တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္း၏ မ်က္လုံးစိမ္းႏွင့္ မိန္းခေလး ဘာသာျပန္၀တၳဳတိုမ်ား

တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္း၏ မ်က္လုံးစိမ္းႏွင့္ မိန္းခေလး ဘာသာျပန္၀တၳဳတိုမ်ား
မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေမ ၈၊ ၂၀၁၄

စာအုုပ္အမည္ - မ်က္လုုံးစိမ္းနွင့္မိန္းခေလး နွင့္ ဘာသာျပန္၀တၳဳတုုိမ်ား
ဘာသာျပန္သူ - တကၠသိုုလ္ေရႊရီ၀င္း
မူရင္းအဂၤလိပ္ - Jennifer Bassett
ထုုတ္ေ၀သူ - ဦးသိန္းလြင္ ။ လင္းလြန္းခင္စာေပ
ပထမအၾကိမ္။ ၂၀၁၄ မတ္လ။
အုုပ္ေရ - ၅၀၀။ တန္ဖုုိး - ၁၅၀၀ က်ပ္
မ်က္ႏွာဖုုံး - Eagle
စာမ်က္နွာ - ၁၅၆ ခန္႕
၀တၳဳ အေရအတြက္ - ၇ ပုုဒ္
စာအုုပ္ပုုံစံ - အဂၤလိပ္ ျမန္မာ

The Light of English လစဥ္ထုုတ္ မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၀တၳဳတခ်ဴိ႕၏ စုုစည္းမူ ျဖစ္ပါသည္။အဂၤလိ္ပ္စာေပတြင္ စာၾကီးေပၾကီးမ်ားကုုိ လြယ္ကူေသာ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဴံး ျပန္လည္ေရးသားထားေသာ ရီတုုိး (Retold)မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ လြယ္ကူေသာ၀ါက် မ်ားျဖင့္ေရးသားထားသည္ျဖစ္ေသာလည္း မူရင္းရသ မပ်က္ေအာင္ ေရးသားထားသည္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာလုုိက္စားသူမ်ားအတြက္ အက်ိဴးလည္းရွိကာ စာၾကီးေပၾကီးမ်ား မဖတ္ႏုုိင္သူမ်ားအတြက္ လည္း အဆင္ေျပစြာ နားလည္ဖတ္ရူ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မူရင္းစာေရးဆရာမ ဂ်နီဖာဘက္စက္သည္ သူကုုိယ္တုုိင္က အဂၤလိ္ပ္စာ သင္တန္းဆရာမျဖစ္ျပီး The Phanton of the Opera နွင့္ The President ‘s Murderer ၀တၳဳၾကီး နွစ္ပုုဒ္ကုုိ ရီတုုိး ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုုသူကုုိယ္တုုိင္ ရီတုုိးပုုံစံျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သူ႕ကုုိယ္ပုုိင္မူရင္း၀တၳဳ မ်ား ျဖစ္သည့္ သူ႕၀တၳဳ ၇ပုုဒ္ကုုိ တကၠသိုု္လ္ေရႊရီ၀င္းကေန ဘာသာျပန္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ဘာသာာျပန္ျခင္း အလုုပ္ကလည္း မူရင္းကေန ဘာသာျပန္ သည္ဟုု အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆုုိႏုုိ္င္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စကားလုုံးမ်ားကုုိ တုုိက္ရုုိက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ျခင္းနွင့္ စာေရးဆရာက သူ႕အႏုုပညာကုုိ ထည့္သြင္း ဘာသာျပန္ျခင္းဟူ ေရြ႕ ခဲြျခားမည္ဆုုိပါလွ်င္ အီစာအုုပ္ေလးသည္ စာေရးဆရာ၏ အႏုုပညာဘာသာျပန္လက္ရာ ဟုုဆုုိရပါလိမ့္မည္။ သည္ေတာ့ ဖတ္ရင္းနဲ႕ အဂၤလိပ္စာလည္းတုုိးကာ ျမန္မာလုုိ ဘာသာျပန္ထားေသာ ပုုံစံ ကိုုပါ ခံစားရေပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။