ဗီယက္နမ္ ဘဏ္သူေဌး၊ အခြန္ေရွာင္မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈေထာင္အႏွစ္၃၀က် (9-June-2014)


ဗီယက္နမ္ ဘဏ္သူေဌး၊ အခြန္ေရွာင္မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈေထာင္အႏွစ္၃၀က်   (9-June-2014)
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ (စကၤာပူ)၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၄

ဗီယက္နမ္ႏီုင္ငံ ACB ဘဏ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ငုရင္ဒုကင္ Nguyen Duc Kien (၅၀ႏွစ္)ကို အခြန္ေရွာင္မႈ၊ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈ၊ ဥပေဒလက္တလံုးျခားလုပ္မႈ ..ေတြနဲ႕ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္၃၀ ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဘဏ္ရဲ့ စီအီးအို အၾကီးကဲလုပ္သူ လီဇြမ္ဟိုင္ Ly Xuan Hai ကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၉ႏွစ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဘဏ္ဒါရိုက္တာ နဲ႕ ဘဏ္ေငြစာရင္းကိုင္ တို႕ကိုေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၅ႏွစ္ ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာသန္းနဲ႕ခ်ီျပီး ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ငုရင္ဒုကင္ ရဲ့ ဇနီးသည္နဲ႕ သမီးကိုလည္း ရာဇဝတ္မႈနဲ႕ စံုစမ္းလွ်က္ရွိပါတယ္။
ယခင္ ဗီယက္နမ္အစိုးရ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈဝန္ၾကီးျဖစ္သူ အသက္၇၅ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ ထရမ္စြမ္ဂီ ကိုေတာ့ အသက္ၾကီး၊က်န္းမာေရးေၾကာင့္ တရားရံုမလာႏိုင္ပါ။ တရားစီရင္မဲ့ေန႕ကို ေရႊ႕လိုက္ပါတယ္။ သူဟာ အစိုးရဝန္ၾကီးအျဖစ္မွ အျငိမ္စားယူျပီး ၂၀၀၈မွ ACB ဘဏ္ရဲ့ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
ဗီယက္နမ္ ဘဏ္ဥပေဒအရ၊ ဘဏ္မွာအပ္ႏွံေငြမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုးႏႈန္း ၁၄% ရွိပါတယ္။ ACB ဘဏ္က  ျပည္သူလူထုေငြမ်ား၊ အျခားေဒသဆိုင္ရာ ဘဏ္အငယ္ေလးမ်ားထံမ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာနဲ႕ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ငုရင္ဒုကင္ ကိုယ္တိုင္ ေရႊအေရာင္းဝယ္မ်ား၊ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား စတဲ့ အလြဲသံုးစား၊ ဥပေဒမဲ့ စီးပြားရွာျခင္းမ်ားစြာအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဗီယက္နမ္အာဏာပိုင္မ်ားဟာ စီးပြားေရးခရိုနီမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိေဟာင္းၾကီးမ်ားရဲ့ အခြန္ေရွာင္မႈ၊ ဥပေဒအလြဲသံုစားလုပ္မႈမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ ဒဏ္ေငြခ်၊ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ဗီယက္နမ္အစိုးရက အထူးလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အလုပ္လက္မဲ့မရွိသေလာက္ ျဖစ္ျပီး၊ အိမ္ေျမျခံေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေစ်းမတက္ဖို႕ အစိုးရက ေကာင္းမြန္စြာထိမ္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိုလဲ အစိုးရအားေပးမႈနဲ႕ တိုးတက္ေစပါတယ္။ ဗီယက္နမ္လုပ္ငန္းရွင္ အေျမာက္အမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ၄၀၀၀ (တစ္လ ေဒၚလာ၃၀၀) ရရွိၾကျပီး၊ ရရွိတဲ့လစာနဲ႕ စားဝတ္ေနစရိတ္မ်ား လူတန္းေစ့ေနႏိုင္ပါတယ္။ လူတိုင္းလဲ မိုဘိုင္းဖုန္း ေစ်းခ်ိဳစြာအသံုးျပဳႏိုင္ျပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ၁၅ႏွစ္အတြင္ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရရဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေပမဲ့ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ကမၻာ့အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးႏိုင္ငံ Happy Planet ဒုတိယရရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။
Photo: ဗီယက္နမ္ရဲအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္တရားရံုးအမိန္႕နာခံေနစဥ္ 9-June-2014)