ေရႊျပည္စုိး - ဒုတိယအႀကိမ္ ဗုဒၶဒီပန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (Long Island) ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္

ဒုတိယအႀကိမ္ ဗုဒၶဒီပန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (Long Island) ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္
ေရႊျပည္စုိး
ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၄
 

ကမာၻ႔ ဗုဒၶသာသာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးပညာ၀ံ၀တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Buddha Dipan Meditation Center တြင္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႀကီးကုိ စည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။  ဤပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ ျမန္မာအစားအစာ အမ်ိဳးအမည္ ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကို နံက္ ၁၀ နာရီမွ စတင္ေရာင္းခ်ရာ မြန္းလြဲ ၂ း ၃၀ မိနစ္တြင္ ၿပီးဆံုးသြားပါသည္။ စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြမွာ ေဒၚလာ ၈၅၀၀ ရရွိရာ ဦးျမင့္လြင္ - ေဒၚစန္းစန္းလြင္တုိ႔က ေငြ ၁၀၀၀၀ ျပည့္ေအာင္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ျဖည့္လွဴသြားပါသည္။

ေစ်းေရာင္းပြဲႏွင့္အတုူ ေဒသခံလုူငယ္မ်ားက သီဆိုကခုန္ျခင္းအျပင္ ကံစမ္းမဲေဖာက္ျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ မစႏၵာစိုးညႊန္႔ႏွင့္ မသင္းသင္းေမာ္တို႔ဦးေဆာင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႔မွ အကပေဒသာတုိ႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။

ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၂ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေျမာက္မ်ားစြာကုိ မိမိဘာသာတည္ေထာင္၍ ဗုဒၶသာသနာ ကမာၻ႔အႏွံ႔ျပန္႔ပြားေအာင္ သာသနာျပဳလွ်က္ရွိသည္ ဆရာေတာ္တပါးလည္း ျဖစ္ သည္။