ေဆာင္းလူ - အ က် င့္

အ က် င့္
ေဆာင္းလူ
ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၄
 


စၿပီး ပ်က္လာလုိက္တာ ... ျပင္ဖုိ႔ေတာင္ ေမ့ေနတယ္ ...။

အမွန္က ေမ့တာမဟုတ္ ...။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းလုိ႔သာ ယုိးစြပ္လုိလွသည္။ မွန္သည္ ...ေမ့ျခင္းမဟုတ္..ေမ့ေလာက္ေအာင္ပင္ ...ျဖစ္စရာကိစၥလည္း မဟုတ္ ...။ သုိ႔ေသာ္ ... ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းတုိ႔သည္ပင္ ပ်က္စီးပ်က္စီးေၾကာင္းတုိ႔၏ အစဟု ယူဆလွ်င္ကား ရေပလိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်ရေပမည္။
+++++

ေျပာမယ့္သာ ေျပာသည္ ...။

ခုတေလာ ... ေသာက္က်င့္တုိ႔သည္ မေကာင္း ...ကုိယ့္ေျခကုိယ့္လက္ အေကာင္းပကတိႀကီးႏွင့္ ဒုကိၡတမဟုတ္ေသာ္ျငား သုံးၿပီးသား ဇြန္း၊ ခြက္ေယာက္တုိ႔ကုိ ပစ္ပစ္ထားျခင္လာသည္ ...။

ခုတေလာ ေသာက္က်င့္တုိ႔သည္ မေကာင္း ...
သူမ်ားႏွာေခါင္းေပါက္ႏွင့္ အသက္႐ႈရမွ ေက်နပ္တတ္လာသည္ ...။

ခုတေလာ ေသာက္က်င့္တုိ႔သည္ မေကာင္း ...
အုပ္စုေဘာင္ဖြဲ႕ၿပီး ... အတင္းအဖ်င္း ေျပာခ်င္လာသည္ ...။

ခုတေလာ ေသာက္က်င့္တုိ႔သည္ မေကာင္း ...
လုပ္လက္စ အလုပ္တြင္ ေရသာခုိ အေခ်ာင္လုိက္ ... ေနလုိက္ရမွ ေက်နပ္တတ္လာသည္။

ခုတေလာ ေသာက္က်င့္တုိ႔သည္ မေကာင္း ...
ယူရမည့္ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ က်ားေခ်ာင္း ေခ်ာင္းေျမာင္းတတ္လာသည္ ...။

ခုတေလာ ေသာက္က်င့္တုိ႔သည္ မေကာင္း ...
ထမင္းစား ၁ နာရီ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ ၁ နာရီ၊ ေကာ္ဖီေသာက္ ၁ နာရီႏွင့္ တေန႔ ၈ နာရီအလုပ္ကုိ ျဖတ္ညွပ္ကပ္ လုပ္လုပ္ပစ္တတ္သည္။

ခုတေလာ ...
ထုိတေလာ ...
ဤတေလာ ... ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ... ကြၽႏု္ပ္၏ မေကာင္းေသာ ေသာက္က်င့္တုိ႔သည္ တေန႔ထက္ တေန႔ ပုိပုိမ်ားမ်ားလာေလ၏ ...။

လူသူေလးပါး ထူထပ္ေသာ ဤအရပ္တြင္ .. ကြၽႏု္ပ္၏ ေသာက္က်င့္မ်ား ...အျခားေသာသူမ်ားထံသုိ႔ ... မထင္ မထင္သလုိ ကူးစက္သြားမည္ စုိးလွသည္မွာ ... အထူး ေျပာဖြယ္ရာ မရွိေလၿပီ ...။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၄