မႏၱေလး FM က အသံထြက္ပုံျပင္မိတ္ဆက္

IMG_20140526_122418 
မႏၱေလး FM က အသံထြက္ပုံျပင္မိတ္ဆက္
(တကၠသိုလ္ေရႊရီ၀င္းဘာသာျပန္ ဘုရင္ၾကီး၏အိပ္မက္၊ ကမာၻအရပ္ရပ္ကပုံျပင္မ်ားပထမတြဲ) 
 ေရဒီယိုေတြမွာ ပုံျပင္လက္ေဆာင္တင္ဆက္ေလ့ရွိတာမို႔ အမွတ္တရ နားဆင္ဖို႔ တင္ဆက္တာပါ။ အသံျဖင့္သရုပ္ေဆာင္မ်ား အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လုိက္ရပါတယ္။
IMG_20140526_122408