ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္)- ဘုန္ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရး ရန္ပုံေငြဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပမည္

ဘုန္ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရး ရန္ပုံေငြဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပမည္
ရန္ေနာင္ (ဗုိလ္တေထာင္)
ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၄


ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ သီလရွင္ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေရရည္တည္တံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ ပံ့ပုိးေငြပေဒသာပင္စုိက္ထူးျခင္း ရန္ပုံေငြရွာ ေဖြေရး ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတခုကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

အဆိုပါ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို  TERAKOYA MUSIC FESTIVAL ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ရန္ကုန္ GMI (Greater Mekong Initiative) က စီစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ GMI (Greater Mekong Intiative ) ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခ့ဲၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေရွးယခင္ကတည္းက တည္ရိွခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အရွည္သျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရိွနုိင္ေစရန္ ထိန္းသိမ္း ပ်ဳိးေထာင္သြားရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ Mr.Shinzo Abe (ယခုလက္ရိွ ဂ်ပန္နိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ )၏ဇနီး Mrs.Akie Abe မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ အလွဴရွင္မ်ားမွ ယိုယြင္းေနေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုလက္ရိွကာလအထိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း (၁၃) ေက်ာင္းနွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ (၁၀) ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြပေဒသာပင္စိုက္ထူနိုင္ရန္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ျပဳလုပ္ရရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

ထိုေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ Lazy Club ေတးဂီတဝိုင္းႏွင့္အတူ  ေမဆြိ၊ ေမခလာ၊ R ဇာနည္၊ နီနီခင္ေဇာ္၊ ခ်မ္းခ်မ္းတို႔မွ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေၾကးလက္မွတ္ခမွာ သံုးေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း၊ တေသာင္းခြဲ ၊ တေသာင္း၊ ခုနစ္ေထာင္တို႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။