၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပုံသည္ ပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတုထက္ဆုိးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

  
ဟန္သစ္ႏုိင္
ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၄
(ဓာတ္ပုံမ်ား - ဟန္သစ္ႏုိင္)


ႏုိင္ငံႏွင့္လူထုအတြက္ မသင့္ေတာ္သည့္ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ေနထုိင္ရျခင္းသည္ ပူျပင္းသည့္ ရာသီဥတုေအာက္တြင္ ေနထုိင္ရျခင္းထက္ ပုိမုိ ဆုိးရြားသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ုပ္  (NLD) ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စေနေန႔နံနက္ပုိင္း ဧရာဝတီတုိင္း၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ လူထု ေဟာေျပာပဲြတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

“မွန္ကန္တဲ့ ဥပေဒ အရိပ္အာဝါသ မရွိရင္ ထပ္ထပ္ၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ မဟုတ္ဘူး၊  ဆယ္နွစ္ မဟုတ္ဘူး၊ ဆယ္သက္ ပင္ပန္းရပါလိမ့္မယ္၊
၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေျပာင္းႏိုင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုဟာ တကယ္ပဲ စစ္မွန္တဲ့  ဒီမုိကေရစီဥပေဒေအာက္မွာ လုံလုံၿခံဳၿခံဳနဲ႔ေနသြားႏုိင္မယ္”
ဟု   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူ႔အင္အားသည္အေရးႀကီးသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားကုိရွင္းျပၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းစံထားနွင့္မကုိက္ညီသည့္အတြက္   တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေၾကာင္း၊
တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးစုံနဲ႔ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုမွာ ညီညႊတ္မႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈျဖစ္ေစလုိလွ်င္ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ဒီမုိကေရစီအစုိးရတစ္ခုႏွင့္ အာဏာရွင္အစုိးရ တစ္ခုၾကားထဲတြင္ အႀကီးမားဆုံး ကြာဟခ်က္မွာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသည္ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး၊
အာဏာရွင္အစုိးရသည္ တာဝန္ယူမႈမရွိဘဲ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္တတ္ေၾကာင္း၊
ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အစုိးရတစ္ခုသည္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္သိတတ္မႈသည္ အေရးႀကီးသလုိ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း  ကုိယ့္တာဝန္ကုိယ္သိတတ္မွ ကုိယ္လုိခ်င္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုကုိထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားသည္။
  
၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ ဘာ့ေၾကာင့္  ဘယ္လုိျပင္ဆင္လုိသည္ ဟူေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ NLD  က စာအုပ္မ်ားထုတ္ေ၀ထားသျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဟာေျပာပဲြသုိ႔ ေဒသတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားအျပားမွ ျပည္သူမ်ား၊ NLD ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ငါးေသာင္းဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး
၂၀၀၈   အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆဲြရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဆႏၵေကာက္ယူရာတြက္ ၉၉ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာထားေပးခဲ့သည္။

 တက္ေရာက္လာသူမ်ား ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းတခ်ဳိ႕ကုိ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။
  
ေဟာေျပာပဲြတြင္ NLD ၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းျမင့္၊   ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္တုိ႔ကလည္း ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္္။