Nay Lin Nyi - ပရဟိတဆိုင္ရာ ဟိုအေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္း


ပရဟိတဆိုင္ရာ ဟိုအေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္း
ေနလင္းညီ၊ ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၄

ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတုိ႔ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ပရဟိတအဖြဲ႔၏ ဒုတိယဥကၠဌသည္ပင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔တြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္ေန၏။ နွစ္ကုိယ့္တစ္စိတ္ အလုပ္လုပ္လာခဲ့သည္မွာ ၾကာျပီ။ ေသြးလႈပြဲေတြလည္း အတူတူ လုပ္ခဲ့ၾကဖူး၏။ စာၾကည့္တိုက္ အလွဴေတြလည္း အတူတူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကဖူး၏။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲေတြကိုလည္း အတူတူစီစဥ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲေတြကိုလည္း အတူတူ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။
 
ဘာသာေရးႏွင့္ပရဟိတဆိုသည္မွာ အတူတူဟုပင္ အထင္ေရာက္ ၍  အတြဲညီခဲ့ၾကဖူးသည္။သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔ ၂ ဖြဲ႔မွာ ေညာင္ညိဳရိပ္စခန္းမွာ လမ္းခြဲဖုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ အေၾကာင္းရင္းက ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ တြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈေတြ၊ ေသေၾကဆံုးရႈံးမႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း  ကူညီကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ဂ႐ုဏာႀကီးမားစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိစၥ၌ လည္း ျပဆိုခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔က ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက၏။ ပရဟိတအဖြဲ႔က ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို  ဘာသာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ ဗုဒၶဘာသာဓမၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼာရုံ၌ ေခတၱသိမ္းဆည္းပါရေစဟု ခြင့္ေတာင္း၏။ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ကလည္း ခြင့္ျပဳသည္။ ပစၥည္းေတြ လာပုိ႔စဥ္ကေတာ့ ဘာမွန္း မသိၾက။ ေနာက္ေတာ့မွ ေရလုပ္သားေတြကို အခမဲ့ေပးေဝမည့္ ငါးဖမ္းပိုက္ေတြျဖစ္ေနမွန္း သိၾကရေတာ့သည္။ ဘာသာေရးအမႈေဆာင္ ေတြမွတဆင့္ ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္မ်ားထံ နားေပါက္သြားကာ ငါးပါးသီလက်ဳိးေပါက္ေစမည့္ အားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မည္သည့္ အခါတြင္မွ် ခြင့္မျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔ႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔တုိ႔လည္း လမ္းခြဲခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္း တြင္  ထိုဘာသာေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဤသုိ႔ သေဘာေပါက္ၾကရေတာ့သည္။

(၁) ပရဟိတလုပ္ငန္းတိုင္း ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ညီသည္မဟုတ္။
(၂) တရားေတာ္နွင့္ညီေသာ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ အားေပးသင့္သည္။
(၃) ဤသေဘာတရားကို မိမိတုိ႔လို နားေဝတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု သေဘာေပါက္လာၾကေစရန္ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔က    စြမ္းသေလာက္  ျဖန္႔ေဝအသိေပးသင့္သည္။

xxxx

နိုင္ငံတကာတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာရိွသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို INGO( International Non Government Organization) မ်ားဟု ေခၚၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သူတုိ႔ကို ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ၍ ျပည္တြင္း  NGO အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သူတုိ႔၏အဖြဲ႔ခြဲ INGO အျဖစ္လည္းေကာင္း ရပ္တည္လႈပ္ရွားေနသူတုိ႔ ရွိၾက၏။ သူတုိ႔ကိုလည္း  စာေရးသူတုိ႔နိုင္ငံတြင္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားဟုပင္ လြယ္လြယ္ေခၚေနၾကသည္။

ပရဟိတဟူေသာ စကားသည္ စင္စစ္ ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္၍  (ပရ= အမ်ား ၊ဟိတ=အက်ိဳး)  အမ်ားအက်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ (အတၱဟိတ= မိမိအက်ိဳး ) INGO မ်ားကို ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားဟု အခ်ဳိ႕က လြယ္လြယ္ေခၚေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အစဥ္ အ ဆက္က လက္ခံက်င့္္သံုးလာခဲ့ၾကေသာ ပရဟိတလုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝမ်ားနွင့္မူ ထပ္တူက်သည္ မဟုတ္ေပ။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဒသနာ ေတာ္အရ ျမတ္ဗုဒၶသည္ပင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဂ႐ုဏာရွင္ ပရဟိတသမားျဖစ္ေနေပသည္။

ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းတိုင္ေအာင္ ၾကာရွည္ေလးျမင့္ ပါရမီေတာ္ျဖည့္က်င့္ခဲ့ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ သတၱဝါတုိ႔အား ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အတြက္သာဆိုလွ်င္မူ သုေမဓါရေသ့ဘဝကပင္ နိဗၺါန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္သည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶအလိုက် ပရဟိတသည္ အဘယ္သုိ႔ေသာ ပရဟိတျဖစ္သည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ေပသည္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္တြင္ မစလရြာသား ဘုရားေလာင္း ကိုမာဃနွင့္အဖြဲ႔သည္ လမ္းမ်ားကိုျပဳျပင္သည္။ တံတားမ်ားကို တည္ေဆာက္ ေပးသည္။ ေမတၱာဘာဝနာမ်ားကို ပြားမ်ားၾကသည္။ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ၾက၏။ ပိုင္ရွင္မဲ့ အသုဘအေလာင္းမ်ားကို ဖုတ္ၾကည္းသၿဂႋဳလ္ ေပးၾကသည္။ ခရီးသြားမ်ားကို ကူညီၾကသည္။ မနာလိုသျဖင့္ ကုန္းေခ်ာေသာသူႀကီးေၾကာင့္ ဘုရင္က ဆင္ျဖင့္နင္းသတ္ေစေသာ္လည္း ေမတၱာအစြမ္းႏွင့္ ပရဟိတကုသိုလ္မ်ားေၾကာင့္ ဆင္က မနင္းသတ္ပဲ ထြက္ေျပးရသည္။ သူတုိ႔ျပဳေသာပရဟိတသည္  ငါးပါးသီလကို အေျခခံသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶအလိုက် ပရဟိတဆိုသည္မွာ ငါးပါးသီလကို မက်ဳိးေပါက္ေစပဲ အမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

အေျခခံစဥ္းစားေတြးေခၚပံု၌ပင္ INGO အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဘာသာေရး ပရဟိတ အဖြဲ႔မ်ား  ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိသည္။

ပထမကြဲျပားမႈမွာ အက်ိဳးစီးပြါးဆိုင္ရာ အဓိကထားမႈ ျဖစ္သည္။လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈဒုကၡကယ္ဆယ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ INGO မ်ားက လူသားဘဝ၊ လူသားအက်ဳိးစီးပြါးကိုသာ အဓိကထားစဥ္းစား၍ ဘာသာေရး ပရဟိတမ်ားကမူ၊ သက္ရိွသတၱဝါအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြါးကိုပါ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔သည္ သက္ရွိသတၱဝါအားလံုးကို မိမိတုိ႔လိုပင္ သံသရာခရီးသြားမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားကာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔အက်ိဳးအတြက္ အျခားသက္ရိွမ်ား ေသေၾကပ်က္ဆီးရမည့္အေရးကို ခြင့္ မျပဳနိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ INGO မ်ားသည္ ယခုတဘဝတာအေရးကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္စားျပီး၊ ဘာသာေရး ပရဟိတသမားမ်ားသည္  သံသရာအေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ကြဲျပားျခားနားမႈမွာ လုပ္ငန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖၚသူတုိ႔၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။ INGO အေတာ္မ်ားမ်ားသည္  လစာရယူေသာ  ဝန္ထမ္းစနစ္ကိုက်င့္သံုး၍ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားမွာမူ အခမဲ့ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္အားဒါန ပါဝင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူက နိုင္ငံတကာ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားသည္ ရံပံုေငြ၊ အလွဴေငြေတာင့္တင္းသျဖင့္ လခေကာင္းေကာင္းေပးျပီး ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထား နိုင္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အဖုိ႔ အသင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ ေငြ ၅ သိန္းမွာ မခဲယဥ္းေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ အလႈ ေငြထည့္နိုင္သေလာက္ထည့္ၿပီး၊ စုစည္းကာ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးထည့္ရန္ အခက္အခဲရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ မွန္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ပရဟိတအဖြဲ႔ အမ်ားစုသည္ လူအား၊ ေငြအား၊ အၾကံဉာဏ္အား ထို ၃ မ်ဳိး စလံုးကို မိမိတုိ႔ဖါသာ စိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ၾက၏။

INGO တစ္ခုတြင္ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသူ၏ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပခ်က္ကို ဂ်ာနယ္တစ္ခု၌ဖတ္လိုက္ရ၏။ သူတုိ႔ ပေရာ ဂ်က္၏ ကုန္က်စရိတ္ ၆၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္မွာ ဝန္ထမ္းစရိတ္ႏွင့္အေထြေထြ အသံုးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ နိုင္ငံ တကာ အလွဴရွင္တုိ႔၏ လွဴဒါန္းေငြထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ လူမႈဒုကၡၾကံဳေနရသူတုိ႔ထံ မေရာက္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ INGO တစ္ခုမွာလုပ္လုိ႔ ေထာေနတာေလဆိုေသာ စကားမ်ားကို ၾကားသိေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာတြင္လည္း  ပညာရွင္မ်ားကို လခေကာင္း ေကာင္းေပးျပီးေဆာင္ရြက္ေစမွ ေအာင္ျမင္မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား ရိွနိုင္သလို၊ ပညာရွင္မ်ား၏လုပ္အားဒါနကို စုစည္းကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္နိုင္မည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားလည္း ရိွနိုင္ေပသည္။ (အဲဒီ INGO ကေန ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္း ၃ ေယာက္ရဲ့ လစာနဲ႔ အသံုးစရိတ္သည္ပင္ ဝန္ထမ္းစရိတ္ရဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေနတယ္။ ေမာင္မဲ ခပ္တဲ့ေရ၊ ေမာင္မဲ ဖင္ေဆးတာနဲ႔ ကုန္သြားတယ္ဆို သလိုပါပဲ။ သူတုိ႔ ၃ ဦးမွာ ၂ ဦးရဲ့ေနရာကို ျပည္တြင္းဝန္ထမ္းေတြ ခန္႔လုိ႔ ရပါတယ္။) ဟူေသာ ေဝဖန္ခ်က္ကိုလည္း စာေရးသူ ၾကားဖူးပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိ၊ သာဓုေခၚရပါသည္။  ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး က်မး္တတ္ေပတတ္ ဝိနည္းေလးစားေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ဤသုိ႔မိန္႔ပါ သည္။

“ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္က  ပရိယတၱိိရယ္၊ ပဋိပတၱိိရယ္၊ ပရဟိတရယ္လုိ႔ ၃ မ်ဳိး ေျပာလုိ႔ရတယ္။ တစ္မ်ဳိးတတ္နိုင္ရင္ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ တစ္မ်ိဳးထက္ ပိုတတ္နိုင္ရင္လဲ ပိုလုပ္ေပါ့။ သတိထားရမွာက ပရဟိတလုပ္တဲ့အခါမွာ ဝိနည္းကို အထိအခိုက္မခံဖုိ႔ သိပ္အေရး ႀကီးတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ေငြမကိုင္ပဲ၊  ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းတဲ့ ကပၸိယေကာ္မတီကို စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းျပီး၊ ေဆာင္ရြက္ေစသင့္တယ္။ ေငြဆို တာ ေႁမြလိုပဲ အဆိပ္ျပင္းတယ္လုိ႔ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးက ေဟာဖူးတယ္။ ပရဟိတေတာ့ ျဖစ္ပါရဲ့၊ ဝိနည္းထိခိုက္ပြန္းပဲ့ရင္ အတၱဟိတ ပ်က္တာေပါ့။ ကိုယ္က်ိဳးနည္းတာေပါ့။ မီးျပသမား လမ္းကၽြံမွားတယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးတယ္မဟုတ္လား။ ဘုရားအလိုက် ပရဟိတမ်ိဳး ျဖစ္ဖုိ႔ လည္း လိုပါတယ္”

တစ္ရံခါတြင္ ပရဟိတေဆာင္ရြက္ေသာ အမည္ေက်ာ္ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္  ဘာသာျခားတုိ႔ခ်ည္း ေနထိုင္ေသာေဒသ၌ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာင္ႀကီးတစ္ခုကို သိန္းေပါင္းရာခ်ီ အကုန္ခံျပီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထိုေဒသရွိ  ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းတြင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းၾကရာ ဆုေတာင္းသူက ဆိုပါသတဲ့။

“ယခုလို ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးကိုေတာင္ လာလွဴခြင့္ရေစဖုိ႔ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ေပးတဲ့  ဖန္ဆင္းရွင္ အဖဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ။

ထိုဆုေတာင္းကို ဆရာေတာ္ၾကားလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ မိန္႔မည္မသိ။ အလႈရွင္ကို ေက်းဇူးမတင္ပဲ၊ အျခားသူကို ေက်းဇူးတင္ေနသည္ဟုေတာ့ ေျပာမည္မထင္။ ဘာသာမတူ လူမ်ိဳးမတူတာကိုပင္ လွဴနိုင္ေသာသဒၶါတရားက ရိွျပီးသားမို႔ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ေန မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေတာ့ ေျပာသည္။

“ေရႊျပည္သာဖက္မွာ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး မိဘမဲ့ကေလးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္ေျပာျပီး ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ အလွဴခံ ေနတဲ့ အဖြဲ႔ရွိတယ္။ သြားေလ့လာၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔ဘာသာျခားေတြခ်ည္းပဲ။ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ဦးမွမပါဘူး။ အခုဆရာေတာ္က ဒီလို လွဴနိုင္ တာ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ သာဓုေခၚပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္တုိ႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္တဖက္ကမ္းမွာ လူမႈေရးဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ တုိ႔ဘာသာဝင္ အခ်ဳိ႕ ေတြကိုေထာက္ပ့ံျပီး ဘာသာျခားထဲ ေရာက္ေနၾကျပီ။ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ရာကို ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူမႈဒုကၡ   တစ္ခု တည္းေၾကာင့္ မ်က္စိမွိတ္ဝင္သြားသူေတြကိုေတာ့ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္တယ္လုိ႔ ေျပာရတာခက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ခုနက အလွဴ ရွင္ဆရာေတာ္ကို သိေစခ်င္ပါတယ္”

ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တကယ့္ေစတနာ၊ တကယ့္စာနာမႈျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနသာ အဖြဲ႔မ်ားရိွနို္င္သလို ၊အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေယာင္ျပလုပ္ကိုင္မႈမ်ားလည္း ရိွေနေၾကာင္း နိုင္ငံတကာမွတ္တမ္းမ်ားအရ ၾကားသိေနရပါသည္။ တကယ့္ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ မွတ္ပံုတင္ေၾကး မေကာက္သင့္ရုံမက ကာကြယ္မႈမ်ား၊ ကူညီမႈမ်ားကို နိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရက ေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔တိုင္းလည္း ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား မျဖစ္နိုင္ေပ။ ပရဟိတႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လို အပ္လွ်င္ သီးျခားက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္၏။