ကာတြန္းေစာငိုု - သူတိုု႔က ေလးသုုံးေျခာက္ကိုု ျပင္ခ်င္သတဲ့လား


ကာတြန္းေစာငိုု - သူတိုု႔က ေလးသုုံးေျခာက္ကိုု ျပင္ခ်င္သတဲ့လား
ေမ ၂၅၊ ၂၀၁၄