သန္းဝင္းလိႈိင္ - ဦးသန္းေရႊ (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္မင္းသားႀကီး - အပိုင္း (၆)

ဦးသန္းေရႊ (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္မင္းသားႀကီး - အပိုင္း (၆)
သန္းဝင္းလိႈိင္
ေမ ၂၊ ၂၀၁၄ 
 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား အေရးယူလိုက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔၏ ၾသဇာ အ႐ွိန္အဝါႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္အစိုးရိမ္လြန္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊသည္    ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီးေနာက္ ေ႐ွးမေႏွာင္းမွာ ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔၏ တပည့္စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ရက္စြဲတပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ (၇/၂ဝဝ၄) ျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒ (၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ - ၁ဝ) ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းနအဖ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊလက္မွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း ကို သတင္းစာမ်ား၌ ယခုအခါ ႏို္င္ငံေတာ္ကို ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ လ်က္႐ွိရာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးဌာလည္းေကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ေ႐ွး႐ူ၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒကို ဆက္လက္က်င့္သုံးရန္မ သင့္ေတာ္ေတာ့ေၾကာင္းေတြ႔႐ွိရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒျပဌာန္း၍ အမ်ိဳးသားေထာက္ လွမ္းေရးအဖြဲ႔ (N.I.B) ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္သည့္ အေၾကာင္းကို အစိုးရထုတ္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို ၎၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ၂ဝဝ၄ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ ေန႔မွစၿပီး တာ၀န္မွ အနားယူခြင့္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားရာ အဆိုပါသတင္းကို ၾကားသိသူတိုင္း မွင္တက္အံ့ၾသထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္သြားေစခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔သည္ နဝတ လက္ထက္မွစၿပီး အတြင္းေရးမွဴး (၁) တာဝန္၊ နအဖ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္အျပင္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲအျဖစ္ နဝတ၊ နအဖ၊ စစ္အစိုးရ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို  သူ႔ေျခ၊ သူ႔လက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ႏွင့္ ၎၏ ေထာက္လွမ္းေရး တစ္ဖြဲ႔လုံး ဖယ္႐ွားခံရသည့္အေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစၿပီး ဟိုနားသည္နား လူစုစုျဖင့္ တီးတိုးေျပာဆိုေနၾကသည္။

စစ္အစိုးရအတြင္း အာဏာလုပြဲ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းလား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ ဖယ္႐ွားခံရသည့္အတြက္ သူစခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေ႐ွ႕ဆက္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ၾကမွာလဲ ဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔သည္ Don’t shine over your master ဆရာထက္ တပည့္က တစ္မူး ပိုမ႐ူနဲ႔ ဆိုသည့္ ပါဝါ(အာဏာ) ဥပေဒကို လိုက္နာမႈမ႐ွိဘဲ နံပါတ္ (၁) ႏွင့္ နံပါတ္ (၂) တို႔ကို ေက်ာ္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အာဏာမွ ဖယ္႐ွားခံရသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။

အခ်ိဳ႕က စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊအား ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔သည္ အာဏာရယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ေန၀င္း ေျမးမ်ားကိစၥ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ကိစၥမ်ားအား ေသြးထိုးေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ကာ ေနာက္ေက်ာကို ဓားႏွင့္ထိုးသလို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဖယ္႐ွားခံရသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ဤသို႔ သို႔ေလာသို႔ေလာ သံသယမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနစဥ္အတြင္း ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္းျမင့္သာယာ႐ွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္၌ နအဖ အဖြဲ႔ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္းက သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ႐ႊမန္းက ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က တာဝန္မွ အနားယူခြင့္ ေပးလိုက္သည္ကို အားလုံးသိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္ထားငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အျခားအေၾကာင္းမ်ားလည္း ႐ွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား တာဝန္မွ အနားေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ားအပိုင္းမွာေရာ ႏိုင္ငံတကာမွာပါ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေျခအေန၊ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေရာက္႐ွိၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ သေဘာထား အေျခအေန ၊ တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲမႈ ႐ွိ မ႐ွိ အေျခအေနတို႔ကို စိတ္ပါဝင္စားစြာ သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ ေမးျမန္းေတြးေတာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ႐ွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း။
    ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေရာက္႐ွိေနၾကေသာအဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္တရား၀င္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၊ ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးမႈမ်ားလည္း ႐ွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ႐ွိမည္ကို သိလိုေသာ ဆႏၵလည္း႐ွိၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေ႐ွ႕ဆက္သြားမည့္ မူဝါဒလမ္းစဥ္ (၇) ရပ္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည္အထိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု အတိအလင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း။
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေရာက္႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ယခင္ကပင္ က်င့္သုံးလိုက္နာေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ တစ္စုံတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲမ႐ွိ၊ ဆက္လက္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။

တတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကိုလည္း အေျပာင္းအလဲမ႐ွိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္၌လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ယခင္အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္အရပ္ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကိုဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေနသကဲ့သို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသုံးရပ္ကို စြဲကိုင္က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ဗဟိုအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္း။

တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မွန္ကန္ညီညြတ္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာ႐ွိ႐ွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာဝန္အသီးသီးကို ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည့္ Selected Member မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေ ဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသြဖည္မည္ ဆို လွ်င္ ျပည္သူအမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကိုသယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းမ႐ွိေတာ့လွ်င္ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ကုန္းတြင္းထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္ မူဆယ္ေဒသ၌ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းဥပေဒလိုက္နာျခင္းမ႐ွိဘဲ က်ပ္သန္းေထာင္ခ်ီ၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူျပဳ လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကုန္သြယ္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုမ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ တာ၀န္႐ွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မိမိေဖာ္ထုတ္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီအေ နျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး တည္းဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါတိုင္းတြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္ၿပီးလိုအပ္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔အေနျဖင့္ ယခုေျပာခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းပတ္သက္ေန သည္ဟု ေျပာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊၎အေနႏွင့္နံပါတ္(၁) အမိန္႔နာခံမႈ မ႐ွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားတြင္ အမိန္႔နာခံမႈမွာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အထက္မွေပးသည့္ အမိန္႔ကို နာခံၿပီး တာဝန္ကို  ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊နံပါတ္(၂) အဂတိလိုက္စားမႈ၊လာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင္ ့ပတ္သက္ဆက္စပ္ တာ၀န္႐ွိ ေနေၾကာင္း၊လာဘ္ယူမႈမ်ားမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔၏မိသားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ စပ္တာေတြ ႐ွိေၾကာင္း။

ယခုလိုျဖစ္ရသည့္ အေျခအေနကို အတိုခ်ဳပ္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၂-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသရန္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေခါင္းစဥ္ တပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စြာ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္၊ နမ့္ဖက္ကာ ေဒသတြင္  ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ တာဝန္သိ လုပ္သားျပည္သူတစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူတိုင္ၾကား သတင္းပို႔မႈကို အေ႐ွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးက မိတၱဴစာ အျဖစ္ လက္ခံရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းမွဴးက တိုင္ၾကားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္မႈ ႐ွိ မ႐ွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခုံအဖြဲ႔ဖြဲ႔၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ခုံအဖြဲ႔ဖြဲ႔၍ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း၊ စုံစမ္းေတြ႔႐ွိမႈမ်ားအရ အမႈမွာ က်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္း၍ မရႏိုင္သျဖင့္ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔ ေစလႊတ္ေပးမွသာသင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္၍ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနစစ္ေဆးေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ကို ေစလႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အမႈ၏ အေျခအေနမွာ အဆိုပါအဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လည္း လုံေလာက္မႈမ႐ွိျပန္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ပါ၀င္မွသာ ျပည့္စုံမည္ျဖစ္၍ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ကို ထပ္မံေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ အမႈအေျခအေန တျဖည္းျဖည္းေပၚေပါက္ခ်က္မ်ားမွာ မည္သို႔မွ် မေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ အတိုင္းအတာထိ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊လြန္စြာႀကီးမားေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လာဘ္ယူမႈျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တခ်ိဳ႕အမႈမွာ လူကိုယ္ရင္းႏွီးေပးရသည့္ အမႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း၊ တစ္ဖန္တစ္ဖက္မွ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ႏွင့္ တစ္ဖက္မွ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈစစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈတပ္၊ ၎တပ္ဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္မႈ မ႐ွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သင့္ျမတ္မႈ မ႐ွိသည့္အတြက္ ယခုလို တုိင္ၾကားသည္ဟု သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အျခားအျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း မ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားအရ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တပ္စည္းကမ္း၊ နယ္ဘက္စည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ထားပါေၾကာင္း။

ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ထပ္မံ႐ွင္းျပလိုပါေၾကာင္း၊ ကကလွမ္းသည္ အျခားညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၊ စစ္ဦးစီး႐ုံးမ်ားနည္းတူ ကကၾကည္း၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္႐ွိေၾကာင္း၊ ကကလွမ္းေအာက္တြင္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မ်ားႏွင့္လူဝင္မႈစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔႐ွိၿပီးမူဆယ္၊ျမ၀တီ၊ ေမာင္းေတာ ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္တို႔တြင္ ႐ွိသည့္ အဖြဲ႔မ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္း မသင့္မျမတ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ေမာက္ေမာက္မာမာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ႐ွိခဲ့ရာမွ ေနာက္ဆုံး ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္ဟု မိမိတို႔ သုံးသပ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုတိုင္ၾကားစာမွာ ထူးျခားသည္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို လိပ္မူတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိတၱဴေဖာ္ျပမႈတြင္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ မိမိအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴးမ်ားပါ ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၎စာမွာ ယခုအထိ မိမိတို႔ထံ မေရာက္ပါေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္မေရာက္သည္ကိုမသိ႐ွိေၾကာင္း၊ရမခတိုင္းမွဴးထံသို႔မူ နီးသည့္အတြက္ ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း။

ျဖစ္စဥ္ကို ဆက္လက္ေျပာရပါက စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားက စစ္ေဆးသည့္အခါ ဌာန (၄) ခုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ နစရ (နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရးကြပ္ကဲမႈ တပ္ရင္း) ကကလွမ္း၊ လ၀က၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဘ႑ာ/အခြန္က ၀န္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တရားစီရင္သည့္အခါ တစ္ေပါင္းတည္း တစ္ေျပးညီ စီရင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္ပိုင္းတြင္ တပ္က အားလုံးထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီး နယ္ဘက္ဌာနက ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပစ္လိုက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အားလုံးတစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက စြဲခ်က္တင္ပို႔ခဲ့ရာ တရား႐ုံးက သက္ေသခံ ပစၥည္းတင္သြင္းရာတြင္ အနည္းဆုံးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ တြက္ခ်က္မႈအရ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ခန္႔ႏွင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ရေသးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အနည္းဆုံးေစ်းျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္တြက္ခ်က္ရာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ခန္႔ တန္ဖိုးျဖစ္၍ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၃) ေသာင္း ဟု တင္ျပထားေၾကာင္းကို သိ႐ွိရပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း (၄၂) တန္ႏွင့္ ပုလဲ အလုံးေပါင္း (၁၃ဝဝ) ၏ တန္ဖိုးမပါေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ တပ္ဌာန (၃) ခုမွ ဝန္ထမ္း (၁၈၆) ေယာက္သည္ တရားဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံယူသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ၎၏ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားမွ သတင္းပို႔ခ်က္အရ ျဖစ္စဥ္ကို သိ႐ွိရသည့္အခါ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ သိရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားတြင္ တပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရသလို၊ နယ္ဘက္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာၾကရေၾကာင္း၊ ဥပေဒက်ဴးလြန္ၿပီဆိုပါက ဥပေဒအရ မည္သည့္တပ္မေတာ္သားကိုမဆို အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းအားလုံးသည္တပ္မေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၾကရ မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမွ် ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ကင္းလြတ္စြာ မ႐ွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းမ်ား အပါအဝင္ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္သည့္အခါတိုင္းမိမိတို႔ တိက်ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း။

မည္သူမွ် ဥပေဒ၏ အထက္တြင္မ႐ွိ။ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္း ဥပေဒအရာတြင္  တစ္ေျပးညီသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာထားႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရသည္မွာ မိမိတို႔တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာ မူ၀ါဒပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တာဝန္ယူစဥ္ကာလအတြင္း ဥပေဒျပဳမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူ၍ မွ်တေသာ တရားဥပေဒျဖစ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ဥပေဒအရ အေရးယူရမည့္ ကိစၥျဖစ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း။

ယခုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ အေနႏွင့္ ၎၏ တပည့္သားေျမးအေပၚ ညွာတာေထာက္ထားမႈ လြန္ကဲၿပီး ေဒါသျဖစ္ခဲ့ရာမွ ယခုကိစၥ အစပ်ိဳးတာျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ဒုဥကၠဌႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔တို႔သည္ ကပၸတိန္၊ ေမဂ်ာေလာက္မွစၿပီးအတူ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လာသည္မွာယေန႔ထိျဖစ္ေၾကာင္း၊၎အေနႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး /နစရ စသည့္ ၎၏ အရာ႐ွိ ရဲေဘာ္မ်ား ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ႐ွိ မ႐ွိ ၊ မွန္ကန္မႈ ႐ွိ မ႐ွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပည့္သားေျမးတို႔တြင္ မည္သည့္ဘက္က ရပ္တည္ရမည္ စသည္တို႔ကို သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတြင္မူ ထိုသို႔ မရပ္တည္ႏိုင္ဘဲ ေဒါသမ်ား ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သုံးသပ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒဘက္က ရပ္တည္ႏိုင္မႈ မ႐ွိျခင္းမွာ ထိုလာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားတြင္ ပတ္သက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူႏိုင္ေၾကာင္း။

၃၀-၉-၂၀၀၄ ၇က္ေန႔တြင္ ၅ ပတ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ စုံညီအစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး လမ္းညႊန္ၾသ၀ါဒ ေပးၿပီး ဆုံးျဖတ္ေပးတာ ႐ွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ၀န္ထမ္းအားလုံးကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကစ၍ ၀န္ထမ္းေထာက္ပံ့ေငြ ၅ဝဝဝိ/ လစဥ္ခ်ီးျမွင့္ေပးၿပီးျဖစ္၍ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ထပ္မံသတိေပး ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၃ ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ပင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုလည္း သီးျခားညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္ပိုင္းကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၀င္ေငြ၊ ေမြးျမဴေရး ၀င္ေငြႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တပ္ရင္းရန္ပုံေငြႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၀င္ေငြမွလြဲ၍ က်န္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ၃၁-၃-၂ဝဝ၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ရပ္စဲၿပီ ျဖစ္ရမည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ လႊဲေျပာင္းမရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႐ွိပါက ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါက တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ အရာ႐ွိခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပၾကရန္ႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာၾကရန္ အစိုးရအဖြဲ႔  စုံညီအစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ထပ္မံသတိေပး ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း။

ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ၁-၁ဝ-၂ဝဝ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကကၾကည္း က ညႊန္ၾကားစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္၍ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းသက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ၁၄-၁ဝ-၂ဝဝ၄ ရက္ေန႔အေရာက္ ျပန္လည္စိစစ္ တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္း ၁-၁ဝ-၂ဝဝ၄ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ဒုတိယစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ကြက္ကဲမႈ အားနည္းျခင္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ စနစ္တက်႐ွိမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္သည္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ စည္းကမ္းႏွင့္ စနစ္တက် ႐ွိေစေရး အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ထိခိုက္ ခံစားရသည္ဟု သိရေၾကာင္း။

ထိုသို႔ သိရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား ၄-၁ဝ-၂ဝဝ၄ တြင္ ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား ထိုတာဝန္မ်ားေပးရန္ မည္မွ်အထိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ရသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ မည္သို႔မွ် ခန္႔အပ္၍ မရႏိုင္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးအဆင့္ေပးရန္ ဥကၠဌ၏ စစ္ဘက္အႀကံေပးအရာ႐ွိ အဆင့္အထိ တိုးျမွင့္ခန္႔ထားေပးသည္ကို လည္းေကာင္း၊လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားမည္မွ်အထိတိုးေပးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေအးေအးေဆး ေဆး နား၀င္ေအာင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ႏွစ္ခုစလုံးကို တစ္ေယာက္တည္း ယူထားျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တြင္ မေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အသစ္ခန္႔ၿပီး အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းမည္၊ထို႔ေနာက္နစက၊နစရမ်ားကြပ္ကဲမႈမ်ားကိုေျပာင္းေပးမည္ဟုအခ်က္(၃) ခ်က္ ေျပာလိုက္ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အသစ္ခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ အေနႏွင့္လည္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးတြင္စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာတာဝန္ကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႔ႏွင့္တိုင္ပင္ကာ စည္းစားသုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၁၄-၁ဝ-၂ဝဝ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုုင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔သည္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနခ်ဳပ္႐ွိ ဌာနမွဴးႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးတို႔ကိုေခၚ၍ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီးညႊန္ၾကားခ်က္ေပးသည္ဟုသိ႐ွိရေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔က မင္းတို႔အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္၍ ယခုလိုျဖစ္ရတာ ဟု ေျပာေၾကာင္း (၎စကားသည္ ၁၀၅ မိုင္နမ့္ဖက္ကာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္မည္ဟုမိမိတို႔ ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း) ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴး တပ္မမွဴးမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ား လိုက္ရန္ ၊ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားစုံစမ္းၿပီး သတင္းတည္ေဆာက္ထားရန္၊ ၿပီးပါက ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို အစိုးရ အဖြဲ႔ (Cabinet) အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာမည္ဟု ေျပာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လာမႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံး၌ တပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲမႈ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ လြန္စြာ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္လ်က္ ႐ွိေနသျဖင့္ ၁၉-၁ဝ-၂ဝဝ၄ ရက္ေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား တာ၀န္မွ အနားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

ယေန႔ ႐ွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အျမင္က်ယ္ေသာ အေတြ႔အႀကဳံရင့္ က်က္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အသိအျမင္၊ အေတြ႔အႀကဳံ႐ွိေသာဓနအင္အား႐ွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အမွန္အတိုင္း ႐ွင္းလင္းသိျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ယွဥ္တြဲျဖစ္ထြန္းေစရ ေအာင္ မွန္ကန္မွ်တစြာ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ သေဘာထား ခံယူခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထိုသို႔ ႐ွင္းျပရျခင္းအေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ မ႐ွိသည့္အျပင္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရသည့္ သေဘာအေနအထားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ငင္ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ ႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ကို ေျပာရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ပါက ၊ ေျပာသင့္ပါက မိမိထပ္မံ၍ ေျပာျပမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

မိမိတို႔ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂/၂ဝဝ၄)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔အား တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္း (၃/၂ဝဝ၄)၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း (၄/၂၀၀၄)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ကို အတြင္းေရးမွဴး (၁) ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အားလုံးအသိျဖစ္ေ ၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအး ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္မ်ားက  ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကုိ သင့္ျမတ္သည့္သူ ကို ေ႐ြးခ်ယ္တာ၀န္ေပး တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက တာဝန္ေပးတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္းသည္ တပ္စုမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴး၊ ဗ်ဴဟာမွဴး၊ တပ္မမွဴး၊ တိုင္းမွဴး အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား တိုင္းမွဴးတာ၀န္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပါအဝင္ အေတြ႔အႀကဳံေပါင္းမ်ားစြာ ကို ျဖတ္သန္းခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာ ရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ သို႔ ေရာက္သည့္ အခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး (၁) အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ႐ွိသည္ျဖစ္၍ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းကို အသင့္ေတာ္ဆုံးဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တပ္သဘာ၀အရ အၿမဲတမ္း (Training) ေပးထား သည့္အတြက္ မည္သူမွ် မ႐ွိသည့္အတြက္ အလုပ္မျဖစ္ ဆိုသည့္ကိစၥမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္သြားမည္ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ိဳး မိမိတို႔တပ္တြင္ မ႐ွိေၾကာင္း၊ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တာ၀န္ယူသည့္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းအား ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္သည္ႏွင့္အညီ ဒုတိိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုး၀င္းအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံအက်ိဳးႏွင့္ျပည္ သူမ်ား အက်ိဳးကိုႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားသည့္မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာ င္းျဖင့္ ႐ွင္းလင္းမွာၾကားပါသည္။

(၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၂၄) ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္းျမင့္သာ႐ွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ခန္းမ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေ႐ႊမန္း၏ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္)

ဤသို႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊသည္ လက္ဦးမႈ အရယူကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား ဖယ္႐ွား၍ ၎၏ ေနရာတြင္ သူ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္းႏွင့္ အစားထိုး ခန္႔အပ္လိုက္ေလသည္။

အာဏာ႐ွင္ လက္ထက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္ စနစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးက႑အားလုံးနီးပါးကို စစ္တပ္ႏွင့္ လက္ေ၀ခံ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ားက လႊမ္းမိုး လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားသည္။ ယေန႔တိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး ၂ ခုက လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္း (MEC) တို႔ ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းႀကီး ၂ ခုမွာ  ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ အားလုံးနီးပါးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း လုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခုႏွင့္ အတူတကြ ပူးတြဲ လုပ္ပိုင္ေနရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Union of Myanmar Economic Holidings Limited) ကို (န၀တ) အစိုးရ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၇/၉ဝ ျဖင့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ မွတ္ပုံတင္အမွတ္မွာ (၂၈/၉ဝ-၉၁) ျဖစ္ၿပီး ကနဦး မတည္ေငြမွာ က်ပ္ ၁ဝ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ) ႐ွိသည္။ ပုဂၢလိကပိုင္ လႊဲေျပာင္းသည့္ ကာႏွင့္ ယခင္ဆို႐ွယ္စီးပြားေရး အမိန္႔ေပး စီးပြားေရးစနစ္မွ အသြင္ေျပာင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကို ဦးပိုင္ကုမၸဏီထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လက္႐ွိႏွင့္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၏ အစု႐ွယ္ယာမ်ား ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ ထည့္၀င္၍ အျမတ္ကို ခြဲေ၀ရန္ျဖစ္သည္။ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အစု႐ွယ္ယာကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္႐ွိ တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီးဌာနမွ ပိုင္၍ အဆင့္ (က) ႐ွယ္ယာဟု လူသိမ်ားသည္။ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမူ တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား၊ တပ္တြင္းသမ၀ါယမမ်ား၊ စစ္ျပန္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားနွင့္ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းအသင္းမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး အဆင့္ (ခ) ႐ွယ္ယာဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ၊ ပလပ္စတစ္စက္႐ုံ၊ ဆီအုန္းၿခံ စိုက္ပ်ိဳးခင္း၊ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ သတၳဳလုပ္ငန္း စသည္တို႔ျဖင့္ က႑မ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္တြင္ လက္ခြဲ ၃ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ႐ွိေနသည္။ ထင္႐ွားသည့္ လက္ခြဲ ကုမၸဏီမ်ားမွာ
    (၁) ဗႏၶဳလသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (ပါရမီဘတ္စ္ကားမ်ား)
    (၂) ျမဝတီကုန္သြယ္ေရး
    (၃) ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ
    (၄) ျမဝတီဘဏ္
    (၅) ျမ၀တီခရီးသြားလုပ္ငန္း
    (၆) ျမ၀တီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အင္တာပ႐ိုက္စ္ အုပ္စု
    (၇) ပ်ဥ္းမပင္ စက္မႈဇုန္ (အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း)
    (၈) ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ား (ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း)
    (၉) ပတၱျမားႏွင့္ နီလာမုိ္င္းတြင္း (႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း) စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အျခား ကုမၸဏီ (၂၂) ခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း  လုပ္ကိုင္ေနေသးသည္။ ၎ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဦးေတဇပိုင္သည့္ ထူးထရိဒင္း ကုမၸဏီ၊ ဦးေက်ာ္ဝင္း ပိုင္သည့္ ေ႐ႊသံလြင္ ကုမၸဏီ၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ျမန္မာဘီယာလီမိတက္တို႔ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေအး႐ွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီတို႔လည္းပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ဦးပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးသည္ မူးယစ္ရာဇာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ အျမတ္ထြက္ေစသည့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ႐ွိေနသည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဦးပိုင္သည္ အထူးဦးစားေပး ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငနး္မ်ားလည္း ရ႐ွိတတ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္း လက္ဦးမႈ ရ႐ွိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တိုက္႐ိုက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား (FDLs) သည္ ဦးပိုင္မွ တဆင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ထင္႐ွားသည့္ သာဓက တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ (ၿငိမ္း) ႏွင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔မွာ ယေန႔တိုင္ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီ၏ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ (CEC) မ်ားမွာ
    ၁။ ဥကၠဌ                    - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး
    ၂။ ဒု-ဥကၠဌ                - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လွေအာင္သိန္း
    ၃။ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ            - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဝင္းသန္း
    ၄။ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ            - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဇာနည္ဝင္း
    ၅။ ဒု မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ            - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေအာင္
    ၆။ ဒု မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ            - ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းထြန္း
    ၇။ ဒု မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ            - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းၾကည္
    ၈။ CEC (ဥပေဒအႀကံေပး)            - ဦးသက္ေအာင္
    ၉။CEC                    - ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္ေဂ်ာ့
    ၁၀။ CEC                - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိုးေဌး
    ၁၁။ CEC                - ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေဇယ်
    ၁၂။ CEC                - ဗိုလ္မွဴး ေမာင္ေမာင္ျမမိုး
    ၁၃။ CEC                - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေသာင္းဝင္း
တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း (Myanmar Economic Corporation) ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) ႏွင့္ အၿပိဳင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္ အရာ႐ွိ အခ်ိဳ႕က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပံ့ပိုးမႈ မေပးႏိုင္ဟု ယူဆၾကေသာေ ၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္႐ုံးက တာ၀န္ခံလည္ပတ္ၿပီး ၊ လက္႐ွိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ တပ္မေတာ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢလိက အစု႐ွယ္ယာေငြမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည္။ ၎သည္ (UMEHL) ကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ငန္းအစုႀကီး ကြန္ဂလိုမာရိ တ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ကပင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပို၍ အက်ိဳးေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ပို၍ စိတ္ထက္သန္ပုံရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ စာရင္းအရ (MEC) ကို ဦးေဆာင္ေနၾကသူမ်ားမွာ-
    ၁။ ဥကၠဌ        - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထင္ေအာင္ေက်ာ္
    ၂။ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ    - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္စုိးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သူရျမင့္သိန္း
    ၃။ ဥပေဒအႀကံေပး    - ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးတင့္ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးၾကည္
    ၄။ ဒုအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္    - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းထြန္းဦး
    ၅။ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန    - ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းထြန္း
    ၆။ ကုန္သြယ္ေရးဌာန    - ဗိုလ္မွဴးမ်ိဳးဦး တို႔ ျဖစ္သည္။

MEC သည္ စီးပြားေရးကုမၸဏီ (၂၇) ခု၊ ဘဏ္ တစ္ခု၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (၁)ခု ဆန္စက္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဦးပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ကဲ့သို႔ပင္ က႑ေပါင္းစုံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိအျပည့္အ၀ ပိုင္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၁၀၀ ခုကို လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ခ႐ိုနီ နီးစပ္သူမ်ားပိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ ေဒ၀ူး အင္တာေန႐ွင္နယ္၊ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၊ ကာ၀ါဆာကီ Plant sustem L.td စသည္ကဲ့ သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးမ်ားလည္း ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

    MEC မွ အျပည့္အဝပိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ -
    ၁။ အင္းဝဘဏ္
    ၂။ သံမဏိစက္႐ုံမ်ား
    ၃။ သန္လ်က္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံ
    ၄။ သၾကားစက္႐ုံမ်ား
    ၅။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား
    ၆။ ဆန္စက္
    ၇။ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းစက္႐ုံ
    ၈။ သတၳဳတြင္း ကုမၸဏီ
    ၉။ သတၳဳ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ
    ၁၀။ ဟိုတယ္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စစ္တပ္လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ေစ်းကြက္ကို စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလြမ္းသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈအေပၚ အေျခခံ၍ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔သည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူတို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လည္ပတ္စီမံရန္ စီးပြားေရး အရည္အခ်င္း မ႐ွိၾကသည့္ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ ကူညီၾကရသည္။

ယခုအခါ စစ္တပ္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားျဖစ္ေနေသာ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားမွာ
    ၁။ ဦးေတဇ (ထူးထရိတ္ဒင္း ကုမၸဏီ)
    ၂။ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္ (ေခၚ) စတီဗင္ေလာ (ေအး႐ွားေဝါလ္)
    ၃။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ (မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ)
    ၄။ ဦးျပည္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေနေအာင္ (ေအာင္ျပည့္ၿဖိဳးကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ GE)
    ၅။ ဦးေအာင္သက္မန္း (ဧရာေ႐ႊ၀ါ ကုမၸဏီ)
    ၆။ မိုက္ကယ္မိုးျမင့္ (ျမင့္ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ား အုပ္စု)
    ၇။ ေနဝင္းထြန္း (Ruby Dragon jade and Cems Co.Ltd)
    ၈။ ဦးခင္ေ႐ႊ (ေဇကမၻာ ကုမၸဏီႏွင့္ ျမရိပ္ညိဳ ဟိုတယ္အုပ္စု)
    ၉။ ဦးေဌးျမင့္ (ယုဇန ကုမၸဏီ)
    ၁၀။ ဦးအိုက္ထြန္း (အိုလံပစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလိီမိတက္)
    ၁၁။ ဦးခ်စ္ခိုင္ (ဧဒင္အုပ္စု)
    ၁၂။ ဦးေအာင္ကိုဝင္း (ကေမၻာဇဘဏ္)
    ၁၃။ ဆာ့ခ်္ပန္း (ေခၚ) ဦးသိန္းဝင္း [Serge Pun and Associates (Myanmar) Ltd ]
    ၁၄။ ဦးေက်ာ္ဝင္း (ေ႐ႊသံလြင္ ကုမၸဏီ)
    ၁၅။ ဦးဝင္းေအာင္ (ဒဂုံအင္တာေန႐ွင္နယ္ လီမိတက္)
    ၁၆။ ဦးေအာင္ျမတ္ (မားသားထရိတ္ဒင္း ကုမၸဏီ)
    ၁၇။ ဦးတင္ဝင္း (တင္ဝင္းထြန္း ကုမၸဏီ)
    ၁၈။ ဦးေက်ာ္ဝင္း (ေ႐ႊသံလြင္ ကုမၸဏီ)

ယင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မိမိၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးကိုသာအဓိကဦးတည္၍မည္သူေသသ ငေတမာလွ်င္ ၿပီးေရာ စိတ္ထားျဖင့္ ျပည္သူလူထု တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘိုးဘြားၿခံေျမမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာလယ္ယာတို႔ကိုအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ မတရားသိမ္း ဆည္း ခံရမႈေၾကာင့္ လူထုတစ္ရပ္လုံးသည္ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့၊ အိုးမဲ့၊ အိမ္မဲ့ ဘ၀သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၾကရ သည္။၎တို႔၏ လက္ေ၀ခံ ခ႐ိုနီမ်ားဘက္မွ အကာအကြယ္ေပးေနေသာေၾကာင့္ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစုံႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေနရာအႏွံ႔၌ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေပသည္။

ယခုအခါ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္အတြင္း ဘိုးဘြားပိုင္ အိုးအိမ္ၿခံေျမႏွင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းသည့္ ျပႆနာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနရာ အဆုိပါ ျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ထိုကိစၥအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေပ။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ ခ႐ိုနီခ်ယ္လွယ္မႈအား မတြန္းလွန္ႏိုင္ေသးျခင္း၊ သမၼတအနားတြင္ ႐ွိေသာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ကို္ယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ နစ္နာခ်က္မ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴ႐ူ ခံေနရေပသည္။

၂၀၁၁ ဇူလိုင္လမွ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားၿခံေျမမ်ား သိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ တုိင္ၾကားစာ ၅၆၅ ေစာင္တြင္ ယခင္အစိုးရမွ စ၍ ယေန႔တိုင္ စစ္တပ္က ေျမဧက ၂၄၇ဝ၇၇ အတင္းအက်ပ္ႏွင့္ တရားမ၀င္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္အေျပာႏွင့္လက္ေတြ႔တျခားစီျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္လက္တစ္ဆုပ္စာသာ သုံးမကုန္ျဖဳန္းမကုန္ ခ်မ္းသာသြားေသာ္ လည္း လူထုတစ္ရပ္လုံးသည္ ဆင္းရဲသထက္ဆင္းရဲကာစားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ ဘဝသို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ၿပီး ေျမခံ ေရခံ ေကာင္းမြန္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း သန္း ၆ဝ ေက်ာ္ေသာ လူထုတစ္ရပ္လုံးက ဆင္းရဲမြဲေတ၍ အာ႐ွတိုက္၏ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံစာရင္း၌ ပါ႐ွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ လူဦးေရ သန္း ၆ဝ ခန္႔အနက္ ၃၇ သန္းခန္႔မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံတြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ အခြန္အတုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေကာက္ခံေနမႈ၊အေထြေထြစားေသာက္ကုန္ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္လူေနမႈစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ လူဦးေရ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား သို႔ ေခတ္သစ္ကၽြန္အျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရေပ သည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း ဘဝလုံၿခဳံမႈမွ အစ လုပ္ခ၊ လစာ ေခါင္းပုံျဖတ္ ခံေနရေပသည္။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။)