မေနတန္းတိုုက္ခဲ႔တယ္မိုု႔
“အေႀကြပန္း ညမွာ မႀကာခဏ အေတာ္ေမာခဲ႔ေပလည္း
အဘ..ရယ္
အေသပန္း လွကာ ထာ၀ရ ေက်ာေစာခဲ႔ျပီ”         

ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား)