ေခတ္ရနံ႔ အမွတ္ ၁၊ ေမလထုတ္ ထြက္ျပီ

ေခတ္ရနံ႔သင္းပ်ံ႕လိႈင္ေစ
မိုးမခစာအုပ္စင္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၄

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အယ္ဒီတာအဖြဲ႕သည္၅ ႏွစ္ႏွင့္ ေလးလၾကာစီစဥ္ထုတ္ေဝ ခဲ့ေသာရနံ႔သစ္မဂၢဇင္းကိုႏွေျမာတသစြာ သံေယာဇဥ္ျဖတ္ရင္း ေခတ္ရနံ႔ မဂၢဇင္းစတင္ေမြးဖြားလုိက္ၾကပါၿပီ။ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း ေက်ာ႐ုိးကုိအေျချပဳထား ေသာ္လည္း ပို၍ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ႀကိဳးစားမြမ္းမံထားပါသည္။

 ေခတ္ရနံ႔ဟူသည့္အတုိင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ၊ ျဖတ္သန္းေနရေသာ ေခတ္ ကာလမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာပံုရိပ္မ်ား ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းတင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ကာလမ်ားကို အေျချပဳလ်က္အနာဂတ္လားရာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အားထုတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေစကာမူ အားနည္းခ်က္၊ လစ္ဟာခ်က္မ်ား ရွိေနႏုိင္ပါသည္။ ေခတ္ရနံ႔၏ အားနည္းခ်က္၊ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္၊ အႀကံျပဳမည္ဆုိပါက ေလးနက္စြာ ႀကိဳဆုိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ 'ေခတ္ရနံ႔' ဟူေသာ မဂၢဇင္းအမည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ ကိုပုညေဆြ(ရာျပည့္ မႏၲေလးစာအုပ္ဆုိင္ႏွင့္စာေပျဖန္႔ခ်ိ ေရး၊ အလကၤာစာအုပ္တုိက္)ႏွင့္ 'ေခတ္ရနံ႔' မဂၢဇင္း စာလံုးဒီဇုိင္းေရးဆြဲေပး ေသာဗဂ်ီလင္းဝဏၰကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳအပ္ ပါသည္။ ထုိ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕အားလည္းေကာင္း၊ ေခတ္ရနံ႔ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားအားလည္း ေကာင္း၊ စာအုပ္အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ စာေပျဖန္႔ခ်ိေရးမ်ားႏွင့္စာဖတ္သူမ်ား အားလည္းေကာင္း၊ စာမူေရးသားေပးပို႔ၾကေသာ စာေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကာတြန္းဆရာမ်ားႏွင့္ပန္းခ်ီဓာတ္ပံု အႏုပညာရွင္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေလးနက္စြာေက်းဇူးစကားဆုိရင္း ေခတ္ရနံ႔မဂၢဇင္းအမွတ္(၁)ကို ထုတ္ေဝ လုိက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း...။

ပည္ေသြးႏုိင္
တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ။